Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Стасик Мирослав Остапович

 

Доцент:

Стасик Мирослав Остапович

Учене звання: доцент
Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон роб.: 03722546853
Email: m.stasyk@gmail.com

Дисципліни, що викладаються:

 • Фізика
 • Електротехніка
 • Теплотехніка

Наукові інтереси:

 • Фізика твердого тіла

Основні публікації:

Монографії:

 • Vengrenovich R.D. Mass transfer between clusters under Ostwald’s ripening / Roman Vengrenovich, Miroslav Stasyk, Bohdan Ivanskii and etc. Hironori Nakajima - Mass Transfer - Advanced Aspects ISBN 978-953-307-636-2 P.107-152. (2011) InTech - Open Access Publisher.
 • Венгренович Р.Д., Стасик М.О.  Курс фізики. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. – Чернівці: Рута, 2015. – 472с.
 • Венгренович Р.Д., Стасик М.О. Курс фізики. Частина 3. Оптика. Елементи квантової механіки, атомної та ядерної фізики. Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2010. – 512с.
 • Венгренович Р.Д., Стасик М.О. Курс фізики. Частина 2. Електрика та магнетизм. Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2008. – 456с.

 

Методичні розробки:

 • Фізика: закони збереження. Пружні хвилі. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / Укл.: Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик, І.В.Фесів, Б.В.Іванський. – Чернівці: Рута, 2014. – 72 с.
 • Фізика: Елементарна динаміка твердого тіла. Елементи механіки рідин і газів. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / Укл.: Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик, І.В.Фесів, Б.В.Іванський. – Чернівці: Рута, 2014. – 40 с.
 • Фізика: Науково-методична інформаційна брошура “Інтерпретація релятивістського імпульсу та енергії в рамках уявлень про інваріантність маси” / Укл.: Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик. – Чернівці: Рута, 2016. – 48 с.

 

Статті

 1. Vengrenovich R.D. On mechanism of quantum dots growth in semiconductor heterosystems / R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, I.Ya. Fuchyla, A.V. Moskalyuk, M.O. Stasyk // Proc. of SPIE. – 2011. – Vo.8338. – P. 833811 (8 pages).
 2. Vengrenovich R.D. Mass transfer in the Ostwald’s cluster ripening process. Generalized Lifshits-Slyozov-Wagner distribution / R.D. Vengrenovich, S.V. Yarema, B.V. Ivanskii, I.Ya. Fuchyla, M.O. Stasyk // Proc. of SPIE. – 2011. – Vo.8338. – P. 833812 (8 pages).
 3. R.D. Vengrenovich. Size distribution of nanoparticles of ZnO and SnS in the frame of Lifshits-Slezov-Wagner modified theory // R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, I.I. Panko, M.O. Stasyk //J. Phys. Chem. C, – 2013. – Vol.117, №26. – P. 13681–13687.
 4. Vengrenovich R.D. Influence of mechanisms and kinetics of growing ZnO nanocrystals from oversaturated solutions on their optoelectronic properties / R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, I.I. Panko, M.O. Stasyk, I.V. Fesiv // Proc. of SPIE. – 2013. – Vol. 9066. – P. 90661L(1-9).
 5. Венгренович Р.Д. К распределению по размерам в трехмерных квантовых точечных кристаллах / Р.Д. Венгренович, Б.В. Иванский, М.О. Стасик, И.И. Панько // ФТП. – 2014. – Т. 48, вып. 6. – С. 805-813.
 6.  Vengrenovich R.D. Interrelations between technology for obtaining quantum dots and optoelectronic properties of semiconductors / R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, S.V. Yarema, I.I. Panko, M.O. Stasyk, A.V. Moskalyuk // Applied Optics. – 2014. – Vol. 53, №10. – P. B87-B92.
 7. Vengrenovich R.D. Ostwald Ripening of the Platinum Nanoparticles in the Framework of the Modified LSW Theory / R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, I.I. Panko, S.V. Yarema, V.I. Kryvetskyi, M.O. Stasyk // Journal of Nanomaterials. – 2014. – Vol. 2014. ID 821584 (7 pages).
 8. Венгренович Р.Д. Стабільність нанокристалів у 2D- та 3D- системах на стадії оствальдівського дозрівання / Р.Д. Венгренович, Б.В. Іванський, І.І. Панько, М.О. Стасик, І.В. Фесів // Порошкова металургія. – 2015. – Т.7. – С. 37-49.
 9. Vengrenovich R. D. To the mechanism coarsening of Ostwald ripening of Pt, Pd catalysts and their compounds / R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii , I.I. Panko, I.V. Fesiv, V.I. Kryvetskyi, M.O. Stasyk // Proc. of SPIE. – 2015. – Vol.9809. – P. 98090P (11 pages).
 10. Vengrenovich R.D. To the Coarsening Mechanism of Pt Nanoparticles During Sintering / R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, I.I. Panko, A.V. Moskaliuk, S.V. Yarema, V.I. Kryvetskyi, M.O. Stasyk // Rom. Journ. Phys. – 2016. – Vol. 61, N 3–4. P. 553–566.