Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Cпеціальності

Освітній рівень «бакалавр» 

Спеціальність    104 – фізика та астрономія  (Спеціалізація комп'ютерна фізика )

Підготовка фахівців зі спеціальності «Фізика та астрономія» (спеціалізація: Комп'ютерна фізика) здійснюється на кафедрі теоретичної фізика та комп’ютерного моделювання і кафедрі фізики твердого тіла.

Обравши спеціальність «Фізика та астрономія» (спеціалізація комп'ютерна фізика) студент отримає необхідні знання та буде: володіти базовими знаннями із загальної та теоретичної фізики, фізики кристалів, матеріалознавства, фізики напівпровідників та діелектриків, зокрема наногетеросистем; прогнозувати властивості матеріалів за допомогою сучасних наукоємних методик та підходів; працювати із спеціалізованими вимірювальними пристроями; використовувати інженерне програмне забезпечення та створювати нове за допомогою мов програмування Pascal, Fortran, C++ та програмних середовищ типу Mathcad, Matlab, Wolfram Mathematica тощо.

Отримавши кваліфікацію бакалавра фізика та астрономії фахівець зможе працювати у сфері: інженерно-технічної діяльності на виробництві (створення нових речовин і матеріалів, контроль їх якості, приладобудування, машинобудування, автомобілебудування тощо); досліджень та експериментальних розробок природничої та технічної спрямованості як в Україні, так і в закордонних наукових лабораторіях; інформаційних технологій і комп’ютерних систем, а також зможе продовжувати навчання в магістратурі. Може займати такі первинні посади: лаборант (хімічні та фізичні дослідження); технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження); технік з діагностичного устаткування; технік-оператор електронного устаткування; та інших молодших фахівці в галузі природничих наук.

  

Освітній рівень «бакалавр» 

Спеціальність    014.08 – середня освіта (фізика) пеціалізація фізика та інформатика)

Підготовка фахівців зі спеціальності «Середня освіта (фізика)» (спеціалізація фізика та інформатика) здійснюється на кафедрі теоретичної фізика та комп’ютерного моделювання і кафедрі фізики твердого тіла.

Обравши спеціальність «Середня освіта (фізика)» (спеціалізація фізика та інформатика) студент отримає необхідні знання та буде: володіти базовими знаннями із загальної та теоретичної фізики, фізики кристалів, матеріалознавства, фізики напівпровідників та діелектриків, зокрема наногетеросистем; працювати із спеціалізованими вимірювальними пристроями; використовувати інженерне програмне забезпечення та створювати нове за допомогою мов програмування Pascal, Fortran, C++ та програмних середовищ типу Mathcad, Matlab, Wolfram Mathematica тощо; володіти методикою викладання фізики та інформатики в школі. 

Після завершення чотирирічного навчання за спеціальністю середня освіта (фізика) фахівець зможе працювати у сфері: загальної та професійно-технічної середньої освіти; інженерно-технічної діяльності на виробництві (створення нових речовин і матеріалів, контроль їх якості, приладобудування, машинобудування, автомобілебудування тощо); досліджень та експериментальних розробок природничої та технічної спрямованості як в Україні, так і в закордонних наукових лабораторіях; інформаційних технологій і комп’ютерних систем, а також зможе продовжувати навчання в магістратурі. Може займати такі первинні посади: учитель середнього навчально-виховного закладу; лаборант (хімічні та фізичні дослідження); лаборант (галузі освіти); інші молодші фахівці в галузі освіти.

  

Освітній рівень «магістр» 

Спеціальність    104 – фізика та астрономія  (Спеціалізація комп'ютерна фізика )

Підготовка фахівців зі спеціальності «Фізика та астрономія» (спеціалізація: Комп'ютерна фізика) здійснюється на кафедрі теоретичної фізика та комп’ютерного моделювання і кафедрі фізики твердого тіла.

