Утворення у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізованої вченої ради Д 76.051.01

0

Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України 10 жовтня 2022 року ухвалено рішення про утворення у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізованої вченої ради Д 76.051.01 з присудження наукового ступеня доктора наук із спеціальностей: 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла», 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків».

https://mon.gov.ua/ua/npa?params=&type=npa&key=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97&from=&to=&num=&category=8&tag=atestatsiya-kadriv-vishchoi-kvalifikatsii

Наказ МОН про створення: № 894 від 10.10.2022

Дата початку повноважень: 10.10.2022

Дата закінчення повноважень: 10.10.2025

Голова ради: Ангельський Олег В’ячеславович

Заступники голови: Ушенко Олександр Григорович, Фодчук Ігор Михайлович

Вчений секретар: Новіков Сергій Миколайович

Склад ради:

1. Ангельський Олег Вячеславович (голова ради), Член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., професор, директор Навчально-наукового інституту, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.05.

2. Ушенко Олександр Григорович (заст. голови), д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.05.

3. Фодчук Ігор Михайлович (заст. голови), д.ф.-м.н., професор, декан, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

4. Новіков Сергій Миколайович (вчений секретар), д.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

5 Анатичук Лук’ян Іванович, Академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, директор, Інститут термоелектрики НАН України, спеціальність 01.04.07.

6. Бекшаєв Олександр Янович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 01.04.05.

7. Борча Мар’яна Драгошівна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

8. Васнєцов Михайло Вікторович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут Фізики НАН України, спеціальність 01.04.05.

9. Головацький Володимир Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

10. Гудима Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

11. Лізунов Вячеслав Вячеславович, д.ф.-м.н., заступник директора, Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова, спеціальність 01.04.07.

12. Майструк Едуард Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.10.

13. Максимяк Петро Петрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.05.

14. Маслянчук Олена Леонідівна, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.10.

15. Мохунь Ігор Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.05.

16. Мирончук Галина Леонідівна, д.ф.-м.н., професор, директор інституту, Східноєвропейський національний університет імені лесі Українки, спеціальність 01.04.10.

17. Сеті Юлія Олександрівна, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.10.

18. Ткач Микола Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.10.

19. Юхимчук Володимир Олександрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

Контактний телефон: +38(0372) 509-475, 0669451880, 0950585229

E-mail ради: d76.051.01@chnu.edu.ua