Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Кобилянський Роман Романович

Посада – асистент

Вчений ступінь – кандидат фізико-математичних наук

 

Публікації в наукових журналах:

 1. Аnatychuk L.І., Kobylyanskyi R.R. Electronic medical thermometer with thermoelectric power supply // Materials Today: Proceedings 2 (2015) 849-857. – 12th European Conference on Thermoelectricity (ECT-2014); Published by Elsevier Ltd. ISSN: 2214-7853. 
 2. Анатычук Л.И., Пасечникова Н.В., Задорожный О.С., Кобылянский Р.Р., Гаврилюк Н.В., Назаретян Р.Э., Мирненко В.В. Термоэлектрическое устройство для измерения внутриглазной температуры // Термоэлектричество. − № 3. – 2015. 
 3. Анатычук Л.И., Кобылянский Р.Р., Константинович И.А. Термоэлектрический источник питания для электронного медицинского термометра // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – №4. – 2014.– с. 28-32. 
 4. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р. Про деякі особливості динамічних режимів роботи термогенератора, що використовує тепло людини // Термоелектрика. − № 3. – 2014. – с. 60-74. 
 5. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р. Про зростання ефективності термогенератора при використанні теплової енергії людини в динамічних режимах // Термоелектрика. − № 4. – 2014. 
 6. Гищук В.С., Кобилянський Р.Р., Черкез Р.Г. Багатоканальний прилад для вимірювання температури і густини теплових потоків // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка. – Т. 3, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – с. 96-100. 
 7. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р. Комп’ютерне моделювання показів термоелектричного тепломіра в умовах реальної експлуатації // Термоелектрика. − № 1. – 2013. – с. 53-60.
 8. Анатичук Л.І., Гіба Р.Г., Кобилянський Р.Р. Особливості використання медичних тепломірів при дослідженні локальних тепловиділень людини // Термоелектрика. − № 2. – 2013. – с. 67-73. 
 9. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р. Про точність визначення температури електронним медичним термометром з термоелектричним джерелом живлення // Термоелектрика. − № 5. – 2013. – с. 75-79. 
 10. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Константинович І.А. Про вплив термоелектричного джерела живлення на точність вимірювання температури і теплового потоку // Термоелектрика. − № 6. – 2013. – с. 53-61. 

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Анатычук Л.И., Пасечникова Н.В., Задорожный О.С., Кобылянский Р.Р., Гаврилюк Н.В., Назаретян Р.Э., Мирненко В.В. Применение термоэлектрического устройства для изучения распределения температуры в различных отделах глаза кролика // Научно-практическая конференция с международным участием "Филатовские чтения 2015", посвященная 140-летию со дня рождения В.П. Филатова (г. Одесса, 21-22 мая 2015 года).
 2. Кобылянский Р.Р. Короткозамкнутые термоэлементы и их применения // Устный доклад на ХVI Международном Форуме по термоэлектричеству 19‑22 мая 2015 года. – Париж, Франция, 2015.
 3. Кобылянский Р.Р., Денисенко О.И., Каденюк Т.Я. Термоэлектрические приборы для дерматологии и косметологии // Стендовый доклад на ХVI Международном Форуме по термоэлектричеству 19‑22 мая 2015 года. – Париж, Франция, 2015.
 4. Аnatychuk L.І., Kobylyanskyi R.R. Electronic medical thermometer with thermoelectric power supply // 12th European Conference on Thermoelectricity (ECT2014). September 24-26, 2014. – Madrid, Spain.
 5. Аnatychuk L.І., Kobylyanskyi R.R. Energy resourses of humans as sources of heat for thermoelectric microgenerators // 12th European Conference on Thermoelectricity (ECT2014). September 24-26, 2014. – Madrid, Spain.
 6. Кобилянський Р.Р. Про застосування термоелектрики у медицині // VIІІ Школа з термоелектрики 15-16 вересня 2014 р. – Чернівці, Україна, 2014.
 7. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Константинович І.А. Градуювання термоелектричних сенсорів теплового потоку // Труди XV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології» 26‑30 травня 2014 року. – Т. 2. – Одеса, Україна. – 2014.
 8. Анатычук Л.И., Кобылянский Р.Р. Особенности использования термоэлектрических медицинских тепломеров при измерении локальных тепловыделений человека // ХV Международный Форум по термоэлектричеству 21-24 мая 2013 года. – Таллинн, Эстония, 2013.
 9. Анатычук Л.И., Кобылянский Р.Р. Термоэлектрические преобразователи для градиентных тепломеров // ХІІІ Межгосударственный семинар “Термоэлектрики и их применения” 13-14 ноября 2012 г. – Санкт-Петербург, Россия. – 2012.
 10. Demchuk B.M., Kobylyansky R.R., Prybyla A.V. Primary thermoelectric converters based on semiconductor materials for gradient heat meters // The 31-st International and 10-th European Conference on Thermoelectrics. – 2012. − Aalborg, Denmark. – P. 277.

 

Патенти:

 1. Электронный медицинский термометр с термоэлектрическим источником питания. RU № 150605, Анатычук Л.И., Кобылянский Р.Р., Манык О.Н. Заявлено 15.08.2014. Опубліковано 22.01.2015.
 2. Электронный медицинский термометр с термоэлектрическим источником питания. RU № 150608, Анатычук Л.И., Кобылянский Р.Р., Романюк С.Б. Заявлено 03.06.2014. Опубліковано 22.01.2015.
 3. Електронний медичний термометр з термоелектричним джерелом живлення. UА № 90919, Кобилянський Р.Р. Заявлено 31.01.2014. Опубліковано 10.06.2014.
 4. Електронний медичний термометр з термоелектричним джерелом живлення. UА № 90918, Кобилянський Р.Р., Романюк С.Б. Заявлено 31.01.2014. Опубліковано 10.06.2014.
 5. Електронний пульсометр з термоелектричним джерелом живлення. UА № 90767, Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р. Заявлено 30.12.2013. Опубліковано 10.06.2014.
 6. Електронний медичний термометр з термоелектричним джерелом живлення. UА № 90768, Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Маник О.М. Заявлено 30.12.2013. Опубліковано 10.06.2014.
 7. Електронний медичний термометр. UА № 87403, Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Романюк С.Б. Заявлено 15.07.2013. Опубліковано 10.02.2014.
 8. Електронний медичний термометр з комбінованим джерелом живлення. UА № 87399, Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Романюк С.Б. Заявлено 15.07.2013. Опубліковано 10.02.2014.
 9. Електронний медичний термометр з термоелектричним джерелом живлення. UА № 87400, Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Романюк С.Б. Заявлено 15.07.2013. Опубліковано 10.02.2014.
 10. Метод визначення густини теплового потоку. UА № 78619, Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р. Заявлено 21.09.2012. Опубліковано 25.03.2013.