Обравши спеціальність «Фізика та астрономія» (спеціалізація комп'ютерна фізика) студент матиме змогу поглибити отримані раніше знання із загальної та теоретичної фізики, фізики кристалів, матеріалознавства, фізики напівпровідників та діелектриків, зокрема наногетеросистем; удосконалити вміння прогнозувати властивості матеріалів за допомогою сучасних наукоємних методик та підходів; працювати із спеціалізованими вимірювальними пристроями; використовувати інженерне програмне забезпечення та створювати нове за допомогою мов програмування Pascal, Fortran, C++ та програмних середовищ типу Mathcad, Matlab тощо. А також набуде спроможності генерувати нові ідеї, удосконалить здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Отримавши кваліфікацію магістра фізика та астрономії фахівець зможе працювати у сфері: інженерно-технічної діяльності на виробництві (створення нових речовин і матеріалів, контроль їх якості, приладобудування, машинобудування, автомобілебудування тощо); досліджень та експериментальних розробок природничої та технічної спрямованості як в Україні, так і в закордонних наукових лабораторіях; інформаційних технологій і комп’ютерних систем, а також зможе продовжувати навчання в аспірантурі. Може займати такі первинні посади:молодший науковий співробітник; фахівець науково-дослідного сектору; фахівець (завідувач) виробничої лабораторії; завідувач лабораторії (виробництво); асистент.

  

Освітній рівень «магістр» 

Спеціальність    014.08 – середня освіта (фізика) пеціалізація фізика та інформатика)

Підготовка фахівців зі спеціальності «Середня освіта (фізика)» (спеціалізація фізика та інформатика) здійснюється на кафедрі теоретичної фізика та комп’ютерного моделювання і кафедрі фізики твердого тіла.

Обравши спеціальність «Середня освіта (фізика)» студент матиме змогу поглибити отримані раніше знання із загальної та теоретичної фізики, фізики кристалів, матеріалознавства, фізики напівпровідників та діелектриків, зокрема наногетеросистем; удосконалити вміння працювати із спеціалізованими вимірювальними пристроями; використовувати інженерне програмне забезпечення та створювати нове за допомогою мов програмування Pascal, Fortran, C++ та програмних середовищ типу Mathcad, Matlab тощо; володіти методикою викладання фізики та інформатики у середніх та вищих навчальних закладах. А також набуде спроможності генерувати нові ідеї, удосконалить здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Після завершення навчання з даної спеціальності, магістр зможе працювати у сфері: загальної та професійно-технічної середньої освіти; інженерно-технічної діяльності на виробництві (створення нових речовин і матеріалів, контроль їх якості, приладобудування, машинобудування, автомобілебудування тощо); досліджень та експериментальних розробок природничої та технічної спрямованості як в Україні, так і в закордонних наукових лабораторіях; інформаційних технологій і комп’ютерних систем, а також зможе продовжувати навчання в аспірантурі. Може займати такі первинні посади:завідувач лабораторії (освіта); асистент; викладач професійно-технічного навчального закладу; учитель середнього навчально-виховного закладу.

 Питюк Олеся Юріївна, аспірант кафедри теоретичної фізики і комп’ютерного моделювання.

Привіт! Два роки тому я закінчила кафедру теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання. Коли тепер я оглядаюсь назад і задумуюсь над тим, чому саме ця спеціальність, то вкотре переконуюсь, що це рішення було єдино правильним.

Рішення вступити не було покликом серця, просто фізика мені давалась легко. Але провчившись, мені вона почала подобатись набагато більше. Я відкрила для себе багато нового не тільки з фізики.

Під час навчання не завжди все йшло добре й легко, але допомога викладачів, їх підтримка додавала сил, а разом з тим і натхнення.

Приємним бонусом була наявність стипендії (причому найбільша в університеті), багато моїх друзів не мали її.

Перед вступом в аспірантуру потрібно було попрацювати за спеціальністю, зі своїм дипломом я знайшла роботу без зайвих проблем.

Сміливо обирайте нашу кафедру і я обіцяю вам, що ви ніколи про це не пожалієте!

 

 

Яхневич Наталія,

студентка 5 курсу,

кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання

Я студентка-магістр 5 курсу кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання. В 2012 р. закінчивши школу переді мною постав вибір моєї майбутньої професії. Над даним питанням особливо не задумувалася, оскільки мені подобалася фізика і все, що з нею пов’язане. На мій вибір вплинуло ще і те, що мої батьки, бабуся, сестра також  вчителі фізики. 

Вчитися в університеті мені було легко. Викладачі досить лояльно ставилися до всіх студентів, допомагали, ішли на зустріч по можливості. Однозначно приємним до цього всього була стипендія, яка була значно вищою ніж на інших кафедрах і факультетах.

Навчання в Чернівецькому національному університеті дало мені великий досвід і можливість навчатися за кордоном. Зараз навчаюся в Нідерландах в Гронінгерському університеті за програмою обміну студентів ERASMUS +.

Поступаючи на кафедру теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання у вас з’являється можливість отримати хорошу освіту, можливість навчання по обміну, а також отримувати стипендію.