Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Прибила Андрій Вікторович

Посада – асистент
Вчений ступінь – кандидат фізико-математичних наук

Нагороди:

  • Премія Президента України для молодих вчених (2011 р., 2013 р.)

Тематика наукових досліджень:

  • Фізика анізотропних термоелементів
  • Термоелектричні системи теплообміну
  • Термоелектричні рекуператори тепла

Викладає навчальні дисципліни:

  • Термоелектричні вимірювальні прилади
  • Інформаційно-енергетична теорія вимірювальних приладів

E-mail: andrijprybyla@ukr.net

Публікації в наукових журналах:
1.    Прибила А.В. Особливості термоелектричних явищ у спіральному прямокутному анізотропному термоелементі поперечного типу // Термоелектрика. – 2006. №1. – С. 19-23.
2.    Прибила А.В. ККД спірального прямокутного анізотропного термоелемента з врахуванням температурної залежності кінетичних коефіцієнтів // Термоелектрика. – 2006. №3. – С. 99-106.
3.    Прибила А.В. Спіральний прямокутний анізотропний термоелемент у режимі охолодження // Термоелектрика. – 2008. №1. – С. 32-37.
4.    Анатычук Л.И., Прибыла А.В. Термоэлектрические сенсоры из материалов с анизотропной термоэдс.- Прикладная физика.- 2010.- No.6.- С.100-103.
5.    Прибила А.В. Спіральний анізотропний та анізотропний термоелементи // Термоелектрика. – 2010. №4. – С. 15-22.
6.    Прибила А.В. Анізотропний термоелемент в режимах охолодження і нагріву // Термоелектрика. – 2010. №3. – С. 13-20.
7.    Анатычук Л.И., Демчук Б.Н., Кобылянский Р.Р., Прибыла А.В., Шустаков В.Ю. Термоэлектрические приемники излучения.- Прикладная физика.- 2011.- No.5.- С.87-92.
8.    Анатычук Л.И., Прибыла А.В. Анизотропный термоэлемент в режиме генерации эдс и тока.- ТКЄА.- 2011.- No.1.- С.17-19.
9.     Anatychuk L.I., Prybyla A.V. On the Theory of the Anisotropic Thermoelement.- Journal of electronic materials.- 2011.- No.5, Vol.40.- С.1304-1310.
10.     Prybyla A.V., Cherkez R.G. Effect of heat-exhance systems on the efficiency of thermoelectric devices.– Journal of American Institute of Physics.- 2012.- No.1449.- С.443-447.
11.     Анатичук Л.І., Прибила А.В. Про вплив теплообміну на ефективність термоелектричних приладів // Термоелектрика. – 2012. – №3. – С. 39-45.
12.    Анатичук Л.І., Прибила А.В. Про вплив теплообміну на ККД термоелектричного генератора // Термоелектрика. – 2012. – №4.
13.    Анатичук Л.І., Кузь Р.В., Прибила А.В. Про вплив теплообміну на ефективність термоелектричного кондиціонера // Термоелектрика. – 2013. – №1.
14.    Анатычук Л.И., Мочернюк Р.Н., Прибыла А.В. О солнечных термоэлектрических преобразователях энергии // Термоэлектричество. – 2013. №4. – С. 75-82.
15.    Анатычук Л.И., Jenn-Dong Hwang, Лысько В.В., Прибыла А.В. Термоэлектрические рекуператоры тепла для цементных печей // Термоэлектричество. – 2013. №5.

