Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Микитюк Павло Дмитрович

Посада – асистент

Вчений ступінь – кандидат фізико-математичних наук

 

Публікації в наукових журналах:

 1. Микитюк П.Д. Почвенные термоэлектрические генераторы: характеристики и применение // Интегрированные технологии и энергосбережение, 2014. – № 4. – С. 134-137. ().
 2. Микитюк П.Д. Термоелектричне джерело живлення для систем охоронної сигналізації // Термоелектрика. – 2012. – №4. – С. 99‑104. ().
 3. Анатычук Л.И., Микитюк П.Д. Малогабаритный термоэлектрический источник тока одноразового действия // Термоэлектричество. – 2012. – №1. – С. 56-62. ().
 4. Микитюк П.Д. Термогенераторы с возобновляемыми источниками тепловой энергии // Автономная энергетика. – 2009. – №26. – С. 61-68. ().
 5. Микитюк П.Д., Марущак Л.Д. Особливості роботи ґрунтового генератора в зимово-весняний період // Термоелектрика. – 2008. – №4. – С. 83-86. ().
 6. Микитюк П.Д. Вплив стану поверхні грунту на ефективність роботи термоелектричного генератора //  Термоелектрика. – 2006. – №4. – С. 84-89. ().
 7. Анатычук Л.И., Микитюк П.Д. Термогенераторы, использующие тепловые процессы в почвах // Термоэлектричество. – 2003. – №3. – С. 91-100. ().
 8. Микитюк П.Д. Про термоелектричне перетворення теплових потоків ґрунту // Термоелектрика. – 2003. – №1. – С. 84-89. ().
 9. Микитюк П.Д. Термоэлектрический источник питания, использующий тепло почвы / Микитюк П.Д., Петренко Н.С. // Термоэлектричество. – 2003. – № 2. – С. 75 – 82. ().
 10. Микитюк П.Д. Розподіл температури і теплового потоку через термобатарею в активному шарі ґрунту // Термоелектрика. – 2002. – №3. – С. 26-30. ().

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Микитюк П.Д. Термоелектричне перетворення теплової енергії ґрунту // Тези Х Міжнародного форуму з термоелектрики. Чернівці, ІТЕ, 2002 р.
 2. Микитюк П.Д. Грунтові поновлювальні термогенератори // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії, як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні». – Львів. – 2003. – С.151-155.
 3. Anatychuk L.I., Mikityuk P.D. Thermal Generators Using Heat Flows in Soils // 22nd International Conference on Thermoelectrics. – La Grande Motte. – 2003. – P. 598-601.
 4. Микитюк П.Д. Возобновляемые термоэлектрические источники питания, использующие тепло почвы. Материалы І Международной конференции «Повышение енергоэффективности общественного производства за счет энергосберегающих  мероприятий и возобновляемых источников энергии». 2008., Симферополь. – С. 55-56.
 5. Микитюк П.Д. Термоэлектрические возобновляемые источники  энергии. ХІІІ Международный форум по термоэлектричеству, Киев. 2009.
 6. Cherkez  R.G., Mykytyuk P.D.  Thermoelectric power supply for security alarm systems // Proc. of the 31st International & 10th European Conference on Thermoelectrics, July 9-12, 2012, Aalborg, Denmark. – P. 341.
 7. Микитюк П.Д., Шахрай Р.Р. Про часову стабільність імпульсних термоелектричних перетворювачів // VII Школа з термоелектрики. – Яремче, Україна, 16-19 липня 2012.
 8. Микитюк П.Д. Грунтові ТЕГ: характеристики і застосування // VIІІ Школа з термоелектрики – Чернівці, Україна, 15-16 вересня 2014 р.
 9. Микитюк П.Д. Грунтові ТЕГ: характеристики і застосування // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані технології та енергозбереження». – Харків, Україна, 30 вересня-3 жовтня 2014 р.

 

Патенти:

 1. Спосіб виготовлення термоелектричної багатоелементної батареї. UA № 96485, Микитюк П.Д. Заявлено 01.08.2014. Опубліковано 10.02.2015.
 2. Термоелектричне джерело живлення для газопровідної телеметрії. UA № 96486, Анатичук Л.І., Микитюк П.Д. Заявлено 01.08.2014. Опубліковано 10.02.2015.
 3. Термоелектричний відлякувач шкідників. UA № 96492, Микитюк П.Д. Заявлено 04.08.2014. Опубліковано 10.02.2015.
 4. Спосіб виготовлення термоелектричної батареї. UA № 96489, Микитюк П.Д., Дудаль В.О. Заявлено 04.08.2014. Опубліковано 10.02.2015.
 5. Грунтовий термоелектричний генератор на основі «сонячного ставка». UA № 96491, Микитюк П.Д., Дудаль В.О. Заявлено 04.08.2014. Опубліковано 10.02.2015.
 6. Спосіб вимірювання температури і величини питомого теплового потоку в грунті. UA № 90786, Микитюк П.Д. Заявлено 08.01.2014. Опубліковано 10.06.2014.
 7. Термоелектричний агротестер. UA № 90794, Микитюк П.Д. . Заявлено 08.01.2014. Опубліковано 10.06.2014.
 8. Грунтовий термоелектричний генератор. UA № 90793, Анатичук Л.І., Микитюк П.Д. . Заявлено 08.01.2014. Опубліковано 10.06.2014.
 9. Сонячне термоелектричне джерело живлення. UA № 78531, Микитюк П.Д. Заявлено 16.08.2012. Опубліковано 25.03.2013.
 10. Термоелектричний генератор. UA № 72289, Микитюк П.Д., Поляк В.М. Заявлено 20.02.2012. Опубліковано 10.08.2012.