Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Cпеціальності

На кафедрі термоелектрики та медичної фізики здійснюється навчання за спеціальністю 6.040204 "Прикладна фізика та наноматеріали" та проводиться підготовка фахівців за такими спеціалізаціями:

- Прикладна фізика;

- Медична фізика.

Важливим у прикладній фізиці є широке використання комп’ютерних технологій для моделювання фізичних процесів та комп’ютерного проектування конкретних засобів практичного використання фізики. Останнє дозволяє створювати сучасну апаратуру найвищої якості у короткі терміни. Комп’ютерні технології є вкрай необхідними, оскільки обладнання, створене засобами прикладної фізики є максимально комп’ютеризоване. Тому на кафедрі термоелектрики та медичної фізики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, де ведеться підготовка спеціалістів з прикладної та медичної фізики, базовій підготовці студентів з комп’ютерних технологій надається особлива увага.

Перелік навчальних дисциплін на кафедрі термоелектрики та медичної фізики:

 1. Вступ до спеціальності.
 2. Узагальнена теорія перетворення енергії.
 3. Комп’ютерне матеріалознавство.
 4. Комп’ютерне проектування перетворювачів енергії.
 5. Прикладна фізика твердого тіла.
 6. Фізична електроніка в т.ч. квантова.
 7. Комп’ютерне проектування теплових насосів.
 8. Комп’ютерне проектування інформаційних систем.
 9. Комп’ютерне проектування  енергетичних систем.
 10. Прикладна електрофізика.
 11. Фізичні основи перетворення енергії.
 12. Енергозбереження та акумулювання енергії.
 13. Інформаційно-енергетична теорія вимірювань.
 14. Термоелектричні генератори.
 15. Термоелектричне перетворення енергії.
 16. Електрика і магнетизм.
 17. Чисельні методи у прикладній фізиці.
 18. Математичні моделі у прикладній фізиці.
 19. Мікроскопічна теорія явищ перетворення енергії.
 20. Основи наукових досліджень.
 21. Охорона праці в галузі.
 22. Фізичні основи нетрадиційних та альтернативних джерел енергії.
 23. Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії.
 24. Патентознавство і захист інтелектуальної власності.
 25. Фізико-хімічні технології у перетворювачах енергії.
 26. Термоелектричне матеріалознавство.
 27. Термоелектричні прилади охолодження.
 28. Термоелектричні системи охолодження.
 29. Техніка фізичного експерименту.
 30. Прикладне матеріалознавство.
 31. Основи конструювання.
 32. Вступ до метрології.
 33. Методи вимірювання параметрів функціональних матеріалів.
 34. Термоелектричні вимірювальні прилади.
 35. Інформаційно-енергетична теорія вимірювальних приладів.