Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Кузь Роман Васильович

Посада – асистент
Вчений ступінь – кандидат фізико-математичних наук

Тематика наукових досліджень:

  • Термоелектричні перетворювачі енергії

Викладає навчальні дисципліни:

  • Прикладне матеріалознавство
  • Основи конструювання

E-mail: om@inst.cv.ua

Публікації в наукових журналах:
1.    Лусте О.Я., Кузь Р.В. Комп’ютерне керування вихровими термое-лектричними струмами // Термоелектрика.– 2004. – №2. – С.11-19.
2.    Анатичук Л.І., Кузь Р.В., Лусте О.Я. Зонально-неоднорідний термоелемент у режимі генерації електричної енергії // Термоелектрика. – 2004. – №4. – С.39-50.
3.    Анатичук Л.І., Кузь Р.В., Лусте О.Я. Температурні залежності параметрів зонально-неоднорідного термоелемента в режимі генерації електричної енергії // Термоелектрика. – 2005. – №2. – С. 68-75.
4.    Анатичук Л.І., Кузь Р.В., Лусте О.Я. Оптимізація зонально-неоднорідного термоелемента з електропровідними шарами на ізотермічних гранях // Термоелектрика. – 2005. – №3. – С. 68-73.
5.    Гнатюк О.М. Кузь Р.В. Вихровий зонально-неоднорідний термоелемент // Термоелектрика. – 2006. – №3. – С. 88-96.
6.    Лусте О.Я., Кузь Р.В., Струтинський М.Н. Компьютерные технологии в термоэлектричестве (Обзор)  // Наукове фахове видання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. – 2009. – Вип.25. – С. 78-89.
7.    Кузь Р.В., Мафтіяк Ю.І. Про зростання термоЕРС короткозамкнених термоелементів у магнітному полі // Термоелектрика. − №2. − 2009. − С. 24-28.
8.    Кузь Р.В., Струтинський М.М. Комп’ютерне моделювання термоелектричного одно каскадного генераторного модуля // Термоелектрика. − №3. – 2010.
9.    Anatychuk L.I., Luste O.J., Kuz R.V. Theoretical and experimental studies of thermoelectric generator for vehicles // Journal of Electronic Materials, Vol. 40, Issue 5, 2011.
10.    Anatychuk L.I., Luste O.J., Kuz R.V., Strutinsky М.N. Inverse problems of thermoelectricity // Journal of Electronic Materials, Vol. 40, Issue 5, 2011.
11.    Anatychuk L.I., Kuz R.V. Computer designing and test results of automotive thermoelectric generator. Thermoelectrics goes automotive. (Berlin: Expert Verlag, 2011).
12.    Anatychuk L.I., Kuz R.V. Materials for vehicular thermoelectric generators. Journal of Electronic Materials, Volume 41, Number 6 (2012).
13.    Анатичук Л.І., Кузь Р.В., Розвер Ю.Ю. Ефективність термоелектричних рекуператорів тепла вихлопних газів двигунів внутрішнього згорання // Термоелектрика. − №4. − 2011.
14.    Анатичук Л.І., Кузь Р.В., Розвер Ю.Ю. Термоелектричний генератор для бензинового двигуна // Термоелектрика. − №2. − 2012.
15.    Анатычук Л.И., Кузь Р.В., Хванг Дж.Д. Энергетические и экономические показатели термоэлектрических генераторных модулей  на основе Bi-Te для рекуперации отходов тепла // Термоэлектричество. − №4. − 2012.
16.    Кузь Р.В. Система мониторинга параметров движущегося автомобиля // Термоэлектричество. − №4. − 2012.

