Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

Історія кафедри

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки є однією з наймолодших за віком в “Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук”. За 24 роки існування кафедри захищено 3 докторські та 17 кандидатських дисертацій. На кафедрі працюють 3 професори, 9 доцентів і 6 асистентів. Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Політанський Леонід Францович.
Кафедрою підготовлено більше 1500 інженерів – радіотехніків та інженерів інформаційної безпеки. При кафедрі працює аспірантура та докторантура з підготовки науково-педагогічних кадрів найвищої кваліфікації за спеціальністю „Твердотільна електроніка” а також аспірантура за спеціальністю „Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації”. Протягом 12 років функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю „Твердотільна електроніка”.
Географія трудової діяльності наших випускників є досить широкою. Випускники кафедри працюють в Укртелекомі, обласній телерадіокомпанії, службі урядового зв'язку, прикордонних військах, на митниці, обласній інспекції радіочастот і радіозв'язку, в студіях ТВА, NIKO-FM та інших комерційних організаціях. Багато наших випускників працюють у вузах та фірмах радіоелектронного спрямування  США, Канади, Німеччини, Ізраїлю та ін.
Студенти молодших та старших курсів залучаються до науково-дослідної роботи кафедри, активно займаючись у гуртках з радіоконструювання, радіоаматорства, криптографії та цифрових систем зв’язку. До послуги радіоаматорів на кафедрі функціонує колективна радіостанція UR4YWW. Студенти-радіотехніки приймають участь в міжнародних та всеукраїнських змаганнях із радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях і посідають призові місця.
За наказом ректора у 2003 році при кафедрі радіотехніки створено студентське конструкторське бюро "АЛЕФ", до складу якого входять наступні підрозділи:

  • «Системи захисту інформації» (Метою роботи якого є підвищення рівня знань студентів в галузі протидії втратам інформації, виявлення та знешкодження технічних засобів втрат інформації),
  • «Інформаційні технології» (Мета – розробка програмного забезпечення на мовах високого рівня, проектування пристроїв спряження з ЕОМ зовнішніх апаратних систем, вивчення мов програмування),
  • «Телекомунікаційні системи» (Мета – вивчення методів та засобів одержання, оброблення та передавання інформаційних сигналів),
  • «Аудіотехнології» (Мета – підвищення рівня знань студентів в галузі акустики, звукотехніки, та запису аудіо інформації).

Випускники кафедри за спеціальністю „Радіотехніка” отримують  ґрунтовні знання та навички в області генерування, підсилення та перетворення електричних коливань, поширення радіохвиль, відновлення переданих сигналів, конструювання радіоелектронної апаратури та автоматизації її роботи. Студенти отримують практичні навички роботи з радіоелектронною технікою та її програмуванням, що відкриває широкі можливості для застосування отриманих знать та навичок у багатьох сферах життєдіяльності.
Випускники кафедри за спеціальністю „Системи технічного захисту інформації” отримують інженерно-технічні навики, глибокі знання в області технологій захисту інформації у різних сферах діяльності суспільства, що дає їм змогу успішно працювати на виробничих підприємствах, банківських структурах, правозахисних органах та науково-дослідницьких установах держави.