Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Черкез Радіон Георгійович

Посада – доцент

Вчений ступінь – доктор фізико-математичних наук

 

Основні публікації в наукових журналах:

 1. Черкез Р.Г. Проникні генераторні термоелементи з матеріалів на основі Co – Sb // Термоелектрика. –2014.– №3. – С.75-81. ().
 2. Cherkez R.G. Energy Characteristics of Permeable Thermoelements // Journal of Electronic Materials, Volume 42, Number 7, 2013, Pages 1558-1563. ().
 3. Черкез Р.Г., Феняк П.П., Дем’янюк Д.Д. Комп’ютерне моделювання проникного термоелемента охолодження // Термоелектрика. – 2013.– №5. – С.64-74. ().
 4. Черкез Р.Г., Максимук М.В., Феняк П.П. Проектування термоелектричних проникних структур  на основі силіцидів Mg і Mn  // Термоелектрика. –2013.– №6. – С.62-70. ().
 5. Анатичук Л.І., Барабаш П.А., Ріферт В.Г., Розвер Ю.Ю., Усенко В.І., Черкез Р.Г. Термоелектричний тепловий насос, як засіб підвищення ефективності системи очищення води для біологічних потреб при космічних польотах // Термоелектрика. − № 6.– 2013.– С.78-83. ().
 6. Cherkez R. Theoretical studies on the efficiency of air conditioner based on permeable thermoelectric converter // Applied Thermal Engineering, Volume 38, May 2012, Pages 7-13. ().
 7. Anatychuk L.I. and Cherkez R.G. Energy Potential of Permeable Segmented Thermoelements in Cooling Mode // Journal of Electronic Materials, Volume 41, Number 6, March 2012, Pages 1115-1119. ().
 8. Черкез Р.Г. Каскадна проникна термоелектрична батарея охолодження // Термоелектрика. – 2012. – № 1. –  С.60-66. ().
 9. Анатичук Л.І., Черкез Р.Г., Дем’янюк Д.Д., Бухараєва Н.Р. Дослідження енергетичних характеристик проникного площинного термоелемента // Термоелектрика. –2012.– №2.–С.88-92. ().
 10. Черкез Р.Г., Дем’янюк Д.Д. Экспериментальные исследования проницаемых термоэлементов// Технология и конструирование в электронной аппаратуре.-№3.-2012. -С.49-51. ().

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Cherkez R.G. Computer research and design of permeable segmented thermoelements for generating electric energy // IBWAP 2010 (Romania Constanta, 2010)
 2. Cherkez R. Energy possibilities of permeable thermoelectric elements and devices // 12th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Constanta, Romania, July 6–8, 2011. – Book of Abstracts. – P. 65.
 3. Черкез Р.Г. Энергетические возможности проницаемых термоэлектрических структур (Приглашенный доклад) // XIV Международный Форум по термоэлектричеству, 17-20 мая, Москва, Россия. 2011р.
 4. Anatychuk L.I. and Cherkez R.G. Energy Potential of Permeable Segmented Thermoelements in Cooling Mode //ICT  July 17-21, 2011, Traverse City, Michigan, USA.
 5. Cherkez R.G. Energy Possibilities of Permeable Generator Thermoelements Based on Segmented Legs // 9th European Conference on Thermoelectrics, Thessaloniki Greece,  September 28-30, 2011.
 6. Cherkez R.G. Research into energy characteristics of permeable thermoelements // ICT/ECT Conference 2012 (Aalborg, Denmark), July 9‑12, 2012.
 7. Анатичук Л.И., Черкез Р.Г., Демянюк Д.Д. Исследование энергетических характеристик проницаемых термоэлементов // ХІІІ Межгосударственный семинар “Термоэлектрики и их применения” 13-14 ноября 2012 г. – Санкт-Петербург, Россия. – 2012.
 8. Anatychuk L.I., Cherkez R.G. On permeable thermoelement simulation / Proc. 11th European Conference on Thermoelectrics, November 18-20, 2013, ESA/ESTEC, Noordwijk, Netherlands.
 9. Anatychuk and R.G. Cherkez, New prospects for the use of permeable thermopiles, XV International forum on thermoelectricity, May 20-24, 2013, Tallinn, Estonia.
 10. Cherkez R.G. Possibility for permeable  thermoelectric elements application // Proc. of IBWAP 2013 (Romania Constanta, 2013).