Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Маханець Олександр Михайлович

Учене звання: професор
Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук
Телефон роб.: 0372244816
Email: ktf@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:

 • Термодинаміка і статистична фізика;
 • Класична теорія твердого тіла;
 • Квантова теорія твердого тіла;
 • Теорія груп.

Наукові інтереси:

 • Теоретичне моделювання електронних і оптичних властивостей напівпровідникових наносистем циліндричної симетрії (квантові дроти, точки та нанотрубки).

Наукові профілі:

Основні публікації:
Посібники та метод.розробки

 1. Войцехівська О.М., Головацький В.А., Маханець О.М., Ткач М.В. Спектри квазічастинок у багатошарових напівпровідникових наносистемах: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2004. – 32 с.
 2. Маханець О.М. Метод приєднаних плоских хвиль у фізиці кристалів і надграток: Методичні вказівки до спецкурсу. ‑ Чернівці: "Рута", 2005 – 40с.
 3. Маханець О.М. Методи розрахунку зонної структури кристалів: Методичні вказівки до спецкурсу. ‑ Чернівці: "Рута", 2006 – 40с.
 4. Маханець О.М. Спектри та взаємодія квазічастинок у комбінованих наносистемах циліндричної симетрії: Методичні вказівки до спецкурсу. ‑ Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013 – 44с.
 5. Маханець О.М. Коливання атомів кристалічної гратки. Класичний підхід: Методичні вказівки до спецкурсу. ‑ Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013 – 32с.


