Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Фесів Ігор Васильович

Координатор з профорієнтаційної роботи ІФТКН
Учене звання: доцент
Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон роб.: +80953156118, +380977424441
E-mail: fesiv_igor@mail.ru

Дисципліни, що викладаються:  

 • Загальна фізика;
 • Сучасний стан та перспективи розвитку ЕОТ;
 • Електротехніка;
 • Електродинаміка.

Наукові інтереси:

 • Фізика твердого тіла

Основні публікації
Статті:

 1. С.Н. Новиков, А. Я. Струк, И. В. Фесив, И. М. Фодчук. Формирование дифракционных изображений деформационных полей на рентгеновских топограммах при действии сосредоточенной силы // Металлофизика и новейшие технологии. – 2010 – т. 32. – №4. – С. 456-465. [UA]
 2. І.В. Фесів, І.М. Фодчук, Я.М. Струк. Муарові зображення дефектів у Х-променевій трикристальній інтерферометрії // ХІI міжнародна конференція "Фізика і технологія тонких плівок та наносистем", Івано-Франківськ, 18-23 травня 2009: тези доповідей – 2009 - Т.1. - C.103-104. [UA]
 3. І.В. Фесів, Я.М. Струк, І.М. Фодчук. Прикладні можливості Х-променевої інтерферометрії // Науковий вісник ЧНУ. – 2009 - Вип. 438.
 4. И.М. Фодчук, Н.Д. Раранский, Я.М. Струк, И.В. Фесив.  Муаровые изображения дефектов в рентгеновской трехкристальной интерферометрии // Металлофизика и новейшие технологии. - 2002. - т.24, №5. - С.617-628. [UA]
 5. І.М. Фодчук, М.Д. Раранський, Я.М. Струк, І.В. Фесів.  Рентгенівська LLL-інтерферометрія деформованих зосередженою силою кристалів // УФЖ. – 2002. – т. 47. -  №11. – С. 1057-1064. [UA]
 6. I.V. Fesiv, I.M. Fodchuk, N.D. Raransky, Ya.M. Struk //Moire images of defects in crystals by the x-ray LLL-interferometry / The sixth International conference on correlation optics, Chernivtsi, Ukraine, 16-19 September 2003: abstract booklet – 2003.