Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Наукова робота кафедри

1. Формування та стабільність структури в термодинамічно нерівноважних твердотільних системах

 • Вивчення механізмів формування наноструктур, отриманих як хімічним осадженням, так і молекулярно-променевою епітаксією.
 • Дослідження нанорозмірних фаз і структур, отриманих шляхом окристалізації розплавів в умовах надвисоких швидкостей охолодження, в процесі гетероепітаксіального росту в напівпровідникових системах і під час відпалу аморфних сплавів.
 • Вивчення формування квантових точок у процесі дозрівання бездислокаційних острівців, отриманих шляхом гетероепітаксії в режимі Странскі–Крастанова.

2. Спектри плоских шаруватих напівпровідникових структур

 • Розрахунок енергетичних спектрів шаруватих напівпровідникових кристалів і плоских наногетероструктур.
 • Дослідження особливостей електрофононної взаємодії в указаних структурах Розрахунок оптичних характеристик шаруватих напівпровідникових сткрутур.
 • Дослідження впливу на оптичні спектри шаруватих напівпровідникових структур процесів нелінійної взаємодії електронної системи з електромагнітими хвилями.

3. Моделювання біомеханічних систем

 • Математичне моделювання напруженого та деформованого станів біотехнічних систем „кістка–фіксуючі елементи”, експериментальне дослідження стабільності накісткового одноплощинного та багато- площинного інтрамедулярного остеосинтезу різних видів переломів (поперечних, косих, осколкових, гвинтових) різних рівнів локалізації (діафізарні, проксимальні, дистальні) довгих кісток.
 • Біомеханічна оцінка міцності та жорсткості біотехнічних систем „кістка–металеві та металополімерні фіксатори” при статичному, динамічному й детензіонному остеосинтезах.

4. Кінетика нерівноважних фазових переходів

 • Дослідження процесів формування нерівноважних станів і структур.
 • Вивчення впливу зовнішніх шумів на ці процеси.
 • Розробка нових методів і підходів до вивчення динамічних і стохастичних нерівноважних систем.
 • Встановлення впливу просторової розподіленості, локального і глобального зв’язування на перебіг процесів, далеких від рівноваги.

5. Спектри шаруватих і плоских квазідвовимірних напівпровідникових структур

 • Розрахунок енергетичних спектрів шаруватих напівпровідникових кристалів і плоских квазідвовимірних наногетероструктур.
 • Дослідження особливостей електрон-фононної взаємодії у шаруватих напівпровідникових кристалах і плоских квазідвовимірних наногетероструктурах. Розрахунок оптичних характеристик шаруватих напівпровідників і плоских квазідвовимірних наногетеросткрутур.
 • Дослідження впливу процесів нелінійної взаємодії електронної системи з електромагнітими хвилями на оптичні спектри напівпровідникових структур.