Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

Участь у міжнародних конференціях

 1. Саміла А. П., Хандожко В.О. Фазова прив’язка частоти автодина ЯКР // Тринадцята відкрита науково-технічна конференція ІТРЕ Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 13–15 квітня 2010р. – Львів, – С. 58.
 2. Галюк С.Д. Дослідження придатності кільцевого генератора хаосу для систем зв’язку / С.Д. Галюк, Політанський, М.Я. Кушнір, Політанський Р.Л., В.Б. Русин, В.І. Строщук // Сучасні інформаційні та електронні технології. Труди ХІ Міжнародної науково-практичної конференції СІЕТ-2010. 24-28 травня 2010 – Одеса. – С. 204.
 3. Галюк С.Д. Моделювання явищ синхронізації між однонаправлено зв’язаними генераторами хаосу / С.Д. Галюк // Радиотехника и молодежь в ХХІ веке. Материалы XIV международного молодежного форума. 18-20 марта 2010 – Харьков. – С.15.
 4. Иванюк П.В. Исследование свойств карт хаоса / П.В. Иванюк, Р.Л. Политанський, Л.Ф. Политанський // 20-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии»., 13 – 17 сентября 2010 г.: тезисы докл. – Севастополь, 2010. – Т.1. – С. 504 – 505.
 5. Иванюк П.В. Прикладной пакет в системе LabVIEW для анализа и управления хаосом в нелинейных системах / Н.Я. Кушнир, П.В. Иванюк, Р.Л. Политанский, Е.С. Ермоленко, С.Д. Галюк, В.Б. Русин // Девятая международная научно-практическая конференция «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments»., 3 – 4 декабря 2010 г.: тезисы докл. – Москва, 2010. – С. 435 – 437.
 6. Політанський Л.Ф., Шпатар П.М., Гресь О.В., Косован Г.В. Система передачі даних на основі теорії динамічного хаосу // 11-а міжнародна практична конференція СИЭТ-2010.- Одеса 24-28 травня 2010 р.
 7. Саміла А. П., Ластівка Г. І., Хандожко В.О. Ядерний квадрупольний резонанс у шаруватому кристалі GaSe з домішкою гадолінію ЯКР // Чотирнадцята відкрита науково-технічна конференція ІТРЕ Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 5–7 квітня 2011р. – Львів, – С. 39.
 8. Саміла А. П., Хандожко В.О. Вимірювач магнітного поля Землі на основі електронного парамагнітного резонансу // Чотирнадцята відкрита науково-технічна конференція ІТРЕ Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 5–7 квітня 2011р. – Львів, – С. 59.
 9. Самила А. П., Хандожко В. А. Шумовые характеристики автодинного спин-детектора // Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. 11–15 апреля 2011р. – Севастополь, – С. 378.
 10. Самила А. П., Ластивка Г.И., Хандожко А.Г. Ковалюк З.Д. Ориентационная зависимость спектра ЯКР в InSe // Актуальные проблемы физики твердого тела, V Международная научная конференция, г. Минск, 18-21 октября 2011 г., С. 56-58.
 11. Галюк С. Д. Передача информации с использованием символической динамики хаотических систем / С. Д. Галюк, Н. Я. Кушнир, Р. Л. Политанский // Материалы 21-ой Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». 12-16 сентября 2011 – Севастополь. – С. 423-424.
 12. Галюк С.Д. Програмний комплекс для дослідження хаотичних систем / С. Д. Галюк, П. М. Шпатар, П. В.Іванюк, Г. В. Косован, Н. І. Значко // Труды ХІІ Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологи, СИЭТ – 2011». 23-27 мая 2011г., Одесса. – С. 163.
 13. Галюк С. Використання режиму узагальненої синхронізації при прихованій передачі інформації / С. Д. Галюк, М. Я. Кушнір, Д. А. Вовчук // Матеріали 5-ої Міжнародної конференції «Комп’ютерні науки та інженерія 2011». 24-26 листопада 2011 – Львів. – С. 288-289.
 14. Еліяшів О.М. Гібридні хаотичні генератори Чуа / М.Я. Кушнір, В.Б. Русин, О.М. Еліяшів, В.І. Сторощук, Л.Г. Іволга // Двенадцатая международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные технологии”, 23 –27 мая 2011 г.: тезисы докл. – Одесса.2011 С. 33.
