Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Константинович Іван Аурелович

Посада – доцент

Вчений ступінь – кандидат фізико-математичних наук

Публікації в наукових журналах:

 1. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Radiation Spectrum of Electrons Moving in Magnetic Field in Vacuum // Romanian Reports in Physics. – 2014. – V. 66, № 2. – P. 307–318. 
 2. Анатычук Л.И., Кобылянский Р.Р., Константинович И.А. Термоэлектрический источник питания для электронного медицинского термометра // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – №4. – 2014.– С. 28-32.
 3. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Константинович І.А. Про вплив термоелектричного джерела живлення на точність вимірювання температури і теплового потоку // Термоелектрика. − № 6. – 2013. – С. 53-61. 
 4. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Influence of Normal and Anomalous Doppler Efects on Synchrotron-Cherenkov Radiation//Romanian J. of Physics. – 2012. – V. 57, No 9–10. – P. 1138–1147. 
 5. Константинович А.В., Константинович И.А. Спектр излучения системы электронов, движущихся по винтовой линии в прозрачной среде // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка» № 983, випуск 19, 2011, – С. 38–47. 
 6. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Oscillations and Coherent Radiation of Harmonics in Radiation Spectrum of Electrons Moving in Spiral in Transparent Medium // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Nuclear Physics Investigations – 2011. – No 5. – P. 67–74. 
 7. Дейбук В.Г., Раренко І.М., Раренко А.І., Константинович І.А. Динаміка гратки й теплові властивості CdSb //Термоелектрика. – 2011. – №2. – С. 5–16.
 8. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Oscillations and Superradiance in Radiation Spectrum  of  Electrons Moving in Spiral in Medium // Romanian J. of Physics. – 2011. – V. 56, No 1–2.– P. 45 – 52. 
 9. Константинович А.В., Константинович І.А. Тонка  структура  спектра  випромінювання  системи  трьох електронів,  що  рухаються  вздовж  гвинтової  лінії  у  вакуумі  та  прозорому  середовищі // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 1. – С. 45–57. 
 10. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Oscillations in Radiation Spectrum of Electron Moving in Spiral in Transparent Medium and Vacuum//Astroparticles Physics. – 2008. – V. 30, No 3. – P. 142–148. 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Fine Structure of Radiation Spectrum of Electrons Moving in Spiral in Medium // The 8th General Conference of Balkan Physical Union. – Constanta, Romania, July 5–7, 2012. – Book of Abstracts. – ExPonto Press Constantas. – P. 28–29.
 2. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Radiation Spectrum of Sequence of Electrons Moving in Spiral in Transparent Medium // XIV International Conference. Physics and Technology on Thin Films and Nanosystems. – 20–25, May, 2013, Ivano-Frankivsk, Ukraine. – P. 32.
 3. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Radiation Spectrum of System of Electrons Moving in Spiral in Medium // VIII International School-Conference. Actual Problems  of Semiconductor Physics. – 25–28, June, 2013, Drohobych, Ukraine.– P. 39.
 4. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Oscillations in Fine Structure of Radiation Spectrum of Sequence of Electrons Moving in Spiral in Medium // Proceedings of LFNM 2013, –12th International Conference on Laser and Fiber–Optical Networks Modeling. – Sudak, Crimea, Ukraine, September 11–13, 2013. – ©2013 IEEE. – lfnm-022, 3 p.
 5. Константинович А.В., Константинович І.А. Тонка структура спектра синхротронно-черенковського випромінювання системи електронів, що рухаються по гвинтовій лінії / VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-6. –30 вересня – 4 жовтня 2013р., Чернівці, Україна. – С. 49 – 50.
 6. Константинович А.В., Константинович И.А. Влияние нормального и аномального эффектов Допплера на тонкую структуру синхротронно-черенковского  спектра  излучения последовательности электронов // XI конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. ННЦ ХФТИ. – 11 – 15 марта 2013г., Харьков, Украина. – Тезисы докладов. – С. 82
 7. Константинович А.В., Константинович И.А. Неизлучающие  системы  электронов,  движущихся  в  постоянном магнитном поле // XI конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. ННЦ ХФТИ. – 11– 15 марта 2013 г., Харьков, Украина. – Тезисы докладов. – С.  90.
 8. Константинович И.А., Константинович А.В. Тонкая структура спектра синхротронно-черенковского излучения последовательности электронов. // XII конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. ННЦ ХФТИ. – 17 – 21 марта 2014г., Харьков, Украина. – Тезисы докладов. – С. 83.
 9. Константинович И.А.,  Константинович А. В. Осцилляции в спектре излучения системы электронов,  движущихся по винтовой линии в среде. // XII конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. ННЦ ХФТИ. – 17 – 21 марта 2014г., Харьков, Украина. – Тезисы докладов. – С. 91.
 10. Константинович А.В., Константинович І.А. Спектр  випромінювання системи електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії в середовищ // IV-а Міжнародна наукова-практична конференція “Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”. – Чернівці Україна, 21–24 жовтня 2014 р.– С.195.

 

Патенти:

 1. Спосіб виготовлення термоелектричної мікробатареї. UA № 93217, Анатичук Л.І., Константинович І.А. Заявлено 31.03.2014. Опубліковано 25.09.2014.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Рівняння електромагнітного поля у вакуумі: Методичні вказівки // Укл.: Константинович А.В., Константинович І.А., Жаркой В.П. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2006. – 44 с.
 2. Рівняння електромагнітного поля у середовищі: Методичні вказівки // Укл.: Константинович А.В., Константинович І.А., Жаркой В.П. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 52 с.
 3. Прикладна електрофізика: Методичні рекомендації до лабораторних робіт // Укл.: Анатичук Л.І, Білий А.В., Константинович І.А., Черкез Р.Г. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 64 с.
 4. Перетворення енергії. Двигуни внутрішнього згоряння: Методичні рекомендації до спецкурсу «Фізичні основи перетворення енергії» // Укл.: Анатичук Л.І, Константинович І.А., Черкез Р.Г. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 56 с.