Профспілкова організація інституту

Склад профбюро

Голова профбюро – Яковлєва Інна Дмитрівна, доцент

Кафедра Профгрупорг
Кафедра кореляційної оптики Архелюк Олександр Дмитрович, доцент
Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи Мотрич Артем Володимирович , асистент, заступник голови профбюро ІФТКН по роботі із аспірантами
Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки Кушнір Микола Ярославович, доцент
Кафедра комп’ютерних систем та мереж Одайська Христина Савеліївна, асистент
Кафедра математичних проблем управління і кібернетики Стецько Юрій Павлович, доцент
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем Мадей Алла Павлівна, фахівець І категорії
Кафедра комп’ютерних наук Довгунь Андрій Ярославович, доцент
Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики Якимчук-Лімбой Маргарита Петрівна
Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання  Головацький Володимир Анатолійович, проф.
Кафедра термоелектрики та медичної фізики Черкез Родіон Георгійович,  професор
Інформаційних технологій та комп’ютерної фізики Курек Ігор Геннадійович, доцент
Кафедра електроніки і енергетики Солован Михайло Миколайович, асистент
Нічий Сергій Васильович, доц

Нормативні документи


Профспілковий комітет ЧНУ


Робочі моменти

Зразок заяви на матеріальну допомогу

Звіт в.о.голови профбюро ІФТКН за 2019 р

До Дня св. Миколая: 1. Звіт: 2019; 2020;

                                    2. Святкування


Метою діяльності профспілки працівників університету є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки ЧНУ.

Основні завдання профкому:

1. Захист прав членів Профспілки на працю.

2. Участь у вирішення питань оплати праці працівників університету (запровадження розмірів надбавок, доплат, премій); участь у вирішення питань робочого часу і часу відпочинку; погодження кошторисів, штатного розпису, графіків змінності та надання відпусток.

3. Участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам університету соціальних послуг.

4. Організація перевірок роботи закладів торгівлі і харчування, що функціонують в ЧНУ.

5. Участь в управління державним соціальним страхуванням; укладення колективного договору та контроль за його виконанням; здійснення контролю за дотриманням роботодавцем трудового законодавства, надання членам Профспілки необхідної безкоштовної юридичної допомоги.

6. Представлення прав та інтересів членів Профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

7. Організація та проведення культурно-освітньої роботи серед членів профспілки;

8. Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці.