Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Гуцул Василь Іванович

Посада: асистент
Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон роб.: 0372244816
Email: ktf@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:

 • Теоретична механіка і основи механіки суцільних середовищ;
 • Методи математичної фізики;
 • Електродинаміка;
 • Термодинаміка і статистична фізика;
 • Астрофізика;
 • Теорія поля;
 • Технічна електродинаміка;
 • Охорона праці в галузі.

Наукові інтереси:

 • Дослідження в області нанофізики; дослідження спектрів квазічастинок в простих та багатошарових циліндричних наносистемах;

Наукові профілі:

Основні публікації:

 1. O.M. Makhanets, V.I. Gutsul, N.R. Tsiupak, O.M. Voitsekhivska. Exciton spectrum in multi-shell hexagonalsemiconductor nanotube. Condensed Matter Physics, 2012, Vol. 15, No 3, 33704: 1–9.
 2. О.М. Маханець, В.І. Гуцул, Н.Р. Цюпак. Екситонний спектр шестигранної нанотрубки, як наносенсорного елемента. Sensor Electronics and Microsystem Technologies, Т. 3(9), 2/2012, с. 74-82.
 3. Маханець О.М, Цюпак Н.Р., Гуцул В.І. Фононні спектри та електрон-фононна взаємодія у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці. УФЖ, 2012, Т 57, №10, С. 1060-1068.
 4. О.М. Маханець, А.І. Кучак, В.І. Гуцул. Спектральні параметри електрона в багатошаровій циліндричній напівпровідниковій нанотрубці з донорною домішкою на аксіальній осі. УФЖ, 2014, Т 59, №8, С. 818-824.
 5. O.M. Makhanets, А.І. Kuchak, V.I. Gutsul, O.M. Voitsekhivska. Spectral parameters of electron in multi-shell open semiconductor nanotube. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2015. V. 18, N 1. P. 57-62.