Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Стебліна Катерина Василівна

Асистент
Учений ступінь: кандидат технічних  наук
Телефон роб.: 0372 584866
Email: esteblina2006@rambler.ru, esteblina@bk.ru

Дисципліни, що викладаються:

  • Інженерна графіка;
  • Нарисна геометрія та креслення;

Наукові інтереси:

  • Біомеханічні аспекти остеосинтезу кісток опорно-рухового апарату, застосування в травматології металевих та металополімерних систем та конструкцій.

Основні публікації:

Статті

  1. 1. Н.І. Мельникова, К.В.Стебліна. Особливості проектування систем підтримки лікувальних рішень// ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи. – 2014. - №1. – С. 92-100.
  2. 2.Рубленик И.М., Стеблина Е.В., Шайко-Шайковский А.Г. Биомеханическая оценка эффективности конструкций для остеосинтеза косых диафизарных переломов бедренной кости // MECHANIKA W MEDYCYNIE. – 2006. – №8. –  С.197-202.
  3. 3. Стеблина Е.В., Шайко-Шайковский А.Г. Биомеханические аспекты накостного остеосинтеза поперечных и косых диафизарных переломов длинных костей Z-образной и волнообразной пластины // Российский журнал биомеханики. – 2005. – Т.9. - №3 – С.89-95.
  4. 4. Стебліна К.В. Оцінка умов стабільності накісткового остеосинтезу // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Вип.268. Фізика. Електроніка. – Чернівці – 2005. – С.106-109.
  5. 5. Деклар. пат. (11)2602, (51)7А61В17/56. Пристрій для оцінки міцності гвинтових з’єднань при остеосинтезі/ Шайко-Шайковський О.Г., Білик С.В., Олексюк І.С., Зінченко А.Т., Ковальчук П.Є., Стебліна К.В.; Заявл. 19.01.04; Опубл.15.06.04, Бюл.№6.
  6. 6. Деклар. пат. (11)2601, (51)7А61В17/56. Пристрій для остеосинтезу з хвилеподібним демпфером/ Шайко-Шайковський О.Г., Білик С.В., Стебліна К.В.; Солійчук О.В., Василов В.М., Ковальчук П.Є.; Заявл. 19.01.04; Опубл.15.06.04, Бюл.№6.