Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Войцехівська Оксана Миколаївна

Учене звання: доцент
Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон роб.: 0372244816
Email: ktf@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:


 • Квантова механіка
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Метод вторинного квантування та метод функцій Гріна
 • Спектри квазічастинок у наногетеросистемах
 • Основи векторного й тензорного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики

Наукові інтереси:

 • Дослідження в області нанофізики; дослідження спектрів квазічастинок в наносистемах різної симетрії;
 • Оптимізація геометричного дизайну резонансно-тунельних наносистем як активних елементів квантових каскадних лазерів і детекторів.

Наукові профілі:


Основні публікації:
Посібники та метод. розробки


 1. Войцехівська О.М. Метод вторинного квантування для опису взаємодії часток з фононами у твердих тілах: Конспект лекцій. – Чернівці: «Рута», 2004. – 62 с.
 2. Войцехівська О.М., Головацький В.А., Маханець О.М., Ткач М.В. Спектри квазічастинок у багатошарових напівпровідникових наносистемах: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2004. – 32 с.
 3. Войцехівська О.М. Основи методу вторинного квантування: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута. – 2005. – 59 с.

Статті у наукових журналах


 1. O.M. Makhanets, O.M.Voitsekhivska, A.M.Gryschyk Confined and interface phonons in combined cylindrical nanoheterosystem// Condensed Matter Physics 2006, Vol. 9, No 4(48), pp. 1-6.
 2. О.М.Маkhanets, О.М.Voitsekhivska, А.М.Gryschyk Spectrum of confined and interface phonons in complicated cylindrical nanoheterosystem placed into the  plane quantum well in water // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials.. – 2007. – V.9, №5. – P. 1564-1567
 3. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, O.M.Voitsekhivska, M.Ju. Rud'ko, R.B. Fartushinsky Quasistationary and quasifree electron states in opened quantum dots. // Romanian journal of physics. Vol.52, Nos. 3-4, P. 319-326, Bucharest, 2007.
 4. Voitsekhivska O., Gryschyk A. Properties of interface phonon spectra in complicated cylindrical nanosystem // Condensed Matter Physics. –2007. – V.10, №1(49)– P.17-22.
 5. V. Holovatsky, O. Voitsekhivska, V. Gutsul. Electron energy spectrum in a spherical quantum dot with smooth confinement // V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2007. V. 10, N 3. P. 10-16.
 6. V.A. Holovatsky, О.М.Voitsekhivska, V.I. Gutsul Optical oscillator strengths for the electron quantum transitions in elliptic nanotubes// Romanian journal of physics. Vol.53, Nos. 7-8, P. 833-840, Bucharest, 2008.
 7. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, O.M. Voitsekhivska Evolution of quasistationary electron spectrum in opened spherical quantum dot // Cond. Matter Physics., 2008. – V.11, №3(55). – pp.463-472.
 8. V.A. Holovatsky , O.M. Makhanets, O.M. Voitsekhivska. Oscillator strengths of electron quantum transitions in spherical nanosystems with donor impurity in the center// Physica E 41 (2009) 1522–1526.
 9. M. Tkach , O. Makhanets, M. Dovganiuk, O. Voitsekhivska Exciton spectrum in hexagon nanotube accounting exciton–phonon interaction// Physica E 41 (2009) 1469–1474.
 10. M.Tkach, Ju.Seti, O.Voitsekhivska and M.Dovganiuk Spherically Symmetric Exciton States in Opened Spherical Quantum Dot // Rom.Journ.Phys. – 2009. – V.54, 1-2. – P.47-56.
 11. M. Tkach, Ju. Seti, O. Voitsekhivska and R. Fartushynsky The theory of electro-magnetic radiation of electron transiting through the resonance-tunnel structure // AIP Conf. Proc. –2009. – V.1198. – P. 174-184.
 12. М.V. Tkach, О.M. Мakhanets, Ju.O. Seti, М.M. Dovganiuk, О.M. Voitsekhivska. Electronic conductivity in open cylindrical two-barrier symmetric resonance tunnel structure // Acta Physica Polonica A. – 2010. – V.117, № 6. – P.965-970.
 13. Ткач М.В., Маханець О.М., Сеті Ю.О., Довганюк М.М., Войцехівська О.М. Властивості електронної провідності двобар'єрної симетричної наноструктури циліндричної форми // ЖФД. – 2010. – Т.14. – № 3 – С. 3703-1 – 3703-8.
 14. Tkach M.V., Seti Ju.O., Matijek V.O., Voitsekhivska O.M. Active conductivity of plane two-barrier resonance tunnel structure as operating element of quantum cascade laser or detector // Condensed Matter Physics, 2011, Vol. 14, No 2, 23704: 1-11.
 15. Ju. Seti, M. Tkach, O. Voitsekhivska. Dynamic conductivity of symmetric three-barrier plane nanosystem in constant electric field // Condensed Matter Physics, 2011, vol. 14, No. 1, 13701: 1-7
 16. Ткач М.В., Фартушинський Р.Б., Сеті Ю.О., Войцехівська О.М. Взаємодія електронів і дірок з фононами у відкритих сферичних квантових точках // Фізичний збірник НТШ, 2011. – Т.8,  С.396-404.
 17. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska Non-perturbation theory of electronic dynamic conductivity for two-barrier resonance-tunnel nano-structure // Condensed Matter Physics. – 2011. – V. 14. – № 4. – P. 43702: 1-10.
 18. 18.Сеті Ю.О., Бойко І.В., Войцехівська О.М. Спектральні параметри та провідність симетричної чотирибар'єрної резонансно-тунельної структури // Науковий вісник ЧНУ: Фізика. Електроніка. –2011.– Т.1. – В.2 – С. 9-13.
 19. М.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska Evolution of electron spectrum in symmetrical two-barrier open nano-structure under the influence of strong electromagnetic field // Ukr.J.Phys.Opt. – 2012. – V. 13. – № 1. – P. 36-44.
 20. M. V. Tkach, Ju .O. Seti, O. M. Voitsekhivska, G. G. Zegrya Conductivity of three-barrier resonance tunnel structure // Rom. Journ. Phys. – 2012. – V. 57. – № 3-4. – P. 620-629.
 21. М.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska Electron and exciton quasi-stationary s-states in open spherical quantum dots // Acta Physica Polonica A. – 2012. – V. 122. – № 1. – P. 207-211.
 22. М.V.Тkach, Ju.О.Seti, О.М.Voitsekhivska Quasi-stationary states of electrons interacting with strong electromagnetic field in two-barrier resonance tunnel nano-structure // Condensed Matter Physics. – 2012.– V. 15. – № 3. – P. 33703: 1-8.
 23. Ju. Seti, М. Тkach, М. Pan’kiv, О. Voitsekhivska. The effect of optical phonons on the electronic states in two-well Resonant tunneling structure driven by electric field at finite temperature//Rom. Journ. Phys. – 2016. – V. 61. – № 5-6. – P.980-991.
 24. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska, O.Yu.Pytiuk.Properties and temperature evolution of the spectrum of localized quasi-particles interacting with polarization phonons in two model// Condensed Matter Physics. –2016. – V. 19, № 4 – P. 43701: 1-14.