Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Гаврилюк Степан Васильович

Учене звання: доцент
Учений ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Телефон роб.: 0372 584866

Телефон моб.: 066-65105-82
Email: stepan-gavrylyuk@mail.ru

Дисципліни, що викладаються:

 • Фізика
 • Фізика з основами геофізики
 • Електрофізичні та хімічні методи обробки матеріалів
 • Охорона праці в галузі

Наукові інтереси:

 • Інтеркаляція в шаруватих напівпровідниках,
 • літієві джерела струму,
 • х-променеві дослідження кристалічної структури та фазових переходів в інтеркальованих сполуках.

Основні публікації:
Статт
і

 1. С. В. Гаврилюк, З. Д. Ковалюк, І. В. Мінтянський, П. І. Савицький    Дослідження взаємодії літію з n-InSe: спектри імпедансу та рентгенівської дифракції  // Фізична Інженерія Поверхні, 2014, -т.12, № 2,  С.261-268.
 2. Драпак С. И., Гаврилюк С.В., Ковалюк З.Д., Литвин О.С. Собственный окисел селенида индия в условиях сорбции паров воды // Прикладная физика. – 2011. – № 1. – С. 24-32.
 3. Драпак С. И., Гаврилюк С.В., Ковалюк З.Д., Литвин О.С. Отрицательная емкость пленок собственного оксида, сформированных на поверхности скола (0001) InSe // Неорганические материалы. – 2011.– т.47.- №7. – В8. –С.1-6.
 4. Драпак С. И., Гаврилюк С.В., Ковалюк З.Д. Токовая неустойчивость с Z- и N-образной вольт-амперной характеристикой в неоднородных кристаллах In2Se3 //  Письма в ЖТФ. – 2009. - том 35, вып. 12, С.66 – 72.
 5. S.I. Drapak, S.V. Gavrylyuk, Z.D. Kovalyuk O.S. Lytvyn. Age-induced oxide on cleaved surface of layered GaSe single crystals // Applied Surface Science. - 2008. - V. 254. - № 7. - P.2067-2071.
 6. Драпак С. И., Гаврилюк С.В., Ковалюк З.Д., Литвин О.С. Собственный окисел, возникающий на поверхности скола селенида галлия в результате длительного хранения // Физика и техника полупроводников. – 2008. – т.42. - вып. 4. - С.423-430.
 7. Драпак С.И, Гаврилюк С.В., Каминский В.М., Ковалюк З.Д. Рентгеновские исследования молекулярных пленок прополиса, сформированных из спиртового раствора, на поверхности скола слоистых соединений А25В36 // Журнал технической физики. – 2008. – т.78. - вып.9. - С.112-119.
 8. Драпак С. И., Гаврилюк С.В., Ковалюк З.Д., Литвин О.С. Исследование оксидных пленок на поверхности GaSe, легированного Cd или Dy // Неорганические материалы. -  2008. – т. 44. - №7. - С.781-788.
 9. S.I. Drapak, A.P. Bakhtinov, S.V. Gavrylyuk, I.T. Drapak, Z.D. Kovalyuk. Structural and optical characterization of the propolis films // Applied Surface Science. - 2006. - V. 253. - № 1. - P. 279-282
 10. .С.И. Драпак, А.П. Бахтинов, С.В. Гаврилюк, И.Т. Драпак, З.Д. Ковалюк. Самоорганизация молекулярных слоев прополиса на различных неорганических подложках // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2006. - .№ 8. - С. 58-62.
 11. С.И. Драпак, А.П. Бахтинов, С.В. Гаврилюк, Ю.И. Прилуцкий, З.Д. Ковалюк. Рентгеновские исследования  структуры пленок прополиса // ФТТ. - 2006. - Т.48. - № 8. - C. 1515-1517.
 12. Гаврилюк С.В., Ковалюк З.Д., Будзуляк І.М. Спосіб виготовлення фільтрових конденсаторів. Патент № 68477А. Україна, МКП 7 Н01G 13/00. (Україна). Опубл.16.08.2004, Бюл.№8. -6 с.