Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Фартушинський Ростислав Богданович

Учене звання: доцент
Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон роб.: 0372244816
Email: ktf@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:

  • Теорія ймовірностей та математична статистика;
  • Теоретична механіка;
  • Основи векторного й тензорного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики;
  • Спеціальні розділи вищої математики.

Наукові інтереси:

  • Електрон- та екситон-фононна взаємодія в наносистемах.

Наукові профілі:

Основні публікації

  • Статті у наукових журналах:
  1. M.Tkach, V.Holovatsky, O.Voitsekhivska, M.Mykhalyova, and R.Fartushynsky. Electron-phonon interaction in semiconductor spherical quantum dot embedded in a semiconductor medium (HgS/CdS).-Phys. stat. sol.- 2001.- 225, No.2.- P.331-342.
  2. Н.В.Ткач, В.А.Головацкий, О.М.Войцехивская, М.Я.Михальова, Р.Б.Фартушинский. Перенормировка электронного спектра ограниченными и интерфейсными фононами в сферической наногетеросистеме  HgS/CdS.// ФТТ.-2001.-Т.43.-№7.-С.1315-1321.
  3. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, O.M.Voitsekhivska, M.Ju. Rud'ko, R.B. Fartushinsky Quasistationary and quasifree electron states in opened quantum dots. Romanian journal of physics. Vol.52, Nos. 3-4, P. 319-326, Bucharest, 2007.
  4. Tkach M.V., Fartushinsky R.B., Seti Ju.O. Quasistationary electron states renormalized due to the interaction with phonons in open spherical quantum dot. Romanian journal of physics. Vol.55, Nos. 1-2, P. 93-101, Bucharest, 2010.