Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Москалюк Анатолій Валерійович

Учене звання: доцент
Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон роб.: 0372 584866
Email: moskalyuk@i.ua

Дисципліни, що викладаються:

  • Технологія механоскладального виробництва;
  • Теорія різання і теплові процеси в технологічних системах;
  • Сучасні проблеми розвитку технологій у машинобудуванні.
  • Матеріалознавство і матеріали у машинобудуванні.
  • Технологія конструкційних матеріалів.

Наукові інтереси:

  • Механічна обробка матеріалів, проектування технологічних процесів механічної обробки матеріалів. Фізика твердого тіла.

Основні публікації:

Монографії:

  1. Vengrenovich R.D. Mass transfer between clusters under Ostwald’s ripening / Roman Vengrenovich, Bohdan Ivanskii, Anatoliy Moskalyuk, and etc. Hironori Nakajima - Mass Transfer - Advanced Aspects ISBN 978-953-307-636-2 P.107-152.(2011) InTech - Open Access Publisher.

Статті:

1. R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, A.V. Moskalyuk. Ostwald ripening of nanoislands in semiconductor heterosystems and its influence on optical properties // Opto-electronics review. – 2010. – Vol.18. – №2. – P. 168-175.

2. Р.Д. Венгренович, А.В. Москалюк, С.В. Ярема Оствальдовское созревание в условиях смешанного типа диффузии // ФТТ. – 2007. – Т. 49. – вып. 1. – С. 13-18.

3. R. D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, A.V. Moskalyuk. Generalized Lifshits-Slezov-Wagner distribution // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 2007. – 104. – P. 906-912.

4. Венгренович Р.Д., Москалюк А.В., Ярема С.В.  Распределение островков по размерам в условиях дислокационно–поверхностной диффузии для полупроводниковых гетероструктур // ФТП. - 2006. – т. 40. – вып. 3. – С.276-280.

5. R.D. Vengrenovich. Interrelations between technology for obtaining quantum dots and optoelectronic properties of semiconductors / R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, S.V. Yarema, I.I. Panko, M.O. Stasyk, A.V. Moskalyuk // Applied Optics. – 2014. – Vol. 53, №10. – P. B87-B92.

6. Венгренович Р.Д. Узагальнений розподіл Чакраверті-Вагнера / Венгренович Р.Д., Іванський Б.В., Москалюк А.В. // УФЖ. – 2008, № 11. – С. 1102–1110.

7. Венгренович Р.Д. До теорії Ліфшица-Сльозова-Вагнера / Венгренович Р.Д., Іванський Б.В., Москалюк А.В. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009, т. 10, № 1. – С. 19–30

8. Bohdan V. Ivanskii Wagner-Vengrenovich Distribution / Bohdan V. Ivanskii,  Anatolii V. Moskalyuk,  Sergey V. Yarema,  Igor I. Panko,  and  Miroslav O. Stasyk // ISRN Nanomaterials. – 2013. – Vol. –  2013 (2013). – 8 pages.