Наукові семінари

Наукові семінари кафедри програмного забезпечення комп“ютерних систем

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1. Технології блокчейн: основні поняття 26.09.2019: 16:00 8 к. 221 ауд Остапов С.Е.
2. Моделювання фізико-хімічних явищ методом клітинних автоматів 21.11.2019: 16:00 8 к. 221 ауд. Шумиляк Л.М.
3. Моделювання явищ самоорганізаці, самореплікації та еволюції елементарних організмів методом рухомих КА 27.02.2020: 16:00 8 к. 221 ауд. Жихаревич В.В.
4. Класифікація деструктивних лексем на надмалих вибірках: дослідження та розробка ПЗ 24.04.2020: 16:00 8 к. 221 ауд. Орловський О.В.
5. Моделювання динаміки багатоклітинних елементарних організмів методом рухомих клітинних автоматів 21.09.2020: 16:00 8 к. 221 ауд. Газдюк К.П.
6. Інформаційна система оцінки ризиків: постановка задачі 23.11.2020: 16:00 8 к. 221 ауд. Прохорова М.Г.
7. Дослідження та розробка нового методу кластеризації у складних мережах 25.02.2021: 16:00 8 к. 221 ауд. Кириченко О.Л.
8. Блоковий шифр на основі тривимірних КА 29.04.2021: 16:00 8 к. 221 ауд. Остапов С.Е.
9. Як захистити PhD дисертацію сьогодні 28.09.2021: 16:00 8 к. 221 ауд. Газдюк К.П.
10. Інформаційна технологія класифікації деструктивних повідомлень: нові методи. 30.11.2021:14:40 8 к. 221 ауд. Орловський О.В.Інформація про проведення наукових семінарів в Інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук у жовтні 2019 р. – червні 2021 р.

Кафедра комп’ютерних наук

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1. Комп’ютерне моделювання температурних ефектів на поверхні напівпровідників A2B6 під дією лазерного випромінювання 13.03.2020 13.00 к.8, 115 ауд. Галочкін О.В.
2. Метод МГУА та його використання в науках про життя 23.12.2019 13.00 к.8, 114 ауд. Ушенко Ю.О.
3. Вейвлет-аналіз медичних зображень в задачах диференціації 20.01.2020 13.00 к.8, 114 ауд. Ушенко Ю.О.
4. Методи 3D цифрової голографічної обробки зображень 20.04.2020 13.00 к.8, 114 ауд. Ушенко Ю.О.
5. Фрактальний аналіз 3D структури цифрових голографічних зображень 18.05.2020 13.00 к.8, 114 ауд. Томка Ю.Я.
6. Фур’є аналіз структури цифрових голографічних зображень 15.06.2020 13.00 к.8, 114 ауд. Томка Ю.Я.
7. Створення ГІС нового покоління на основі алгоритмів машинного навчання 22.10.2019 13.00 к.8, 115 ауд. Талах М.В.
8. Механізми компенсації недостатньої кількості даних при побудові інтелектуальних інформаційних систем 11.02.2020 13.00 к.8, 115 ауд. Талах М.В.
9. Structural equation modeling, як перспективний підхід до моделювання систем 24.12.2019 13.00 к.8, 115 ауд. Талах М.В.
10. Стійкість систем автоматичного регулювання 11.02.2020 13.00 к.8, 115 ауд. Довгунь А.Я.
11. Особливості побудови та застосування нейронних мереж 15.04.2020 13.00 к.8, 115 ауд. Ковальчук М.Л.
12. Використання апарату згорткових нейронних мереж у задачах розпізнавання зображень на основі бібліотеки машинного навчання Tensorflow 24.03.2021 13.00 к.8, 115 ауд. Томка Ю.Я.
13. NET CORE 3.0 у задачах крос-платформної розробки 19.11.2021 13.00 к.8, 115 ауд. Томка Ю.Я.
14. Метод інтеграції структурних відмінностей у графових моделях і його застосування для опису структур 30.10.2021 13.00 к.8, 115 ауд. Яцько М.В.

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1. Крояло П.М. За темою дис. роботи 30/10/2019 14:00 а. 105, к.9 Крояло П.М., Галюк С.Д.
2. Комарніцький А. За темою дис. роботи 20/11/2019 14:00 а. 105, к.9 Комарніцький А., Галюк С.Д.
3. Гресь О.В. За темою дис. роботи 11/12/2019 14:00 а. 105, к.9 Гресь О.В., Галюк С.Д.
4. Русин В.Б. Методи управління хаосом 22/01/2020 14:00 а. 105, к.9 Русин В.Б., Галюк С.Д.
5. Саміла А.П. Апробація радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії шляхом експериментальних досліджень ЯКР у шаруватих напівпровідниках 19/02/2021 14:00 а. 105, к.9 Саміла А.П. , Галюк С.Д.
6. Галюк С.Д. Періодичність ХГПВП та способи збільшення періоду повторення. 18/03/2020 14:00 а. 105, к.9 Галюк С.Д.,Галюк С.Д.
7. Косован Г.В. Методи шифрування інформації. Оцінка якісних характеристик 29/04/2021 14:00 а. 105, к.9 Косован Г.В., Галюк С.Д.
8. Політанський Р.Л. Застосування булевого гіперкубу для підвишення швидкодії алгоритмів визначення періоду ПВП 20/05/2021 14:00 а. 105, к.9 Політанський Р.Л., Галюк С.Д.
9. Шпатар П.М. Детектування поодиноких фотонів в системах квантової криптографії 10/06/2020 14:00 а. 105, к.9 Шпатар П.М., Галюк С.Д.

Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1. Діаграмна техніка у методі функцій Гріна для локалізованих квазічастинок, взаємодіючих із фононами багатьох гілок 09.10.2019, 13:00 корп. 8а, ауд. 203 Ткач М.В.
2. Вплив електричного поля на енергетичний спектр електрона в напівпровідникових нанокільцях 06.11.2019, 13:00 корп. 8а, ауд. 203 Ткач М.В.
3. Внутрішньозонні та міжзонні квантові переходи в багатошарових сферичних квантових точках, поміщених в електромагнітне поле 04.12.2019, 13:00 корп. 8а, ауд. 203 Ткач М.В.

Кафедра МПУіК

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1. Про наближені розв’язки лінійних і нелінійних псевдодиференціальних рівнянь реакції дифузії 24.09.2019р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.
2. Розробка інформаційної технології проведення статистично-кластерного аналізу інформації у складних мережах 01.10.2019р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.
3. Граничні теореми для напівмарковських еволюцій 05.11.2019р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.
4. Оптимальне керування не стаціонарним процесором термоелектричного охолодження 03.12.2019р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.
5. Зображення розв’язків рівнянь фрактальної кінетики з часовим запізненням 04.02.2020р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.
6. Перетворення Фур’є і його застосування в задачах обробки цифрової інформації. Частина 1 03.03.2020р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.
7. Перетворення Фур’є і його застосування в задачах обробки цифрової інформації. Частина 2 07.04.2020р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.
8. Означення дробових похідних і дробових інтегралів та їх застосування до дослідження процесів теплопровідності у фрактальних середовищах 28.04.2021р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.
9. Дослідження стійкості стохастичних динамічних систем з усією передісторією 05.05.2021р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.
10. Ансамблеві методи МН 02.06.2021р. 1300 8к. 217 ауд. Дрінь Я.М.

Кафедра  фізики напівпровідників і наноструктур

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1 Оптимізація активних областей фотодіодних сенсорів оптичного випромінювання 23.10.19 р. 1420 к.9, ауд.112 доцент Добровольський Ю.Г.
2 Сучасні безпровідні сенсорні мережі на основі вбудованих мікроелектронних систем. 21.11.19 р. 1420    к.9, ауд.112 доцент Нічий С.В.
3 Аналіз фізичних параметрів при дослідженні тонких плівок і епітаксійних шарів методами атомно-силової та скануючої тунельної мікроскопії 19.12.19 р. 1420 к.9, ауд.112 доцент Стребежев В.М.

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1. Термоелектричні перетворювачі у режимах генерації електричної енергії та охолодження 26.11.2021 15:00 Інститут термоелектрики а.105 Кобилянський Р.Р.
2. Термоелектричні прилади медичного призначення 28.04.2021 15:00 Інститут термоелектрики а.105 Кобилянський Р.Р.

Кафедра  кореляційної оптики

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1 Оптичні властивості складних органічних сполук 19.11.19 14.30 9 к, Б310 Архелюк О.Д.
2 Енергетичні потоки в поліхроматичних поля 15.12.19 14.30 9 к, Б310 Мохунь І.І.
3 Дослідження особливостей структури світла 20.02.20 14.30 9 к, Б310 Ангельський О.В.
4 Реалізація засобів спектрально-поляриметричної діагностики онкологічних захворювань     19 .03.20 14.30 9 к, Б310 Єрмоленко С.Б.
5 Алгоритми та методи відтворення фази оптичного поля 16.04.21 14.30 9 к, Б310 Рябий П.А.
6 Розробка обмежувача потужності лазерного пучка 21.05.21 14.30 9 к, Б310 Максимяк П.П.

Кафедра електроніки і енергетики

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1. Електронні явища в планарних та наноструктурованих поверхнево-бар’єрних структурах на основі кремнію, кремнієвмісних та халькогенідних сполук 20.12.2019 14:30 9 к, Б310 Солован  М. М.

Кафедра  оптики і ВПС

Тема семінару Дата/час проведення Місце проведення Відповідальна особа
1 Оптична бістабільність та мультистабільність різного типу кристалів, нелінійні оптичні явища в конденсованих середовищах 19.11.19 14.30 9 к, Б402 Зенкова К.Ю.
2 Лазерна поляриметрія фазово-неоднорідних об’єктів і середовищ 15.12.19 14.30 9 к, Б402 Ушенко О.Г.
3 Стокс–поляриметрія розсіюючих об’єктів органічного та неорганічного походження 20.02.20 14.30 9 к, Б402 Дуболазов О.В.
4 Дослідження явищ лінійного та колового дихроїзму в біомедичних структурах в ультрафіолетовій та видимій областях спектру     19 .03.20 14.30 9 к, Б402 Сахновський М.Ю.
5 Оптоелектронні властивості іоннотравлених поверхонь кристалів 16.04.21 14.30 9 к, Б402 Горський М.П.
6 Фур’є-спектроскопія 21.05.21 14.30 9 к, Б402 Бесага Р.М.

ОГОЛОШЕННЯ

У  вівторок, 13 жовтня, о 14.30  відбудеться відкритий науковий on-line семінар на тему: “Стокс-корелометрія поляризаційно-неоднорідних полів оптично-анізотропних шарів” (за матеріалами докторської дисертації).

Доповідач:  Дуболазов О.В.

Посилання для доступу:  https://meet.google.com/aegbrwbspw