Тези доповідей на конференціях:
1.    Прибила А.В. ККД спірального прямокутного анізотропного термоелемента з врахуванням температурної залежності кінетичних коефіцієнтів // Матеріали студентської наукової конференції ЧНУ 11-12 травня 2007 року. Фізико-математичні науки – Чернівці: Рута, 2007. – с. 101-102.
2.    Прибила А.В. Спіральний анізотропний термоелемент поперечного типу // XII Міжнародний форум з термоелектрики. – Чернівці, Україна, 2007.
3.    Anatychuk L.I., Kobylyanskiy R.R., Kuz’ R.V., Luste O.J., Nitsovich O.V., Pribyla A.V. New thermoelement types / ECT 2008, 6-th European Conference on Thermoelectrics. July 2-4. – 2008. – Paris, France. – P. 1-14.
4.    Анатичук Л.І., Прибила А.В. «Термоэлектрические сенсоры из материалов с анизотропной термоэдс» // XX Міжнародна науково-технічна конференція по фотоелектроніці і приладам нічного бачення. Москва, «Оріон», 2008.
5.    Анатичук Л.І., Прибила А.В. «Спіральний прямокутний анізотропний термоелемент поперечного типу» // XI Міждержавний семінар «Термоэлектрики и их применение». Санкт-Петербург, Росія, 2008.
6.    Прибила А.В. Комп’ютерні дослідження енергетичних характеристик спірального прямокутного анізотропного термоелемента // XIII Міжнародний форум з термоелектрики. – Київ, Україна, 2009.
7.    Прибила А.В. Комп’ютерні дослідження анізотропного термоелемента // XIII Міжнародний форум з термоелектрики. – Київ, Україна, 2009.
8.    Anatychuk L.I., Prybyla A.V. Peculiarities of anisotropic thermoelement properties / 28-th International and 7-th European Conference on Thermoelectrics. – 2009. – Freiburg, Germany. – P. 207.
9.    Анатычук Л.И., Демчук Б.Н., Кобылянский Р.Р., Прибыла А.В., Шустаков В.Ю. «Термоэлектрические приемники излучения.- Прикладная физика» // XXI Міжнародна науково-технічна конференція по фотоелектроніці і приладам нічного бачення. Москва, «Оріон», 2010.
10.    Anatychuk L.I., Jenn-Dong Hwang, Prybyla A.V. Thermoelectric generator for conversion of heat from gas rolling furnaces //  29-th International on Thermoelectrics.– 2010. – China, Shanghai.
11.    Anatychuk L.I., Prybyla A.V. On the theory of the anisotropic thermoelement // 29-th International on Thermoelectrics.– 2010. – China, Shanghai.
12.    Прибила А.В. Спіральний анізотропний та анізотропний термоелементи // VІІ Міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників». – Дрогобич, Україна, 2010.
13.    Anatychuk L.I., Prybyla A.V. Transverse-type spiral anisotropic thermoelement // 30-th International on Thermoelectrics.– 2011. – USA, Michigan.
14.    Anatychuk L.I., Prybyla A.V. Effect of heat-exhance systems on the efficiency of thermoelectric devices // 9-th European Conference on Thermoelectrics. – 2011. – Thessaloniki, Greece.
15.     Анатичук Л.І., Прибила А.В. Спіральний анізотропний та анізотропний термоелементи // XIV Міжнародний форум з термоелектрики. – Москва, Росія, 2011.
16.    Anatychuk L.I., Morozov V.I., Mitin V.P., Prybyla A.V. Thermoelectric recupirator for gas turbines / 31-th International and 10-th European Conference on Thermoelectrics. – 2012. – Aalborg, Denmark.
17.    Demchuk B.M., Kobyliansky R.R., Prybyla A.V. Primary thermoelectric converters based on semiconductor materials for gradient heat meters / 31-th International and 10-th European Conference on Thermoelectrics. – 2012. – Aalborg, Denmark.
18.     Prybyla A.V., Rynzhuk M.V., Stary Z. Thermoelectric conditioner for urban electric transport / 31-th International and 10-th European Conference on Thermoelectrics. – 2012. – Aalborg, Denmark.
19.     Прибила А.В. Влияние теплообмена на КПД термоэлектрических генераторов // VII Школа з термоелектрики. – Яремче, Україна, 16-19 липня 2012.
20.     Прибила А.В. О характеристиках термоэлектрического рекуператора тепла для газових турбин // VII Школа з термоелектрики. – Яремче, Україна, 16-19 липня 2012.
21.     Анатичук Л.І., Прибила А.В. «Термоелектричний рекуператор тепла для газових турбін» // XIII Міждержавний семінар «Термоэлектрики и их применение». Санкт-Петербург, Росія, 2012.
22.    Анатычук Л.И., Мочернюк Р.Н., Прибыла А.В. О солнечных термоэлектрических преобразователях энергии // ХV Международный Форум по термоэлектричеству 21-24 мая 2013 года. – Таллинн, Эстония, 2013.
23.    Анатычук Л.И., Прибыла А.В. Теория термоэлектрических рекуператоров тепла с сосредоточенными параметрами // ХV Международный Форум по термоэлектричеству 21-24 мая 2013 года. – Таллинн, Эстония, 2013.

Патенти:
1.    Патент України № 82913. МПК (2006) H01L 35/00. Сенсор теплового потоку. Анатичук Л.І., Лусте О.Я., Прибила А.В. (Україна); Інститут термоелектрики; Опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20. Заявка № а200606262 від 05.06.2006.
2.    Патент України № 25858. МПК (2006) H01L 35/28. Анізотропний термоелемент. Анатичук Л.І., Прибила А.В. (Україна); Інститут термоелектрики; Опубл. 27.08.2007, Бюл. № 13. Заявка № u200703864 від 06.04.2007.
3.    Патент України № 78571 Україна, МПК (2013.01) H01L 35/00. Енергетична установка для резервного електропостачання газоперекачувального агрегату / Анатичук Л.І., Прибила А.В.; Інститут термоелектрики. – № u 2012 10353; заявл. 03.09.12; опубл. 25.03.13, Бюл. № 6.
4.    Патент України № 80001, МПК (2013.01) H01L 35/00. Енергетична установка для рекуперації відпрацьованого тепла газоперекачувального агрегату / Анатичук Л.І., Прибила А.В.; Інститут термоелектрики. – № u 2012 13112; заявл. 19.11.12; опубл. 13.05.13, Бюл. № 9.
5.    Пат. 81189 Україна, МПК H01L 35/00. Термоелектричний генератор для рекуперації відпрацьованого тепла газоперекачувального агрегату / Анатичук Л.І., Прибила А.В.; Інститут термоелектрики. – № u 2012 14569; заявл. 19.12.12; опубл. 25.06.13, Бюл. № 12.
6.    Пат. 81601 Україна, МПК H01L 35/00. Енергетична установка для рекуперації відпрацьованого тепла газоперекачувального агрегату / Анатичук Л.І., Прибила А.В.; Інститут термоелектрики. – № u 2012 13999; заявл. 10.12.12; опубл. 10.07.13, Бюл. № 13.