 15. Еліяшів О.М. Неавтономний імпульсний хаотичний генератор на основі схеми Чуа/ О.М. Еліяшів, Л.Ф. Політанський // V-та міжнародна конференція CSE-2011 «Комп’ютерні науки та інженерія», 24-26 листопада 2011 р.: тези доповіді – Львів, 2011. – С. 224 – 225.
 16. Іванюк П.В. Програмний комплекс для дослідження хаотичних систем / П.М. Шпатар, С.Д. Галюк, П.В. Іванюк, Г.В. Косован, Н.І. Значко // Двенадцатая международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные технологии”., 23 – 27 мая 2011 г.: тезисы докл. – Одесса, 2011. – С. 163.
 17. Іванюк П.В. Система зв’язку з шифруванням даних псевдовипадковими послідовностями та кодуванням каналу кодами Хемінга / Р.Л. Політанський, Л.Ф. Політанський, П.М. Шпатар, П.В. Іванюк // 4-ый Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» (МРФ’2011). Том 2. Международная конференция «Телекоммуникационные системы и технологии» (МКТСТ’2011)., 18-21 октября 2011 г.: тезисы докл. – Харьков, 2011. – С. 390 – 393.
 18. Ivanyuk P.V. Application of the Self-Similarity of Chaotic Processes for Digital Communication Systems / R.L. Politansky, L.F. Politansky, P.V. Ivanyuk // ХІth International Conference TCSET-2012 “Modern problems of radio engineering, telecommunication s and computer science” 21–24 February 2012. – Lviv – Slavske, 2012. – P. 433.
 19. The Doctoral Summer School on“Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining (ECODAM)”. The event will take place in Iasi, Romania, – June 18-23 –2012. (8 країн),  Ivanyuk P.V. Thesis “The generator of the chaotic oscillation with the cubic nonlinearity” (Наказ №428 ОП).
 20. The Doctoral Summer School on“Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining (ECODAM)”.
 21. The event will take place in Iasi, Romania, – June 18-23 –2012. (8 країн),  Eliayshiv O.М.Thesis “The software and hardware implementation of cryptographic encryption and error correcting coding information”. (Наказ №428 ОП).
 22. Ivanyuk P.V. Application of the Self-Similarity of Chaotic Processes for Digital Communication Systems / R.L. Politansky, L.F. Politansky, P.V. Ivanyuk // ХІth International Conference TCSET-2012 “Modern problems of radio engineering, telecommunication s and computer science” 21–24 February 2012. – Lviv – Slavske, 2012. – P. 433.
 23. Hyperchaotic Control by Thresholding Method / Volodymyr Rusyn, Mykola Kushnir, Oleg Galameiko // ХІ Міжнародна конференція TCSET’2012 присвячена 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці ,,Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії”, 21 – 24 лютого 2012 р. – Львів – Славське. 2012, с. 25.
 24. Politansky Leonid. Express Method of Threshold Voltage Control of DMOS Transistors in the Process of their Manufacturing / Leonid Politansky, Valentin Lesinsky // ХІth International Conference TCSET-2012 “Modern problems of radio engineering, telecommunication s and computer science” 21–24 February 2012. – Lviv – Slavske, 2012. – P. 448.
 25. Иванюк П.В. Исследование свойств дискретных генераторов хаотических колебаний на примере логистического отображения и отображения Энона. // XI Международная научно-практическая конференция «Инженерные и научные приложения на базе технологий National Instruments - 2012» 6-7 декабря 2012 г.: тезисы доклада – Москва, 2012.
 26. Хомяк В.В. Отримання та електричні властивості гетеропереходів п-CdO/p-Si / В.В. Хомяк, Л.Ф. Політанський // "5а Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-5)" , Україна, Одеса, 4-8 червня 2012, с.232.
 27. Саміла А. П., Хандожко В.О. Модуль керування та аналізу даних для імпульсного Фур'є-спектрометра ЯКР // Науково-практична конференція «Інформаційно-вимірювальні технології та системи» Київ 17 жовтня 2013 р.
 28. Верига А.Д., Політанський Р.Л.  Генератор фрактальних сигналів типу „прямокутний імпульс” на мікроконтролері//  IV Міжнародна науково-практична конференція „Обробка сигналів і негауссівських процесів”. м.Черкаси. 22-24 травня 2013р., С.132-134