Абітурієнту

 

Інститут готує бакалаврів, спеціалістів і МАГІСТРІВ

за державним замовленням та на договірних умовах  на

денній (очній) та заочній формах навчання  за перспективними

напрямами підготовки:

 

Відділ «Інфокомунікацій та інженерії»

 Випускники і студенти відділу “Інфокомунікацій та інженерії” розповідають про свої досягнення

Кафедракореляційної оптики
Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка(Спеціалізації: Фотоніка: комп’ютерні оптичні системи)
Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка(Спеціалізація: Інформаційні мережі зв’язку)
Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи
Спеціальність:  Видавництво та поліграфія(Спеціалізація: Комп’ютерні та електронні технології мультимедійних видань)
Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка(Спеціалізація: Оптичні інформаційні та комп’ютерні технології)
Кафедра радіотехнікита інформаційної безпеки
Спеціальність: Кібербезпека(Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки)
Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка(Спеціалізація: Радіотехніка)

Відділ «Фізики»

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики
Спеціальність: Середня освіта (технологічна освіта)
Профіль: Технічне конструювання та моделювання.(Спеціалізація: Інформатика)
Спеціальність: Професійна освіта
Профіль: Машинобудування
(Спеціалізація: Комп’ютерні технології в машинобудуванні) 
Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання
Спеціальність: Фізика та астрономія
(спеціалізація – «ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА»)
Кафедра інформаційних технологій та комп’ютерної фізики
Спеціальність: Комп’ютерні системи та технології
Спеціальність: Фізика та астрономія
(спеціалізація – «КОМП’ЮТЕРНА ФІЗИКА», спеціалізація – «ФІЗИКА
КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ»
)
Спеціальність: Середня освіта
(спеціалізація – ФІЗИКА)
Кафедра термоелектрики та медичної фізики
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (спеціалізація – приладна фізика; спеціалізація – медична фізика)

Відділ «Електроніки, електротехніки, напівпровідникового та наноматеріалознавства»

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур
Спеціальність:  Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація: Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Кафедра електроніки і енергетики
Спеціальність: Електроніка
Спеціалізація:Електронні прилади та пристрої.
Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізації:Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії; Світлотехніка і джерела світла.

Відділ «Комп’ютерних технологій»

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
Спеціальність: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
(Спеціалізація – Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем)
Кафедра комп’ютерних систем та мереж
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія 
(Спеціальність: Комп’ютерні системи та мережі)
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем
Спеціальність: Інженерія програмного забезпеченя
(Спеціальність: Програмне забезпечення систем)
Кафедра комп’ютерних наук
Спеціальність: Комп’ютерні науки
(Спеціалізація – Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах).

Ми чекаємо на талановитих абітурієнтів, для яких будуть створені всі умови для отримання освіти високого рівня, що у подальшому дозволить випускникам інституту успішно конкурувати на ринку праці як в Україні, так і за кордоном!

 

Чекаємо  Вас  за  адресою: 

м.Чернівці,  вул. Сторожинецька 101, 9  корпус  університету

Телефон: (0372) 54-71-73 (дирекція ІФТКН)


Вступ на навчання за ОПП бакалавра на основі атестата про повну загальну середню освіту

Вступ на навчання за ОПП бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста

Вступ на навчання за ОПП магістра