Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Констатинович Аурел Васильович

Учене звання: доцент
Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук
Телефон роб.: +380372244816
E-mail: ktf@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:

  • Загальна теорія відносності;
  • Електродинаміка та поширення радіохвиль.

Наукові інтереси:

  • Дослідження спектральних розподілів середньої за часом потужності випромінювання, як окремих, так і систем заряджених частинок, що рухаються вздовж довільної заданої траєкторії у вакуумі та у прозорому ізотропному середовищі.

Основні публікації:

  1. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Radiation Spectrum of the System of  Electrons Moving in a Spiral in Transparent Medium//Romanian Journal  of  Physics. – 2008.– V. 53, No 3-4.– P. 507–513.
  2. Kovalyuk Z.D., Zaslonkin V.A., Katerynchuk V.M., Netyaga V.V., Konstantinovich A.V.   layered magnetic semiconductor and heterojunction on its base//Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. –  2008. – V. 10, No 2. – P. 277–279.
  3. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Oscillations in Radiation Spectrum of Electron Moving in Spiral in Transparent Medium and Vacuum//Astroparticles Physics. – 2008. – V.30, No 3. – P.142–148.
  4. Константинович А.В., Константинович І.А. Тонка структура спектра випромінювання системи трьох електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії у вакуумі та прозорому середовищі // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010.  – Т.11, № 1. –  С. 45–57.
  5. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Oscillations and Superradiance in Radiation Spectrum  of  Electrons Moving in Spiral in Medium//Romanian J. of Physics. – 2011.– V. 56, No 1 – 2.– P. 45 – 52.
  6. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Oscillations and Overlapping between Harmonics in Radiation Spectrum of Electrons Moving in Spiral in Transparent Medium//Problems of Atomic Science and Technology. Series: Nuclear Physics Investigations – 2011.– No 5.– P.67-74.