Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Давидович Віктор Олександрович

 

асистент:

Давидович Віктор Олександрович

Учене звання: доцент
Учений ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон роб.: 0372 584866
Email: v.davidovich@chnu.edu.ua

 

 

Дисципліни, що викладаються:

 

  • Технологія виховного процесу;
  • Основи теорії трудової та професійної підготовки;
  • Методика викладання загально технічних дисциплін у вищій школі;
  • Методичні засади професійної освіти
  • Основи теорії технологічної освіти
  • Теорія та методика профорієнтаційної роботи

 

Наукові інтереси:

 

  • Інженерна педагогіка

Основні публікації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статті

1. Томаш В.В., Давидович В.О. Графічна підготовка учнів засобами інформаційних комп’ютерних технологій на заняттях технологій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 45: збірник наукових праць / за заг. Ред. Д.Е. Кільдерова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С.290-296.

2. Давидович В. Інформаційні технології як засіб розвитку професійного мислення студентів / В.Давидович, В.Томаш // Історичний досвід, стан та перспективи підготовки педагогічних і соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами: Матеріали Міжн.наук.-практ. конф. (Чернівці, 3-5 листопада 2011 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.84-88.

3. Давидович В. Віртуальне навчання як метод інформаційних технологій в освіті / В.Давидович, В.Томаш // Історичний досвід, стан та перспективи підготовки педагогічних і соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами: Матеріали Міжн.наук.-практ. конф. (Чернівці, 3-5 листопада 2011 р.) – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т,2011. – С.88-93.

4. Давидович В. О., Томаш В. В. Виховання української національної самосвідомості майбутніх учителів технологій //Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова]. Сер.: Педагогічні та історичні науки. – 2014. – №. 121. – С. 37-41.