Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Крамар Валерій Максимович

 

Завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики:

Крамар Валерій Максимович

Учене звання: професор
Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук
Телефон роб.: 0372 584866
Email: v.kramar@chnu.edu.ua

 

Дисципліни, що викладаються:

 

 • Електродинаміка
 • Технічна електродинаміка
 • Атомна і молекулярна спектроскопія
 • Технічна механіка
 • Фізика твердого тіла

Наукові інтереси:

 • Енергетичні й оптичні спектри квазічастинок у масивних і низьковимірних напівпровідникових кристалічних структурах

Методичні праці:

Навчальні посібники:

 1. Крамар В.М. Основи фізики твердого тіла: Навчальний посібник – Чернівці: вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 2015. – 134 с.
 2. Шайко-Шайковський О.Г., Крамар В.М. Технології та устаткування виробництва конструкційних матеріалів у машино- і приладобудуванні: Навчальний посібник. – Чернівці: вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 2014. – 163 с.
 3. Шайко-Шайковський О.Г., Антіпова І.А., Крамар В.М., Богорош О.Т. Опір матеріалів. Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2013. – 250 с.
 4. Фізика твердого тіла: лабораторний практикум / Укл. В.М. Крамар, Н.К. Крамар, А.В. Мотрич. – Чернівці: Рута, 2008. – 68 с.
 5. Спектроскопія атомів і молекул / Укл. В.М. Крамар, Н.К. Крамар, І.І. Лазурка, Ю.Я. Томка – Чернівці: Рута, 2008. – 64 с.
 6. Електромагнітні поля та хвилі у системах телекомуніка-цій: навчально-методичний посібник / Укл.: В.М. Крамар, – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 117 с.

Основні публікації:

 

Статті:

1. D.V. Kondryuk, A.V. Derevyanchuk, V.M. Kramar. Temperature transformations of optical spectra in semiconductor flat heterostructures with quantum wells // Appl. Opt. – 2016. – V. 55, № 12. – P. B49-B55. [doi: 10.1364/AO.55.000B49]

2. Кондрюк Д.В., Крамар В.М. Залежність енергії екситонних переходів у наноплівках AlxGa1–xAs/ GaAs/AlxGa1–xAs від товщини, концентрації та температури // УФЖ. – 2015. – Т. 60, № 5. – С. 548-567.

3. V.M. Kramar, O.V. Pugantseva, and A.V. Derevyanchuk. Spatial confinement, self-polarization and exciton–phohon interaction effect on the location of exciton line in lead iodide nanofilms // Low Temperature Physics – 2014. –V. 40, № 8. – P. 981-985.

4. V.M. Kramar, O.V. Pugantseva. Influence of effects of semipolarization and exciton-phonon interactions on the exciton energy in lead iodide nanofilms // Russian Phys. Journ. – 2014. – V. 57, № 4. – P. 545-553.

5. A.V. Derevyanchuk, O.V. Pugantseva, V.M. Kramar. Temperature changes in the function of shape inherent to the band of exciton absorption in nano-film of layer semiconductor // Semicond. Phys. Quant. Electron. & Optoelectronics. – 2014. – v. 17, № 2. – P. 188-192.

5. О.В. Пуганцева, В.М. Крамар. Перенормування енергії екситонного збудження в наноплівці дийодиду свинцю внаслідок ефектів самополяризації та електрон-фононної взаємодії // Журнал нано- та електронної фізики. – 2013. – Т. 5, №3. – С. 03036(6сс).

6. O.V. Pugantseva, V.M. Kramar, I.V. Fesiv, O.O.Kudryavtsev. Temperature changes of the exciton transition energy in lead di-iodide nanofilms // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2013. – V. 16, № 2. – P. 170-176.

7. Пуганцева О.В., Крамар В.М. Роль ефекту самополяризації та електрон-фононної взаємодії у формуванні енергетичного спектру електрона в наноплівці PbI2, вміщеній у полімер E-MAA // Журнал нано- та електронної фізики. – 2012. – Т. 4, №4. – С. 04021(6сс).

