Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Венгренович Роман Дмитрович

Учене звання: професор
Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук
Телефон роб.: 03722546853
Email: Vengrenovich@i.ua

Дисципліни, що викладаються:

 

  • Фізика

Наукові інтереси:

 

  • Фізика твердого тіла

Основні публікації:

 

Монографії:

  • Vengrenovich R.D. Mass transfer between clusters under Ostwald’s ripening / Roman Vengrenovich, Miroslav Stasyk, Bohdan Ivanskii and etc. Hironori Nakajima - Mass Transfer - Advanced Aspects ISBN 978-953-307-636-2 P.107-152. (2011) InTech - Open Access Publisher.
  • Венгренович Р.Д., Стасик М.О.  Курс фізики. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. – Чернівці: Букрек, 2013. - 472с.
  • Венгренович Р.Д., Стасик М.О. Курс фізики. Частина 3. Оптика. Елементи квантової механіки, атомної та ядерної фізики. Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2010. – 512с.
  • Венгренович Р.Д., Стасик М.О. Курс фізики. Частина 2. Електрика та магнетизм. Навчальний посібник. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2008. – 456с.

Статті:

1. R.D. Vengrenovich, Yu.V. Gudyma and Nikirsa D.D. Kinetics of the photoinduced phase transition at the surface of a semiconductor with renormalised banddap // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2001. – vol. 13. – № 13. – P.2947-2964.

2 R.D. Vengrenovich, Yu.V. Gudyma and S.V. Yarema.Ostwald Ripening under dislocation diffusion // Scripta Materialia. – 2002. – vol. 46. – iss. 5. – Р. 363-367.

 3 R.D. Vengrenovich, Yu.V. Gudyma and S.V. Yarema. Dislocation mechanism of quantum dot formation in heteroepitaxial structures // Phys.stat.sol. (b). – 2005. – 242. – P. 881–889.

 4. R. D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, A.V. Moskalyuk. Generalized Lifshits-Slezov-Wagner distribution // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 2007. – 104. – P. 906-912.

 5. R.D. Vengrenovich. Size distribution of nanoparticles of ZnO and SnS in the frame of Lifshits-Slezov-Wagner modified theory // R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, I.I. Panko, M.O. Stasyk //J. Phys. Chem. C, – 2013. – Vol.117, №26. – P. 13681–13687.

6. R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, M.O. Stasyk, I.I. Panko. On the size distribution in three-dimensional quantum-dot crystals // Semiconductor structures, low-dimensional systems, and quantum phenomena. – 2014. Vol. 48, №6. – P. 783-791.

 7. R.D. Vengrenovich. Interrelations between technology for obtaining quantum dots and optoelectronic properties of semiconductors / R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, S.V. Yarema, I.I. Panko, M.O. Stasyk, A.V. Moskalyuk // Applied Optics. – 2014. – Vol. 53, №10. – P. B87-B92.

8. R. D. Vengrenovich. Ostwald Ripening of the Platinum Nanoparticles in the Framework of the Modified LSW Theory / R. D. Vengrenovich, B. V. Ivanskii, I. I. Panko, S. V. Yarema, V. I. Kryvetskyi, M. O. Stasyk // Journal of Nanomaterials. – 2014. – Vol. 2014. ID 821584 (7 pages).

9. Ivanskii Bohdan V. Wagner-Vengrenovich Distribution / Bohdan V. Ivanskii, Anatolii V. Moskalyuk, Sergey V. Yarema, Igor I. Panko, Miroslav O. Stasyk // ISRN Nanomaterials. – 2013. – Vol. 2013 (2013). - 8 pages.

10. Vengrenovich R.D. Influence of mechanisms and kinetics of growing ZnO nanocrystals from oversaturated solutions on their optoelectronic properties / R.D. Vengrenovich, B.V. Ivanskii, I.I. Panko, M.O. Stasyk, I.V. Fesiv // Proc. of SPIE. – 2013. – Vol. 9066. – P. 90661L(1-9).

11. Фізика: закони збереження. Пружні хвилі. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / Укл.: Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик, І.В.Фесів, Б.В.Іванський. – Чернівці: Рута, 2014. – 72 с.

12. Фізика: Елементарна динаміка твердого тіла. Елементи механіки рідин і газів. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / Укл.: Р.Д.Венгренович, М.О.Стасик, І.В.Фесів, Б.В.Іванський. – Чернівці: Рута, 2014. – 40 с.