Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Пуганцева Олена Валеріївна

Посада – асистент

Вчений ступінь – кандидат фізико-математичних наук

 

Публікації в наукових журналах:

 1. Крамарь В.М. Влияние эффектов самополяризации и экситон-фононного взаимодействия на энергию экситона в нанопленках дииодида свинца / В.М.Крамарь, Е.В.Пуганцева // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – Т.57,№4. – С. 110-116. ().
 2. Kramar V.M. Spatial confinement, self-polarization and exciton–phohon interaction effect on the location of exciton line in lead iodide nanofilms / V.M.Kramar, O.V. Puganceva, O.V. Derevyanchuk // Low Temperature Physics – 2014. – Т. 40, № 8. – P. 981-985. ().
 3. Derevyanchuk O.V. Temperature changes in the function of shape inherent to the band of exciton absorption in nano-film of layer semiconductor / O.V. Derevyanchuk, O.V. Puganceva, V.M. Kramar // Semicond. Phys. Quant. Electron. & Optoelectronics. – 2014. – v. 17, № 2. – P. 188-192. ().
 4. Temperature changes of the exciton transition energy in lead di-iodide nanofilms / O.V. Pugantseva, V.M. Kramar, I.V. Fesiv, O.O. Kudryavtsev // SPQEO. – 2013. – V. 16, №2. – P.170-176. ().
 5. Пуганцева О.В. Температурні залежності енергії основного стану електрона в наноплівках E-MAA/PbI2/E-MAA / О.В Пуганцева, В. М Крамар // ФХТТ. – 2013. – Т.14, № 3. – С. 491-497. ().
 6. Пуганцева О.В. Перенормування енергії екситонного збудження в наноплівці дийодиду свинцю внаслідок ефектів самополяризації та електрон-фононної взаємодії/ О.В. Пуганцева, В.М. Крамар // Журн. нано- та електрон. фіз.– 2013. – Т.5,№3. – C. 03036-1-6. ().
 7. Пуганцева О.В. До питання про ефективність електрон-фононної взаємодії у наноплівках дийодиду свинцю/ О.В. Пуганцева, В.М. Крамар // Журн. нано- та електрон. фіз.– 2013. – Т.5,№4. – C. 04071-3. ().
 8. Пуганцева О.В. Роль ефекту самополяризації та електрон-фононної взаємодії у формуванні енергетичного спектру електрона в наноплівці PbI2, вміщеній у полімер E-MAA / О.В. Пуганцева, В.М. Крамар // Журн. нано- та електрон. фіз.– 2012. – Т.4,№4. – C. 04021-. ().
 9. Пуганцева О.В. Залежність енергії екситону від товщини напівпровідникової наноплівки / О.В Пуганцева, В. М Крамар // ФХТТ. – 2011. – Т.12, № 4. – С. 866-870. ().

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Efect of phonon on the position and shape of the exciton absorption band in semiconductor nanofilm / A.V. Derevyanchuk, O.V Pugantseva, N.K. Kramar, V.M. Kramar // XIV International Conference "Physics and technology of thin films and nanosystems" ICPTTFN-XIV, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 20-25 May, 2013.
 2. Temperature dependence of electron`s ground state energy in E-MAA/PbI2/E-MAA / O.V Pugantseva, V.M. Kramar // XIV International Conference "Physics and technology of thin films and nanosystems" ICPTTFN-XIV, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 20-25 May, 2013. – С.250.
 3. Contribution of the electron-phonon interaction and self-polarization effect in the electron`s energy magnitude in 2H-PbI2 nanofilm / O.V. Pugantseva, V.M. Kraamar // VII International School-Conference "Actual problems of semiconductor physics", Drohobych, 25-28 June 2013 р. –– С.250.
 4. Температурні зміни енергії екситону в напівпровідникових наноплівках свинцю / О.В. Пуганцева, Д.В. Кондрюк, В.М. Крамар // VІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6), 30 вересня-4 жовтня 2013 р.: Чернівці.– С. 354-365.
 5. Вплив взаємодії з оптичними фононами на форму смуги екситонного поглинання у наноплівках дийодиду свинцю / О.В. Деревянчук, О.В. Пуганцева, Н.К. Крамар, В.М. Крамар // VІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6), 30 вересня-4 жовтня 2013 р.: Чернівці. – С. 354-365.
 6. Енергія екситона в квантовій ямі наногетероструктури на основі PbI2 / О. Пуганцева, В. Крамар // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної фізики ЕВРИКА-2012, Львів, 19-22 квітня 2012 р.
 7. Exciton-phonon and polarization interaction in low-temperature region of electronic absorption spectra in lead iodide nanofilm / O.V Pugantseva, D.V. Kondryk, V.M. Kramar // Inetrnational Meeting "Clusters and nanostructured materials", CNM-3, Uzhorod, Vodohrai, Ukraine, 14-17 October, 2012.
 8. The calculation of position and contour of exciton absorption lines in PbI2 nanofilm ebeded in dielectric medium E-MAA / O.V. Derevyanchuk, O.V Pugantseva, V.M. Kramar // Inetrnational Meeting "Clusters and nanostructured materials", CNM-3, Uzhorod, Vodohrai, Ukraine, 14-17 October, 2012.
 9. Вплив поляризації та екситон-фононної взаємодії на положення дна основної екситонної зони у наноплівці PbI2 / В.М. Крамар, О.В. Пуганцева // V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, УНКФН-5, Ужгород, 9-15 жовтня 2011 р. – С. 305-306.
 10. Exciton energy dependence from the thickness of the semiconductor-based nanofilm / OV. Pugantseva, V.M. Kramar // XIII Міжнародна конференція "Фізика і технологія тонких плівок та наносистем", МКФТТПН-ХІІІ, Івано-Франківськ, 16-21 травня 2011 р. –– С.277.