8. Крамар В.М., Ткач М.В. Енергетичний спектр електрона з фононними повтореннями у плоский напівпровідниковій наногетероструктурі з квантовою ямою // УФЖ. – 2010. – Т. 55. – № 6. – С. 726-732.

9. Крамар В.М. Енергія екситона в напівпровідникових наноплівках // Журн. фіз. досліджень. – 2010. – т. 14. – № 1. – С. 1703-1 – 6.

10. Kramar N.K., Kramar V.M., Pugantseva O.V. Peculiarities of  InSe absorption  spectra in the domain of direct exciton transitions // Proc. SPIE. - 2009. - Vol. 7388. - P. 738812-1-5.

11. Крамар В.М. Температурна залежність енергії екситонного переходу у плоских напівпровідникових наноплівках  // УФЖ, 2009. – Т. 54. – № 12. – С. 1226-1234.

12. Крамар В.М., Ткач М.В. Екситон-фононна взаємодія і енергія екситона у напівпровідникових наноплівках // УФЖ, 2009. – Т. 54. – № 10. – С. 1029-1037.

13. Derevyanchuk O.V, Kramar N.K. and Kramar V.M. Temperature-dependent changes of the exciton absorption spectra in polar semiconductors // Ukr. J. Phys. Optics. – 2009. – v.10. – №3. – P. 157 – 164.

14. Ткач М.В., Крамар В.М., Температурний генезис дна основної зони енергій електрона у плоскій наноплівці // УФЖ. – 2008. – т. 53, № 11. – С. 1111 – 1119.

15. Ткач М.В., Крамар В.М. Електрон-фононна взаємодія і механізми перенормування електронного енергетичного спектра плоскої наноплівки // УФЖ. – 2008. – Т. 53. – № 8. – С. 812-820.

16. Крамар В.М. Енергія зв’язку полярона у наноплівках HgS/CdS // Журн. фіз. досліджень. – 2008. – т. 12. – № 4. – С. 4602-1 – 6.

17. Зенкова К.Ю., Деревянчук А.В., Крамар В.М., Крамар Н.К. Магнитооптическая бистабильность слоистого полупроводника в области экситонного поглощения // Оптика и спектроскопия. – 2008. – т. 104. – № 2. – С. 260-265.

18. Зенкова К.Ю., Крамар В.М., Крамар Н.К., Деревянчук А.В. Оптическая бистабильность слоистого полупроводника в области экситонного поглощения // Оптика и спектроскопия. – 2006. – т. 101, № 5. – С. 778-783.

19. Деревянчук А.В., Зенкова К.Ю., Крамар В.М., Ницович Б.М. Особенности магнитооптического поглощения молекулярного кристалла в экситонной области частот// ФТТ. – 2005. – т.47. – вып.6. – С. 1039-1040.

20. Kramar N.K., Kramar V.M., Nitsovich B.M. Optical spectra calculations in layer semiconductor 2H-PbI2 // Ukr. J. Phys. Optics, 2002. – v. 4, № 3. – P.282-283.

21. Kramar V.M., Kramar N.K., Nitsovich B.M. Temperature behavior of an exciton absorption bands in layer crystal PbI2// Ukr. J. Phys. Optics, 2002, v.3, № 2. - P. 97-105.

22. Melnichuk S.V., Kramar V.M., Tovstyuk K.D. Vibronic Interaction in the Absorption Spectra of Vanadium-Doped AIIBVI Semiconductors //Phys. Stat. Sol. (b), 1988. – V. 146. – P. 613-617.

23. Melnichuk S.V., Kramar V.M., Tovstyuk K.D. The Influence of Covalent Bonding on the Amount of Spin-Orbit and Zeeman Interaction in AIIBVI Semiconductors Doped with 3d-Impurities //Phys. Stat. Sol. (b), 1987. – V. 141. – K107-111.

24. Мельник П.И., Крамарь В.М. Расчет энергии активации диффузии примесей в α-железе //УФЖ, 1987. – Т. 32, № 6. – С. 926-928.

25. Мельничук С.В., Крамарь В.М. Косвенное взаимодействие магнитных примесей в невырожденном полупроводнике //УФЖ, 1979. – т. 24, №12. – С. 1886-1888.