Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович

 

професор:

Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович

Учене звання: професор
Учений ступінь: доктор технічних наук
Телефон роб.: 380372 584866
Email: shayko@bk.ru

 

Дисципліни, що викладаються:

 

 • Опір матеріалів;
 • Опір матеріалів з основами теорії пружності;
 • Устаткування та технології заготівельних виробництв;
 • Ріжучий інструмент та інструмент забезпечення автоматизованого виробництва;
 • Вступ у спеціальність.

Наукові інтереси:

 

 • міцність елементів та вузлів радіоелектронної апаратури, їх стійкість до зовнішніх механічних та температурних впливів; біомеханічні аспекти остеосинтезу кісток опорно-рухового апарату, застосування в травматології та стоматології металевих та металополімерних систем та конструкцій.

Основні публікації:

 

Монографії:

 • Биомеханика блокирующего металлополимерного остеосинтеза. Шайко-Шайковский А.Г., Рубленик И.М., Богорош А.Т., Олексюк И.С., Василов В.М. / под ред. Шайко-Шайковского А.Г. - Palmarium Akademie Publishing.- Deutschland. -2014 - 390 с.
 • Шайко-Шайковський О.Г., Рубленик І.М., Васюк В.Л. Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез в лікуванні переломів та їх наслідків. Чернівці, обласна друкарня, 2003, 150с.
 • Шайко-Шайковський О.Г., Васюк В.Л., Васильчишин Я.М., Шалапко Ю.І. Клінічні та біомеханічні аспекти цементного ендопротезування кульшового суглоба. Чернівці, БДМУ, 2009, 201 с.
 • Шайко-Шайковський О.Г. Устаткування та технології виробництва заготовок. Навчальний посібник. Чернівці, ЧДУ, "Рута", 1997, 120с.
 • Шайко-Шайковський О.Г., Богорош А.Т., Воронов С.О. Управління властивостями сполук та їх прогнозування. Навчальний посібник. Фізико-хімічна інформатика. Чернівці, ЧНУ, Рута, 2010, 232 с.
 •  

Статті:

1. Shayko-Shaykovskji A. Metoda wspomogany komputerowo lokaliizacji elementowutwierdzonych na plytce pod wplywem sil obrotowych / Mechanika w medycynie / A. Shayko-Shaykovskji, V. Kramar, A. Bogorosh, I. Oleksyuk, J. Shalapko. - 2014. - Vol. 12. - p. 227-231.

2. Shayko-Shaykovskji A. Methodology of computer assistant optimization positioning of fixing elements on plate body undergoing Rotational Forces. The advanced science journal. USA / A. Shayko-Shaykovskji, M. Belov, I. Oleksyuk, Ye. Bursuk, D. Lenik, M. Shwab. - 2014. - p.24-26.

3. Шайко-Шайковський О.Г. Моделювання та оцінка параметрів напружено-деформованого стану накісткових конструкцій для остеосинтезу / О.Г. Шайко-Шайковський , Білов М.Є., Олексюк І.С., Дудко О.Г. // Літопис травматології та ортопедії. 2014. - № 1-2. - С. 29-30.

4. Shayko-Shaykovskji A. Mathematical modeling and optimal Allocatio of Fixing Elements on Plate body in Osteosynthesis / The advanced science open access Journal, GHINA / A. Shayko-Shaykovskji,  M. Belov, S. Bilik, O. Dudko, I. Oleksyuk. - 2013. - p.28-30.

5. Biomechanical simulation for upper yam prosthesis with hingl fastening / Russian Journal of Biomechanics, -R.А.Levandovsky, A. G. Shayko-Shaykovski. - vol.18, - №1. - р.65-72.

6. Metoda wspomaganei komputerowo llokalizacji elementow utwierdzonych na plytce pod wplywem sil obrotowych / Mechanika w medycynie Uniwersytet Rzezowski / Shayko-Shaykovskji A., Kramar V., Bogorosh O., Oleksyuk I, Shalapko J. - 2014. - h.227-231.

7. Комплекс «Термодин» для безконтактного измерения температуры / М.Е.Белов, А.Г. Шайко-Шайковский // Журнал «Мысль», Израиль – 2012, № 9. - с.20- 22

8. Interdisciplinary integrati on of science in Technology, education and economy. Theoretical and experimental research on Temperature in stability of Quartz oscillator prequency based on thermostating semiconductor thermoelements / Klepikovskiy A., Makhrova Y., Sayko-Shaykovskiy A. Bydgoszcz-Poland. -2013. - p. 408 - 417.

9. Aspects for osteosynthesis of diapheseal fractures of clavicular bones by different fixing constructions / The advaced science open access journal / Gaiko G,V., Bilyk S.V., Oleksiyk I.S., Vasilov V.M., Shayko-Shaykovsky O.G. - Avril. - 2012. - France. - P. 40-44.

10. Biomechanical performance analysys for the post-resection denture / The advaced science open access journal / R,Levandovsky. A.Belikov, A.Shayko-Shaykovsky Avril. - 2012. – France.- p.37 – 39.

11. Biomechanical Grounds for the Biotechnical systems Efficiency for an osteosynthesys of the starting Diaphysial Femur Fractures / The advaced science open access journal The International Scientific Forum on Developvment of Education and Science. SW.Bilyk, V.VasiloW, I.Oleksjiuk, D, Lenik, Shayko-Shaykovsky. – October.-2011. - Rome, Italy. - p.58-62.

12. Comparative biomechanical assessment of osteosynthesis stability in Femur fractures by Different intramedullar and eposteal constructions / Journal International Science Ukrainian Edition.- Humanities and Medical Science.- A.Shayko-Shaykovskiy, I.Oleksiuk, V.Vasilov, D.Lenik, S.Bilyk – USA, December. - 2010. – vol.3. - p.117-120.

 

Автор 37 патентів та авторських свідоцтв на винахід.

Автор більше 390 наукових і методичних праць, в тому числі:

4 наукові монографії,

4 навчальних посібника.

Підготовив 6 кандидатів наук.

Член редакційних колегій 4-х наукових журналів.