Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

Ключові публікації

 1. Галюк С.Д. Синхронізація хаотичних систем і фільтрація сигналів в каналі зв'язку / С.Д. Галюк, М.Я. Кушнір, Л.Ф. Політанський, Р.Л. Політанський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 1/5(43). – С. 20-24.
 2. Еліяшів О.М. Багатокористувальна система зв’язку з використанням хаотичної частотної модуляції сигналу / Л.Ф. Політанський, М.Я. Кушнір, Р.Л. Політанський, О.М. Еліяшів // Східно–Європейський журнал передових технологій. – 2010. – №1/5(43). – C. 44 – 47.
 3. Саміла А. П. Датчик сигналов ядерного квадрупольного резонанса / Саміла А. П., Браиловский В.В., Хандожко А.Г. // Приборы и техника эксперимента. – 2010 - № 2. – С. 177.
 4. Саміла А. П. Автодинний давач сигналів ЯКР та ЯМР / Саміла А. П., Хандожко А.Г., Хандожко В.А. // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2010 - № 1. – С. 20–24.
 5. Саміла А. П. Автодинный спектрометр ядерного квадрупольного резонанса с равномерной частотной шкалой / Саміла А. П., Хандожко А.Г., Хандожко В.А. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2010 - № 5–6. – С. 17-22.
 6. Брайловский В.В.  Моделирование схемы автодинного сенсора на полевом транзисторе// Брайловский В.В., Верига А.Д., Готра З.Ю., Кушнир Н.Я./ Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника.– 2010.– №10, Том 53.– С.43-49.
 7. Верига А.Д.  N-канальний D-МОН транзистор з подвійною дифузією дециметрового діапазону частот// Верига А.Д., Політанський Л.Ф./ Восточно-Европейский журнал передовых технологий.– 2010.– № 5.– С.9-12.
 8. Samila A. P. The electric field gradient asymmetry parameter in InSe / Samila A. P., G.I. Lastivka, A.G. Khandozhko, Z.D. Kovalyuk // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2011. - №2. – P. 164–166.
 9. Галюк С.Д. Передавання і приймання даних з використанням символічної динаміки контрольованої хаотичної системи / З.Ю. Готра, С.Д. Галюк, М.Я. Кушнір, Л.Ф. Політанський // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – №709.– С. 199-204.
 10. Галюк С.Д. Особливості синхронізації хаотичних систем (огляд) // С.Д. Галюк., Л.Ф. Політанський, М.Я. Кушнір, Р.Л. Політанський // Складні системи і процеси. – 2011. – №2. – С. 3-29.
 11. Галюк С. Д. Исследование зависимости корреляции между несущим и информационным сигналом в системах с динамическим хаосом / С. Д. Галюк, Р. Л. Политанский, Л. Ф. Политанский, Н. Я. Кушнир // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011 р. – № 2/3 (50).– С. 58-63.
 12. Галюк С.Д. Система передавання даних з використанням генераторів хаосу / С. Д. Галюк, Р. Л. Політанський, Л. Ф. Політанський, О. В. Гресь // Радиотехника. – 2011. – № 164. – С. 66-71.
 13. Еліяшів О.М. Дослідження властивостей нелінійного елемента передавача хаотичної системи зв’язку / О.М. Еліяшів, В.Б Русин, Л.Ф. Політанський М.Я. Кушнір, Р.Л. Політанський // Радиоэлектроника и информатика. –2011. –№2(53). –С. 12 – 16.
 14. Іванюк П.В. Дослідження хаотичних процесів, генерованих системою Лю / П.В. Іванюк, Л.Ф. Політанський, Р.Л. Політанський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – №4/9(52). – С. 11 – 15.
 15. Ковалюк З.Д. Влияние отжига на спектры ядерного квадрупольного резонанса селенидов галлия−индия и характеристики структур на их основе. / З.Д. Ковалюк, О.Н. Сидор, Г.И. Ластивка, А.Г. Хандожко // Физика и техника полупроводников. Том 46. Вып. 9, 2012р. С. 1168-1174.
 16. Політанський Л.Ф. Моделювання схем шифрування інформації з використанням псевдовипадкових послідовностей / Л.Ф. Політанський, Р.Л. Політанський, О.В. Гресь, П.М. Шпатар // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2012–№3/9(57). – С 50-52.
 17. Політанський Р.Л. Метод кластерного кодування / Р.Л. Політанський, М.М. Климаш // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2012–№5/3(59). – С 50-54.
 18. Иванюк П.В. Хаотическое маскирование информационных сигналов с использованием генератора на базе системы Лю / П.В. Иванюк, Л.Ф. Политанский, Р.Л. Политанский, О. М. Элияшив // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012. – №3. – С. 11 – 17.
 19. Элияшив О.М. Непрерывная и импульсная синхронизация работы генераторов Чуа / О.М. Элияшив, С.Д. Галюк, Л.Ф. Политанский, Н.Я. Кушнир, В.С. Танасюк// Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012. – №1. – С. 22 – 27.
 20. Самила А.П. Подавление синхронной помехи в ЯКР с модуляцией Зеемана / А.П. Самила, Л.Ф. Политанский, В.А. Хандожко // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012. – №2. – С. 8 – 11.
 21. Элияшив О.М. Безындуктивные генераторы хаотических колебаний по схеме Чуа / О.М. Элияшив, Л.Ф. Политанский // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012. – №2. – С. 12 – 16.
 22. Иванюк П.В. Генератор хаотических сигналов на основе системы дифференциальных уравнений с четырьмя переменными / П.В. Иванюк, Л.Ф. Политанский, Р.Л. Политанский// Прикладная радиоэлектроника: науч.-техн. журнал. – 2012. Том 11. № 3. – С. 356 – 362.
 23. Бобало Ю.Я. Вплив коефіцієнту часового масштабування сигналів типу фрактальний гаусів шум на його енергетичні, статистичні та кореляційні властивості // Бобало Ю.Я., Політанський Р.Л., Климаш М.М., Верига А.Д./ Ситеми обробки інформації. Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем. Збірник наукових праць.– 2013.– Випуск 7 (№114).– С.164-170.