Про інститут

Iнститут фізико-технічних та комп’ютерних наук (ІФТКН) у  Чернівецькому національному університеті організовано у вересні 2013 року шляхом об’єднання трьох факультетів – інженерно-технічного, фізичного та комп’ютерних наук.

Мета створення інституту – концентрація зусиль викладачів та науковців трьох факультетів на розв’язанні сучасних науково-технічних задач, поглиблення та розширення співпраці на міжнародному рівні, оптимізація навчального процесу через формування студентських потоків за близькими напрямами підготовки, модернізація лабораторних практикумів, сприяння мобільності студентів  у рамках міжнародних програм співпраці.

ІФТКН – потужна навчально-наукова структура, до якої входять понад 1766 студентів, понад 36 аспірантів та 8 докторантів. На 12 кафедрах інституту працюють 36 докторів наук, професорів, 121 кандидатів наук, доцентів, 81 асистент. Здійснюється підготовка фахівців-бакалаврів за 15 спеціальностями.

В інституті функціонують наукова спеціалізована рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за чотирма напрямками фізики та наукова спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій в галузі технічних дисциплін.    Понад 15 років ефективно функціонують студентські  відділення  Оптичного товариства  Америки (OSA), Міжнародного товариства інженерів-оптиків (SPIE) та Міжнародної академії CISCO.