Лабораторія методики викладання фізики

назад

Лабораторія призначена допомогти студенту засвоїти основи техніки демонстраційного експерименту з вузлових тем шкільного курсу фізики, набути вміння використовувати його під час уроку, навчитись пояснювати учням результати експерименту.

Лабораторія методики викладання фізики забезпечує проведення лабораторних робіт студентами, які навчаються за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія»та школярами.

Лабораторія обладнана сучасними вимірювальними приладами і експериментальними установками для проведення лабораторних робіт.

Перелік лабораторних постійно діючих лабораторних робіт:

 1. Вивчення закону збереження імпульсу при пружному ударі куль»
 2. Порівняння роботи сили пружності із зміною кінетичної енергії тіла
 3. Вивчення коливань пружинного маятника
 4. Перевірка рівняння стану газу
 5. Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта
 6. Вимірювання поверхневого натягу води методом відриву краплі
 7. Дослідження розряджання конденсатора і вимірювання його електроємності
 8. Дослідження залежності опору металів і напівпровідників від температури
 9. Вимірювання індукції магнітного поля постійного магніту
 10. Вимірювання індуктивності котушки та ємності конденсатора за їхнім опором змінному струмові
 11. Дослідження електромагнітних коливань за допомогою осцилографа
 12. Вивчення резонансу в електричному коливальному контурі за допомогою звукового генератора
 13. Визначення показника заломлення скла
 14. Вимірювання ЕРС та внутрішнього опору
Перелік обладнання лабораторії