Умови вступу та перелік документів

Перелік документів, які потрібно подати абітурієнтам для вступу на навчання за всіма напрямами підготовки та спеціальностями

На всі напрями підготовки та спеціальності освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра приймаються особи без вікових обмежень.Заяву про вступ встановленого зразка абітурієнти подають особисто.

До заяви вступники додають такі документи:

□   Документ державного зразка про повну (чи базову) загальну середню освіту (про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього та їх копії.

□   Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в 2015 році, або його копію.

□   Копії 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок паспорта. Особи, які за віком не мають паспорта, подають копію свідоцтва про народження, а також копію паспорта одного з батьків.

□   Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

□   Документи, що дають право на пільги при зарахуванні на навчання, якщо такі є.

□   4 фотокартки розміром 3×4 см.

□   3 конверти (2 – з марками).

□   Папку на зав’язках для документів.

Офіційна сторінка приймальної комісії ЧНУ

 Чекаємо  Вас  за  адресою:  м.Чернівці,  вул. Сторожинецька 101,    

 9  корпус  університету

Телефон: (0372) 54-71-73 (дирекція ІФТКН)