Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Ніцович Ольга Володимирівна

Посада – асистент

Вчений ступінь – кандидат фізико-математичних наук

 

Основні публікації в наукових журналах:

1. Anatychuk L.I., Nitsovich O.V. Research of double-layer thermoelements with periodically profiled surface // Journal of Thermoelectricity. -  №1. – 2015 – p. 41-48. ().

2. Ніцович О. В. Два підходи до дослідження поперечних термоелементів – наближені теорії і комп’ютерне моделювання // Термоелектрика. – 2008. – №3. – С.24-31. ().

3. Анатичук Л. И., Лусте О. Я., Ніцович О. В. Температурні залежності параметрів двошарового термоелемента з періодично профільованою поверхнею // Термоелектрика. – 2008. – №2. – С.32-40. ().

4. Анатичук Л. І., Лусте О. Я., Ніцович О. В. Комп’ютерне дослідження поперечної термоЕРС у тришаровому термоелементі з періодично профільованою поверхнею // Термоелектрика. – 2007. – №3. – С.23-29. ().

5. Анатичук Л. І., Лусте О. Я., Ніцович О. В. Комп’ютерне моделювання процесів перетворення енергії у двошаровому термоелементі з періодично профільованою поверхнею // Термоелектрика. – 2007. – №2. – С.74-82. ().

6. Анатичук Л.І., Лусте О.Я., Ніцович О.В.Косошаруватий штучно-анізотропний термоелемент // Термоелектрика. – №2. – 2005. – С.52-59. ().

 

Тези доповідей на конференціях:

  1. Кузь Р.В., Ницович О.В. Исследование двухслойных термоэлементов с периодично профилированной поверхностью // ХVІ Международный Форум по термоэлектричеству 19‑22 мая 2015 года. – Париж, Франция, 2015.
  2. Anatychuk L.I., Luste О.J., Kuz’ R.V., Nitsovych O.V. On the True Reason for the Origination of Transverse Thermoelectromotive Forces in the Artificially Anisotropic Thermoelements // ECT-2010, 7 –th International Conference on Engineering Computational Technology. 14-17 September. -  2010 - Valencia, Spain.
  3. Nitsovich O.V. Computer simulation of Geiling thermoelement // XIII International Forum on thermoelectricity. February 10-13. – 2009. – Kyiv, Ukraine.
  4. Nitsovich O.V. Double- and three-layered transverse-type composite thermoelements // XIII International Forum on thermoelectricity. February 10-13. – 2009. – Kyiv, Ukraine.
  5. Anatychuk L. I., Kobylyanskiy R.R., Kuz’ R. V., Luste O. J., Nitsovich O. V., Pribyla A. V. New thermoelement types / ЕСТ 2008, 6 –th European Conference on Thermoelectrics. July 2-4. – 2008 – Paris, France. – Р. 1-14.

 

Патенти:

  1. Термоелемент. UA № 85293, Анатичук Л.І., Лусте О.Я., Ніцович О.Я. Заявлено 23.04.2007. Опубліковано 12.01.2009.
  2. Термоелемент. UA № 82930, Анатичук Л.І., Лусте О.Я., Ніцович О.Я.Заявлено 24.07.2006. Опубліковано 26.05.2008.