Статті у наукових журналах

 1. Electron and hole spectra in the superlattice of cylindrical quantum wires / M.V.Tkach, I.V.Pronyshyn, A.M.Makhanets, G.G.Zegrya, V.N.Golovach // Condensed Matter Physics. – 1999. – V. 2, № 3 (19). – P. 553 – 560.
 2. Tkach N. V. Energy spectrum of electron in quasiplane superlattice of cylindrical quantum dots / N.V. Tkach, A.M. Makhanets, G.G Zegrya // Semicond. Sci. Technol. – 2000. – V. 15, № 4. – P. 395 – 398.
 3. Ткач Н.В. Электроны, дырки и экситоны в сверхрешетке цилиндрических квантовых точек с предельно слабой связью квазичастиц между слоями квантовых точек / Н.В.Ткач, А.М.Маханец, Г.Г.Зегря // ФТП. – 2002. – Т. 36, № 5. – С. 543 – 549.
 4. М.В.Ткач М.В. Спектри електронів і дірок у надгратці циліндричних квантових точок з гранично слабким зв’язком квазічастинок між шарами квантових точок / М.В.Ткач, О.М.Маханець, Г.Г.Зегря // Укр. фіз. журн. – 2003. – Т. 48, № 2. – С. 155 – 160.
 5. Holovatsky V.A. Energy spectrum of electron in superlattice along the elliptic nanowire / V.A. Holovatsky, V.I. Gutsul, O.M. Makhanets // Rom. Journ. Phys. – 2007. – V. 52, № 3 – 4. – P. 327 – 335.
 6. Ткач М.В. Екситонний спектр у циліндричній квантовій нанотрубці / М.В.Ткач, О.М.Маханець, А.М.Грищук // Журн. фіз. досліджень. – 2007. – Т. 11, № 2. – С. 220 – 225.
 7. Exciton in quantum tube with hexagon cross / M.Tkach, O.Makhanets, A.Gryschyk, R.Fartushynsky // Rom. Journ. Phys. – 2009. – V. 54, № 1 – 2. – P. 37 – 45.
 8. Ткач Н.В. Теория экситонного спектра массива удалённых друг от друга шестигранных нанотрубок / Н.В.Ткач, А.М.Маханец, Н.Н.Довганюк // ФТТ. – 2009. –Т. 51, № 12. – С. 2379 – 2385.
 9. Exciton spectrum in hexagon nanotube accounting exciton–phonon interaction / M.Tkach, O.Makhanets, M.Dovganiuk, O.Voitsekhivska // Physica E. – 2009. – V. 41. – P. 1469 – 1474.
 10. М.В.Ткач М.В. Властивості фононних, електронних та діркових спектрів деяких циліндричних наногетеросистем / М.В.Ткач, О.М.Маханець, І.В.Проц // Укр. фіз. журн.– 2001. – Т. 46, № 7. – С. 727 – 734.
 11. Спектри квазічастинок у багатошарових напівпровідникових наногетеросистемах / М.В.Ткач, О.М.Войцехівська, В.А.Головацький, О.М.Маханець, А.М.Грищук // Журн. фіз. досліджень. – 2006. –Т. 10, № 4. – С. 315 – 329.
 12. Ткач М.В. Властивості спектра електронів і дірок у квантовому дроті, що перетинає плоску квантову яму в зовнішньому середовищі / М.В.Ткач, О.М.Маханець, А.М.Грищук // Журн. фіз. досліджень. – 2006. – Т. 10, № 3. – С. 227 – 233.
 13. Makhanets O.M. Influence of electric field at electron energy spectrum in cylindrical quantum wire with two quantum dots / O.M. Makhanets, A.M. Gryschyk, M.M. Dovganiuk // Rom. Journ. Phys. – 2007. – V. 52, № 3 – 4. – P. 403 – 408.
 14. Makhanets О.М. Electron, hole, and exciton spectra in a quantum wire crossing the quantum well / О.М. Makhanets, А.М. Gryschuk, М.V. Тkach // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2007. –V. 10, № 3. – P. 51 – 57.
 15. Makhanets O. Electron and hole spectra in quantum wire with two quantum dots in the electric field / O.Makhanets, A.Gryschyk, M.Dovganiuk // Condensed Matter Physics. – 2007. – V. 10, № 1 (49). – P. 69 – 74.
 16. Ткач М.В. Електронний і екситонний спектри в закритій подвійній квантовій точці, що розташована у квантовій дротині циліндричної форми / М.В.Ткач, О.М.Маханець, М.М.Довганюк // Журн. фіз. досліджень. – 2009. –Т. 13, № 1. – С. 1702–1 – 1702–8.
 17. Holovatsky V.A. Oscillator strengths of electron quantum transitions in spherical nanosystems with donor impurity in the center / V.A. Holovatsky, O.M. Makhanets, O.M. Voitsekhivska // Physica E. – 2009. – V. 41. – P. 1522 – 1526.
 18. Electron and exciton spectra in opened nanoheterosystems / M.V.Tkach, V.A.Holovatsky, Y.M.Berezovs’ky, O.M.Makhanets, O.D.Val’ // Proceedings of SPIE. – 2004. –V. 5582. – P. 53 – 60.
 19. Ткач М.В. Теорія фононного спектра в циліндричних квантових точках у квантових дротах, розташованих у тривимірному середовищі / М.В.Ткач, В.П.Жаркой, О.М.Маханець // Журнал фіз. досліджень. – 2005. – Т. 9, № 2. – С. 163 – 167.
 20. Ткач М.В.Спектри і часи життя електрона, дірки та екситона у відкритих циліндричних квантових точках, що розташовані у квантових дротах або квантових ямах / М.В.Ткач, О.М.Маханець, А.М.Грищук // Укр. фіз. журн. – 2005. – Т. 50, № 12. – С. 1288 – 1295.
 21. Ткач Н.В. Спектры и времена жизни квазичастиц в открытой квантовой точке, окруженной одинаковыми барьерами в цилиндрической квантовой проволоке / Н.В.Ткач, А.М.Маханец // ФТТ. – 2005. – Т. 47, № 3. – С. 550 –555.
 22. Makhanets O.M. Confined and interface phonons in combined cylindrical nanoheterosystem / O.M. Makhanets, O.M. Voitsekhivska, A.M. Gryschyk // Condensed Matter Physics. –2006. – V. 9, № 4 (48). – P. 719 – 724.
 23. Маkhanets О.М.Spectrum of confined and interface phonons in complicated cylindrical nanoheterosystem placed into the plane quantum well in water / О.М.Маkhanets, О.М.Voitsekhivska, А.М.Gryschyk // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. – 2007. – V. 9, № 5. – P. 1564 – 1567.
 24. Quasistationary electron spectrum in one–side opened quantum dot in cylindrical quantum wire / O.Makhanets, M.Dovganiuk, J. Seti, V.Holovatsky // Rom. Journ. Phys. – 2009. – V. 54, № 1 – 2. – P. 57 – 64.
 25. Stationary and quasi–stationary electron spectrum in quantum wire and quantum anti–dot with impurity / M.Tkach, V.Holovatsky, O.Makhanets, M.Dovganiuk // Journal of Physical Studies. – 2009. – V. 13, № 4. – P. 4706–1 – 4706–6.
 26. Ткач М.В. Еволюція електронного спектра в триямній закритій циліндричній квантовій точці у квантовому дроті при зміні висот зовнішніх квантових точок / М.В. Ткач, О.М. Маханець, М.М. Довганюк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, № 4. – С. 745 – 751.
 27. Electronic conductivity in open cylindrical two–barrier symmetric resonance tunnel structure / М.V. Tkach, О.M. Мakhanets, Ju.O. Seti, M.M.Dovganiuk, O.M.Voitsekhivska // Acta Physica Polonica A. – 2010. – V. 117, № 6. – P. 965 – 970.
 28. Властивості електронної провідності двобар’єрної симетричної наноструктури циліндричної форми / М.В.Ткач, О.М.Маханець, Ю.О.Сеті, М.М.Довганюк, О.М.Войцехівська // Журн. фіз. досліджень. – 2010. –Т. 14, № 3. – С. 3703–1 – 3703–7.
 29. O. Makhanets Intensities of quantum transitions in hexagonal nanotubes within the exciton spectral range / O. Makhanets, N.Tsiupak, O.Voitsekhivska // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2012. – V. 15, № 2. – P. 156-161.
 30. Маханець О. М. Фононні спектри та електрон-фононна взаємодія у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці / О. М. Маханець, Н.Р. Цюпак, В.І. Гуцул // УФЖ. – 2012. – Т. 51, № 10. – С. 1060 – 1068.
 31. O. Makhanets Exciton spectrum in multi-shell hexagonal semiconductor nanotube / O. Makhanets, N.Tsiupak, V.Gutsul, O.Voitsekhivska // Condensed Matter Physics. – 2012. – V. 15, № 3. – P. 33704:1-9.
 32. Маханець О.М., Кучак А.І., Гуцул В.I. Спектральні параметри електрона в багатошаровій циліндричній напівпровідниковій нанотрубці з донорною домішкою на аксіальній осі // УФЖ. – 2014. – Т. 59, № 8. – С. 819 – 825.
 33. O.M. Makhanets, A.I. Kuchak, V.I. Gutsul, O.M. Voitsekhivska Spectral parameters of electron in multi-shell open semiconductor nanotube // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2015. – V. 18, № 1. – P. 57-62.