Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Історія кафедри

    З відкриттям у Чернівцях університету в 1875 р. у складі філософського факультету почала діяти кафедра фізики, яку очолював доктор Алоїз Гандль. Науковці кафедри проводили дослідження з кристалографії, оптики, молекулярної теорії, метеорології. З 1876 р. фізичне відділення філософського факультету почало працювати у складі двох кафедр: експериментальної та теоретичної фізики.
    З 1876 року кафедру теоретичної фізики очолював доктор Антон Васмут, а з 1891 року  доктор Оттокар Тумлірц.
    Наукові публікації фізиків-теоретиків стосувалися галузі електрики та магнетизму, а також механіки та теплообміну. В осінньому семестрі 1911 р. в університеті читав лекції видатний фізик Едвард Грюнейзен (1877 1949 рр.).
    Деякий час в університеті працював відомий фізик-теоретик, випускник Чернівецького університету, проф. Войцех Рубінович, який у 1914 році захистив дисертацію з теорії дифракції, де узагальнив роботи А.Зоммерфельда, з яким він, а пізніше і з Н.Бором, активно співпрацював.
    З 1944 року роботу кафедра теоретичної фізики очолював доцент Манакін Леонід Олександрович, який працював на кафедрі в 1940 1941 роках.
    Розвиток кафедри теоретичної фізики починається з приїздом у 1949 році проф. Самойловича А.Г. - учня і вихованця таких видатних вчених, як Я.І.Френкель і В.О.Фок.  А.Г.Самойлович виявив себе творчим науковим працівником і педагогом і очолював кафедру теоретичної фізики  з 1945 по 1949 р.    
    У 1954 1956 рр. кафедрою теоретичної фізики керував доцент Яковлєв В.А.    У цей період дослідженням кінетичних, магнітних, оптичних властивостей напівпровідників займалися М.І.Клінгер, Л.Л.Коренбліт, А.П.Колесніков, П.І.Воронюк, Липник А.А., М.В.Кононова, Сушкевич Т.М., Берча Д.М.
    З 1957 по 1962 р. завідувачем кафедри теоретичної фізики працював доцент Кондратенко В.М.     З 1962 по 1966 рік кафедру теоретичної фізики знову очолював проф. Самойлович А.Г.
    У цей час науковою роботою на кафедрі активно займалися С.Л.Королюк, І.І.Пінчук, В.І.Марусяк, В.С.Луцяк, А.В.Константинович, які після захисту дисертацій працювали доцентами кафедри теоретичної фізики. З 1967 до 1986 р. кафедру очолював проф. Ніцович В.М.     Він створив потужну наукову школу на кафедрі теоретичної фізики, підготувавши майже 40 кандидатів наук, з яких семеро стали докторами наук, професорами. Серед його учнів  ректори університету, проректори, декани, завідувачі кафедр, професори, доценти, провідні спеціалісти науково-дослідних інститутів НАН України.
    Більшість учнів Ніцовича В.М. працюють в нашому університеті або у вузах і наукових установах Києва, Львова, Івано-Франківська, Тернополя та інших міст України і світу.
    Вчені кафедри досліджували властивості електронного газу в напівпровідниках із вузькими енергетичними зонами, ефект захоплення в сильно легованих напівпровідниках, п'єзотермоелектрорушійну силу в германії та кремнії, кінетичні ефекти у вісмуті. Під керівництвом проф. Ніцовича В.М. у співробітництві з науковцями Інституту теоретичної фізики АН України (О.С.Давидов, А.Ф.Лубченко) виконувалися дослідження оптичних властивостей твердих тіл та умов фазових переходів у електронних системах (проф. Ткач М.В., проф. Мельничук С.В., доценти Гуцул І.В., Зушман І.М., Константинович А.В., Іваночко М.М., Ткач В.І., Царик Т.О., Григоращук І.М., Пронишин І.В., Валь О.Д., наукові співробітники, кандидати фізико-математичних наук Єрмаков В.М., Дідора Т.Д., Лопатюк С.В., Ніцович В.В., Кроншевський І.М., Бутковський Ю.В., Бойчук В.І., Скрипник Ф.В., Мойсеєнко М.І., Гамарник О.Т., Карельських І.Л. та ін.).
    З 1986 року кафедру теоретичної фізики очолює проф. Ткач МиколаВасильович. У 1987 р. Ткач М.В. захистив докторську дисертацію, в цьому ж році йому присвоєно звання професора і призначено проректором університету з наукової роботи. У 1993 р. він обраний академіком АН Вищої школи України, а в 2000 р. йому присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України. Професор Ткач М.В. з 30 жовтня 2001 року по лютий 2005 року працював ректором Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, а з лютого 2004 р. По травень 2005 р. – головою обласної державної адміністрації Чернівецької області. З травня 2005 р. По теперішній час Ткач М.В. є завідувачем кафедрою теоретичної фізики на основній посаді.
    М.В.Ткач був на науковому стажуванні в Саскачеванському університеті (м. Саскатун, Канада, 1987 рік), налагоджував наукові контакти з Бухарестським університетом та Інститутом ядерної фізики АН Румунії (1995 рік), з університетом м. Баня-Лука (Сербська республіка, 1995 рік), із Санкт-Петербурзьким фізико-технічним інститутом Російської АН (1996 та 1997 роки). Брав участь у роботі міжнародних конференцій з проблем фізики в США (м. Бостон, Масачусетський технологічний університет, 1998 р.), в Німеччині (м. Берлін, університет ім. В.Гумбольдта, 1999 р.).
    М.В.Ткач організував і був головою (зараз заступник голови) спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій на фізичному факультеті зі спеціальностей  "Теоретична фізика", "Фізика твердого тіла", "Оптика", "Напівпровідники та діелектрики".
    Науковий доробок його складає понад 250 праць, опублікованих в Україні та за кордоном (США, Росія, Англія, Німеччина, Польща, Румунія).
    М.В.Ткач створив на кафедрі потужну наукову школу з молодих науковців, яка займається проблемами фізики наногетеросистем, що є переднім краєм сучасної фізики. Під керівництвом професора Ткача М.В. захищено 20 кандидатських та  5 докторських (Бойчук В.І., Головацький В.А., Крамар В.М., Маханець О.М., Сеті Ю. О.) дисертації.
    У 2001 році дисертації на звання доктора фізико-математичних наук захистили доцент Гуцул Іван Васильович та старший науковий співробітник Головацький Володимир Анатолійович, а в 2010 році – доцент Маханець Олександр Михайлович. Професори Гуцул І.В. та Головацький В.А. підготували по одному кандидату наук і тепер кожен керує кандидатською дисертацією аспіранта.
    У 2013 році захистили докторські дисертації Константинович Аурел Васильович та Сеті Юлія Олександрівна.
    На кафедрі працює аспірантура. Аспірантами керують професори Ткач М.В., Головацький В.А., Маханець О.М. та доцент Сеті Ю.О.
З 2015 року кафедру теоретичної фізики перейменовано на кафедру теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання.