Студентська наукова група кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки

0

Тематика досліджень: Розроблення елементів радіотехнічних пристроїв на основі метаматеріалів

Студенти – Хобзей Микола, Апостолюк Михайло, Жадан Ігор, Лисак Аліна, Деревеснікова Євгенія, Андрійчук Ксенія

Науковий керівник – асистент, к.т.н. Вовчук Д.А.

Сучасний стан телекомунікацій та засобів зв’язку вимагає нових
поглядів на розвиток пристроїв передавання й приймання інформаційних сигналів. Саме через це близько 3-х років назад на базі кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки була створена студентська дослідницька група під керівництвом асистента кафедри к.т.н. Вовчука Д.А. Наукова робота включає в себе серію досліджень, що проводяться студентами кафедри. Для досягнення мети використовуються метаматеріали, що представляють собою штучно створені матеріали із електромагнітно однорідним розташуванням структурних елементів (метаатомів), що дозволяє досягти незвичайних властивостей, до яких відносяться від’ємне значення діелектричної та/або магнітної проникностей. Застосування метаматеріалів та конструкцій на їх основі є новим та надзвичайно перспективним напрямком розвитку радіотехніки. Одні із видів метаматеріалів, що досліджуються, є структури із паралельних металевих провідників, а також кільцеві резонатори та метаповерхні на їх основі. Такі матеріали є досить перспективними, оскільки спектр застосувань дуже широкий та включає можливість передавання ЕМ енергії, передавання зображень, застосування у пристроях термофотофольтаїки, випромінювання ЕМ хвиль та створення сенсорних радіотехнічних пристроїв.

За досить короткий час існування наукової групи, студенти встигли взяти участь в міжнародних навчальних програмах та наукових стажування в Польщі та Ізраїлі. А також пройти семестрові навчання в університетах Польщі.

На даний час наукові здобутки групи нараховують 8 призових місць на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, перемога у загальнонаціональній стипендіальних програмі для молодих науковців “Завтра.UA”, участь у міжнародних наукових форумах та конференціях під егідою Scopus та IEEE. Результати досліджень представлені в більше, ніж 10 публікаціях у наукових виданнях та працях конференцій, зокрема остання з яких в журналі “Progress in Electromagnetics Research”.