Договір про співпрацю з Інститутом термоелектрики НАН та МОН України

назад

Наша кафедра уклала договір про співпрацю з Інститутом термоелектрики НАН та МОН України. В рамках догововру передбачена взаємодія для забезпечення спільних наукових досліджень кристалічних матеріалів. Результатом співпраці передбачено публікації в рейтингових наукових журналах та участь в міжнародних конференціях.

Копія договору наведена нижче.