Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Лисько Валентин Валерійович

Посада – асистент
Вчений ступінь – кандидат фізико-математичних наук

Нагороди:

  • Премія Президента України для молодих вчених (2010 р.)

Тематика наукових досліджень:

  •     Метрологія термоелектричних матеріалів

Викладає навчальні дисципліни:

  • Вступ до метрології
  • Методи вимірювання параметрів функціональних матеріалів

E-mail:  v.lysko@gmail.com

Публікації в наукових журналах:
1.    Лисько В.В. Дослідження похибок вимірювання електропровідності стрижнів термоелектричного матеріалу. Термоелектрика. – 2006, №4.
2.    Лисько В.В. Випромінювальна здатність та коефіцієнт тепловіддачі термоелектричного матеріалу. Термоелектрика. – 2007, №1.
3.    Анатичук Л.І., Лисько В.В. Високоточний метод вимірювання електропровідності стрижнів термоелектричних матеріалів. Термоелектрика. – 2008, №1.
4.    Анатычук Л.И., Лысько В.В. Измерение термоэлектрических параметров на стержнях. Сб. докладов ХІ межгосударственного семинара «Термоэлектрики и их применения». – Санкт-Петербург, 2008.
5.    Л.І. Анатичук, М.В. Гаврилюк, В.В. Лисько. Установка для вимірювання властивостей напівпровідникового термоелектричного матеріалу. Термоелектрика. – 2010, №3.
6.    Л.І.Анатичук, В.В.Лисько. Вимірювання електропровідності на дисках. Термоелектрика. – 2010, №4.
7.    В.В.Лисько. Модифікований метод Хармана. Термоелектрика. – 2011, №4.
8.    Анатичук Л.І., Лисько В.В. Дослідження впливу випромінювання на точність вимірювання теплопровідності абсолютним методом. Термоелектрика. – 2012, №1.
9.    L.I. Anatychuk, N.V. Havrylyuk, V.V. Lysko. Methods and equipment for quality control of thermoelectric materials. Journal of Electronic Materials, Volume 41, Number 6 (2012), pp. 1680-1685.
10.    L.I. Anatychuk, V.V. Lysko. Modified Harman’s Method. AIP Conf. Proc. 1449, pp. 373-376.

Тези доповідей на конференціях:
1.    Лисько В.В. Дослідження похибок вимірювання електропровідності стрижнів термоелектричного матеріалу. ХІІ Міжнародний форум з термоелектрики, Чернівці, 2007.
2.    Лысько В.В. Измерение термоэлектрических параметров на стержнях. ХІ межгосударственный семинар «Термоэлектрики и их применения», Санкт-Петербург, 2008.
3.    Лисько В.В. Вимірювання параметрів термоелектричних матеріалів на стрижнях. ХІІІ Міжнародний форум з термоелектрики, Київ, 2009.
4.    Лисько В.В. Вимірювання анізотропії електропровідності на дисках. ХІІІ Міжнародний форум з термоелектрики, Київ, 2009.
5.    Гаврилюк Н.В., Лысько В.В. Комплексные исследования параметров стержней термоэлектрических материалов. ХІV Міжнародний форум з термоелектрики, Москва, 2011.
6.    Гаврилюк Н.В., Лысько В.В., Герман И.В. Методика и оборудование для исследования параметров дисков термоэлектрических материалов. ХІV Міжнародний форум з термоелектрики, Москва, 2011.
7.    L.I. Anatychuk, N.V. Havrylyuk, V.V. Lysko. Methods and equipment for quality control of thermoelectric materials. The 30th International Conference on Thermoelectrics, Traverse City, Michigan, USA, 2011.
8.    L.I.Anatychuk, V.V.Lysko. Modified Harman’s Method. The 9th European Conference on Thermoelectrics, Thessaloniki, Greece, 2011.
9.    L.I.Anatychuk, M.V.Havrylyuk, V.V.Lysko. Modified Harman method and equipment on its basis. The 31st International & 10th European Conference on Thermoelectrics Aalborg, Denmark, 2012.
10.    L.I.Anatychuk, M.V.Havrylyuk, V.V.Lysko. High-precision method and equipment for integrated measurement of thermoelectric material properties. The 31st International & 10th European Conference on Thermoelectrics Aalborg, Denmark, 2012.

Патенти:
1.    Процес вимірювання електропровідності стрижнів термоелектричних матеріалів. Дек. патент на корисну модель № 26262. МПК (2006) G01R 27/00/ Анатичук Л.І., Лисько В.В. Опубл. 10.09.2007, Бюл. № 14. Заявка № 200705170 від  11.05.2007.
2.    Уніфікований процес вимірювання параметрів стрижнів термоелектричних матеріалів. Дек. патент на корисну модель № 38470. МПК (2006) G01R 27/00 / Анатичук Л.І., Лисько В.В. Опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. Заявка № u 2008 10244 від  11.08.2008.
3.    Пристрій для вимірювання електропровідності стрижнів термоелектричних матеріалів. Дек. патент на корисну модель № 50340. МПК (2009) G01R 27/00 / Анатичук Л.І., Лисько В.В. Опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11. Заявка № a 2006 11652 від  06.11.2006.
4.    Пристрій для визначення електропровідності, теплопровідності та термоЕРС термоелектричних матеріалів. Дек. патент на корисну модель № 71614. МПК (2012.01) G01R 27/00 / Анатичук Л.І., Лисько В.В. Опубл. 25.07.2012, Бюл №14. Заявка № u 2011 13846 від 24.11.2011.
5.    Процес визначення термоелектричних властивостей матеріалу методом Хармана. Дек. патент на корисну модель № 68711. МПК (2012.01) G01R 27/00 / Анатичук Л.І., Лисько В.В. Опубл. 10.04.2012, Бюл №7. Заявка № u 2011 10686 від 05.09.2011.