ВЧЕНІ-ОПТИКИ ІНСТИТУТУ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК В ЖУРНАЛІ FRONTIERS IN PHYSICS

0

Цією розповіддю я хочу донести до уваги колег  яким чином можна покращити рівень цитованості публікацій вчених, які працюють в галузі фізики та оптики.

Традиційно в Чернівецькому національному університеті, раніше на базі Інженерно-технічного факультету, а зараз на базі Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук проводиться конференція «Кореляційна оптика». У рамках конференції вже відбулося  14 зустрічей вчених, і вона стала загально відомою у науковому світі. За результатами останньої конференції, що відбулася минулого року, нам було запропоновано видавничою платформою Frontiers («frontiers» – на передових рубежах), зокрема Frontiers in Рhysics, створити редакційну колегію і запропонувати тематику нашої конференції, як ту, що буде покладена в основу видання окремого тому журналу Frontiers in Рhysics. Ми обговорили ці питання і запропонували ввійти в склад редколегії нашим українським та закордонним колегам. Як наслідок, у нас утворилася група з 6 зацікавлених людей.

Ми запропонували всім колегам, що займаються кореляційною і сингулярною оптикою, так було названо цей спецвипуск, підготувати статті по цій тематиці, яка цікава для них і  буде цікава майбутній аудиторії, та встановили певні терміни для виконання. Відгукнулося багато людей, біля 25 авторів, які запропонували свої ідеї щодо статей, після чого ми їх сформували у вигляді пакету пропозицій, який надіслали до головної редакції Frontiers in Рhysics. Після аналізу було затверджено терміни і умови опублікування цього окремого випуску. Головною редакцією було призначено рецензентів. Ними були люди, які займаються подібною тематикою. Також, основною умовою було те, що рецензенти повинні бути з різних країн світу. Як правило, було 3-4 людей на кожну статтю, а іноді й 5. Процес рецензування тривав близько 4- х місяців і було відібрано 8 статей для опублікування. Деякі з них були рекомендовані умовно: дещо треба було доробити, внести певні пропозиції, провести навіть деякі експерименти. Внаслідок довгого спілкування з редакцією, був затверджений випуск 5-ти статей, одна з них була оглядовою, з великим обсягом матеріалу, 4 статті були оригінальні. Ці статті з’явилися в електронному  журналі Frontiers in Рhysics для ознайомлення. https://www.frontiersin.org/research-topics/11109/singular-and-correlation-optics#articles

В чому вигода цього процесу? Цей процес в якійсь мірі нагадує звичайну публікацію, але платформа Frontiers in Рhysics дозволяє зробити багато для популяризації цих статей. Хоча вони й проходять суворий відбір, але після публікації стають доступні всій світовій науковій аудиторії, розповсюджуються по всій інтернет-мережі, серед наукових спілок: Американського оптичного товариства, Європейського оптичного товариства, Інституту фізики Великобританії. Окрім цього, ведеться облік того, скільки разів ця стаття прочитана, скільки разів завантажена. Також, виставляється біографія кожного з авторів статей і аналізується хто цікавиться цієї біографією. Тобто, встановлюється інтерактивний обмін між людьми, які цікавляться тематикою і авторами статті.

У такому режимі ми працювали протягом 4 місяців і результати досить вражаючі. Зокрема, оглядову статтю прочитали більше 1644 науковців світу. Переглядів всіх 5-ти статей більше 6800. Обмін в цьому напрямку продовжується і ми готуємося до ще однієї такої публікації статей.

У рамках такого підходу до публікації і поширення наукових результатів забезпечується:

  • огляд профілів авторів(щось близьке до наукових портретів авторів) https://loop.frontiersin.org/people/769333/bio ;
  • перегляд (огляд) найбільш значущих наукових публікацій авторів за практично весь період наукової діяльності https://loop.frontiersin.org/people/769333/publications ;
  • перегляд власне опублікованих статей саме в цьому випуску із вказівкою повної кількості переглядів, імпакт-фактору статті, демографією переглядів статті, кількістю цитувань, рейтингу переглядів (у відсотках).

Приклади двох наших опублікованих статей. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2020.00159/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2020.00114/full