Лабораторія механіки

назад

Лабораторія призначена ознайомити студентів із технікою фізичного експерименту, прищепити навички щодо експериментальних досліджень тих чи інших фізичних явищ і процесів, навчити працювати з вимірювальними приладами і сучасним експериментальним обладнанням, сформувати  досвід використання лекційних матеріалів для аналізу експериментально одержаних результатів.

Лабораторія механіки забезпечує проведення лабораторних робіт розділу «Механіка» курсу загальної фізики студентами, які навчаються за спеціальностями 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 186 «Видавництво та поліграфія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», студентами комп’ютерних спеціальностей, 101 «Екологія», 102 «Хімія».

Лабораторія обладнана сучасними вимірювальними приладами і експериментальними установками для проведення лабораторних робіт.

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 104 «Фізика та астрономія»:

 1. Визначення об’єму циліндричного тіла
 2. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
 3. Вивчення законів кінематики та динаміки на машиніАтвуда
 4. Визначення густини твердих тiл методом пiкнометра i гiдростатичного зважування
 5. Визначення коефіцієнта динамічної в’язкості методом Стокса
 6. Перевірка головного рівняння обертального руху за допомогою маятника Максвелла
 7. Вивчення пружного удару двох куль
 8. Експериментальна перевірка теореми Гюйгенса–Штейнера
 9. Вивчення коливань струни
 10. Перевірка рівняння Бернуллі
 11. Визначення моменту інерції твердих тіл за допомогою трифілярного підвісу
 12. Перевiрка основного закону обертального руху
 13. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом інтерференції.
 14. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом стоячої хвилі
 15. Вивчення власних та вимушених коливань крутильного маятника
 16. Вивчення руху гіроскопа

https://drive.google.com/file/d/1TkSsx0j_oZlIep_zkjz-SnMRR8st1tV-/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”:

 1. Визначення об’єму циліндричного тіла
 2. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
 3. Вивчення законів кінематики та динаміки на машиніАтвуда
 4. Визначення густини твердих тiл методом пiкнометра i гiдростатичного зважування
 5. Визначення коефіцієнта динамічної в’язкості методом Стокса
 6. Перевірка головного рівняння обертального руху за допомогою маятника Максвелла
 7. Вивченняпружного удару двох куль
 8. Експериментальна перевірка теореми Гюйгенса–Штейнера
 9. Вивчення коливань струни
 10. Перевірка рівняння Бернуллі
 11. Визначення моменту інерції твердих тіл за допомогою трифілярного підвісу
 12. Перевiрка основного закону обертального руху
 13. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом інтерференції.
 14. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом стоячої хвилі
 15. Вивчення власних та вимушених коливань крутильного маятника
 16. Вивчення руху гіроскопа

https://drive.google.com/file/d/1TkSsx0j_oZlIep_zkjz-SnMRR8st1tV-/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

 1. Визначення об’єму циліндричного тіла
 2. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
 3. Вивчення законів кінематики та динаміки на машині Атвуда
 4. Перевірка головного рівняння обертального руху за допомогою маятника Максвелла
 5. Вивчення пружного удару двох куль
 6. Вивчення коливань струни
 7. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом стоячої хвилі
 8. Вивчення руху гіроскопа

https://drive.google.com/file/d/1xLxMfBGAuGAupS7yqQ1uYKn0_RED_ry5/view?usp=sharing

 Перелік лабораторних робіт для студентів  спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»:

 1. Визначення об’єму циліндричного тіла
 2. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
 3. Вивчення законів кінематики та динаміки на машині Атвуда
 4. Перевірка головного рівняння обертального руху за допомогою маятника Максвелла
 5. Вивчення пружного удару двох куль
 6. Вивчення коливань струни
 7. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом стоячої хвилі
 8. Вивчення руху гіроскопа

https://drive.google.com/file/d/1xLxMfBGAuGAupS7yqQ1uYKn0_RED_ry5/view?usp=sharing

 Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»:

 1. Визначення об’єму циліндричного тіла
 2. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
 3. Вивчення законів кінематики та динаміки на машині Атвуда
 4. Перевірка головного рівняння обертального руху за допомогою маятника Максвелла
 5. Вивчення пружного удару двох куль
 6. Вивчення коливань струни
 7. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом стоячої хвилі
 8. Вивчення руху гіроскопа

https://drive.google.com/file/d/1xLxMfBGAuGAupS7yqQ1uYKn0_RED_ry5/view?usp=sharing

 Перелік лабораторних робіт  для студентів  спеціальності 192 “ Будівництво та цивільна інженерія”:

 1. Визначення об’єму циліндричного тіла
 2. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
 3. Вивчення законів кінематики та динаміки на машиніАтвуда
 4. Визначення густини твердих тiл методом пiкнометра i гiдростатичного зважування
 5. Визначення коефіцієнта динамічної в’язкості методом Стокса
 6. Перевірка головного рівняння обертального руху за допомогою маятника Максвелла
 7. Вивчення пружного удару двох куль
 8. Експериментальна перевірка теореми Гюйгенса–Штейнера
 9. Вивчення коливань струни
 10. Перевірка рівняння Бернуллі
 11. Визначення моменту інерції твердих тіл за допомогою трифілярного підвісу
 12. Перевiрка основного закону обертального руху
 13. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом інтерференції.
 14. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом стоячої хвилі
 15. Вивчення власних та вимушених коливань крутильного маятника
 16. Вивчення руху гіроскопа

https://drive.google.com/file/d/1TkSsx0j_oZlIep_zkjz-SnMRR8st1tV-/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів комп’ютерних спеціальностей:

 1. Визначення об’єму циліндричного тіла
 2. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
 3. Вивчення законів кінематики та динаміки на машиніАтвуда
 4. Перевірка головного рівняння обертального руху за допомогою маятника Максвелла
 5. Вивчення пружного удару двох куль
 6. Вивчення коливань струни
 7. Перевiрка основного закону обертального руху
 8. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом інтерференції.
 9. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом стоячої хвилі
 10. Вивчення власних та вимушених коливань крутильного маятника
 11. Вивчення руху гіроскопа

https://drive.google.com/file/d/1TkSsx0j_oZlIep_zkjz-SnMRR8st1tV-/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт  для студентів  спеціальності 101 «Екологія», 102 «Хімія» :

 1. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
 2. Визначення густини твердих тiл методом пiкнометра i гiдростатичного зважування
 3. Визначення коефіцієнта динамічної в’язкості методом Стокса
 4. Перевірка головного рівняння обертального руху за допомогою маятника Максвелла
 5. Вивченняпружного удару двох куль
 6. Перевірка рівняння Бернуллі
 7. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом інтерференції.
 8. Визначення швидкості поширення звуку в повітрі методом стоячої хвилі
 9. Вивчення руху гіроскопа

https://drive.google.com/file/d/1TkSsx0j_oZlIep_zkjz-SnMRR8st1tV-/view?usp=sharing

Перелік обладнання лабораторії