Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

Cпеціальності

Напрям підготовки – Радіотехніка
Бакалавр з радіотехніки – фахівці з розробки, технічного проектування, експлуатації та сервісного обслуговування радіоелектронних пристроїв, систем телебачення та зв’язку (пристрої з мікропроцесорним керуванням, радіоелектронні системи приймання, передавання та оброблення інформації).
Спеціальність «Радіотехніка» освітній рівень – магістр – проведення досліджень і випробувань в галузі радіотехніки, інформаційно-комунікаційних мереж, створення нових мультимедійних систем, медичної радіоелектроніки; проектування, виготовлення, обслуговування та ремонт сучасної радіотехнічної апаратури (телевізійної, аудіо- та відеоапаратури, засобів мобільного зв’язку, супутникових систем), систем радіолокації, радіонавігації, сучасних систем електронної охорони, відеоспостереження,  систем радіозв’язку, стільникових, факсимільних та супутникових систем зв’язку, систем передачі даних по каналах зв’язку,  програмного забезпечення інформаційно-обчислювальних систем передачі даних.

Напрям підготовки – Системи технічного захисту інформації
Бакалавр з інформаційної безпеки – фахівці, які добре розуміються на джерелах загроз та вразливостях об’єктів інформаційної діяльності, технічних каналах витоку інформації, нормативно-правових, організаційних та організаційно-технічних заходах, а також технічних засобах протидії несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, досконало володiють сучасним технічним та програмним інструментарієм.
Спеціальність «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» магістр з інформаційної безпеки - комп’ютеризовані засоби передавання, прийому, збереження,  обробки інформації, розробка і використання програмних та апаратних засобів автоматизованих систем захисту інформації, захист інформації обмеженого доступу в комп’ютерних системах і мережах.