Спеціальності

Відділ «Інфокомунікацій та інженерії»

 Випускники і студенти відділу “Інфокомунікацій та інженерії” розповідають про свої досягнення

Кафедракореляційної оптики
Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка(Спеціалізації: Фотоніка: комп’ютерні оптичні системи)
Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка(Спеціалізація: Інформаційні мережі зв’язку)
Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи
Спеціальність:  Видавництво та поліграфія(Спеціалізація: Комп’ютерні та електронні технології мультимедійних видань)
Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка(Спеціалізація: Оптичні інформаційні та комп’ютерні технології)
Кафедра радіотехнікита інформаційної безпеки
Спеціальність: Кібербезпека(Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки)
Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка(Спеціалізація: Радіотехніка)

Відділ «Фізики»

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики
Спеціальність: Середня освіта (технологічна освіта)
Профіль: Технічне конструювання та моделювання.(Спеціалізація: Інформатика)
Спеціальність: Професійна освіта
Профіль: Машинобудування
(Спеціалізація: Комп’ютерні технології в машинобудуванні) 
Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання
Спеціальність: Фізика та астрономія
(спеціалізація – «ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА»)
Кафедра фізики твердого тіла
Спеціальність: Комп’ютерні системи та технології
Спеціальність: Фізика та астрономія
(спеціалізація – «КОМП’ЮТЕРНА ФІЗИКА», спеціалізація – «ФІЗИКА
КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ»
)
Спеціальність: Середня освіта
(спеціалізація – ФІЗИКА)
Кафедра термоелектрики та медичної фізики
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (спеціалізація – приладна фізика; спеціалізація – медична фізика)

Відділ «Електроніки, електротехніки, напівпровідникового та наноматеріалознавства»

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур
Спеціальність:  Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація: Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Кафедра електроніки і енергетики
Спеціальність: Електроніка
Спеціалізація:Електронні прилади та пристрої.
Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізації:Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії; Світлотехніка і джерела світла.

Відділ «Комп’ютерних технологій»

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
Спеціальність: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
(Спеціалізація – Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем)
Кафедра комп’ютерних систем та мереж
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія 
(Спеціальність: Комп’ютерні системи та мережі)
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем
Спеціальність: Інженерія програмного забезпеченя
(Спеціальність: Програмне забезпечення систем)
Кафедра комп’ютерних наук
Спеціальність: Комп’ютерні науки
(Спеціалізація – Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах).

Ми чекаємо на талановитих абітурієнтів, для яких будуть створені всі умови для отримання освіти високого рівня, що у подальшому дозволить випускникам інституту успішно конкурувати на ринку праці як в Україні, так і за кордоном!