Тези доповідей на конференціях:
1.    Anatychuk L. I., Kobylyanskiy R.R., Kuz’ R. V., Luste O. J., Nitsovich O. V., Pribyla A. V. New thermoelement types / ЕСТ 2008, 6 th European Conference on Thermoelectrics. July 2-4. – 2008 – Paris, France. – Р. 1-14.
2.    Лусте О.Я., Кузь Р.В. Компьютерные технологии в термоэлектричестве. XI Межгосударственный семинар “Термоэлектрики и их применение”, г. Санкт-Петербург, 2008 г.
3.    Кузь Р.В. Фізика зонально-неоднордіних термоелементів // ХІІІ Міжнародний форум з термоелектрики, Київ, 10-13 лютого 2009.
4.    Кузь Р.В., Лусте О.Я., Струтинський М.М. Комп’ютерне моделювання та оптимізація термоелектричних генераторних та охолоджуючих модулів // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», Тернопіль, 2010.
5.    Anatychuk L.I., Luste O.J., Kuz R.V. Theoretical and experimental studies of thermoelectric generator for vehicles. // ICT-2010.
6.    Anatychuk L.I., Luste O.J., Kuz R.V., Strutinsky М.N. Inverse problems of thermoelectricity. // ICT-2010.
7.    L.I.Anatychuk, О.J.Luste, R.V.Kuz’, M.M.Strutynsky. On the Progress in Research Aimed at Devising New Thermoelement Types // ECT 2010.
8.    L.I. Anatychuk, О.J. Luste, R.V. Kuz’, O.V. Nitsovych. On the True Reason for the Origination of Transverse Thermoelectromotive Forces in the Artificially Anisotropic Thermoelements // ECT-2010.
9.    Anatychuk L.I., Kuz’ R.V. Computer designing and test results of automotive thermoelectric generator // Конф. «Термоэлектричество становится автомобильным», Берлин, 9-10.12.2010.
10.     Кузь Р.В. Компьютерные технологии в термоэлектричестве // ХІV Международный форум по термоэлектричеству, Москва, 17 21 мая 2011 г.
11.    Л.І. Анатичук, Р.В. Кузь «Матеріали для автомобільних термоелектричних генераторів». (17-21 липня 2011 р., Траверс Сіті, Мічіган, США).
12.    Л.І. Анатичук, Р.В. Кузь, Ю.Ю. Розвер «Ефективність термоелектричних рекуператорів тепла вихлопних газів двигунів внутрішнього згорання». (28-30 вересня 2011 р, Солоніки, Греція).
13.    Кузь Р.В. Компьютерные технологии в термоэлектричестве// ХІV Международный форум по термоэлектричеству, Москва, 17 21 мая 2011 г.
14.    Anatychuk L.I., Kuz R.V. Computer designing and test results of automotive thermoelectric generator. Thermoelectrics goes automotive. - Berlin: Expert Verlag, 2011, P. 191 - 208.
15.    R.V. Kuz, S.F. Zaparov, M.V. Rynzhuk. Method and equipment for cutting thermoelectric material // ICT-2012 (July 9th-12th, 2012, Aalborg, Denmark).
16.    R.V. Kuz, V. Ya. Mikhailovsky. Sectional thermoelectric generators // ICT-2012 (July 9th-12th, 2012, Aalborg, Denmark).
17.    L.I. Anatychuk, R.V. Kuz. Theory and computer simulation of automotive thermoelectric generators // ICT-2012 (July 9th-12th, 2012, Aalborg, Denmark).
18.    R.V. Kuz, L. T. Strutinskaya, V. V. Zhycharevich. Modeling of growth process for thermoelectric material based on Ві2Те3 // ICT-2012 (July 9th-12th, 2012, Aalborg, Denmark).

Патенти:
1.    Пат. 77260 Україна, МКІ H01L 35/02. Спіральний термоелемент: Л.І. Анатичук, О.Я. Лусте, Р.В. Кузь (Україна); Інститут термоелектрики. – № 20040806909; Заявл. 17.08.2004; Опубл. 15.11.2006; Бюл. № 11.
2.    Пат. 71722 Україна, МКІ H01L 35/02. Термоелектричний генератор, що використовує тепло вихлопних газів двигуна внутрішнього згорання. Анатичук Л.І., Кузь Р.В., 25.07.2012, Бюл. №14.
3.    Патент України №71651. Термоелектричний автомобільний генератор. Анатичук Л.І., Кузь Р.В., 25.07.2012, Бюл. №14.
4.    Патент України №71613. Термоелектричний автомобільний генератор. Анатичук Л.І., Кузь Р.В., 25.07.2012, Бюл. №14.
5.    Патент України №73671. Система електричного живлення автомобіля.  Анатичук Л.І., Кузь Р.В., 10.10.2012, Бюл. №19.