Лабораторія молекулярної фізики

назад

Лабораторія призначена ознайомити студентів із технікою фізичного експерименту, прищепити навички щодо експериментальних досліджень тих чи інших фізичних явищ і процесів, навчити працювати з вимірювальними приладами і сучасним експериментальним обладнанням, сформувати  досвід використання лекційних матеріалів для аналізу експериментально одержаних результатів.

Лабораторія молекулярної фізики забезпечує проведення лабораторних робіт розділу «Молекулярна фізика» курсу загальної фізики студентами, які навчаються за спеціальностями 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 186 «Видавництво та поліграфія», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», студентами комп’ютерних спеціальностей, 101 «Екологія», 102 «Хімія».

Лабораторія обладнана сучасними вимірювальними приладами і експериментальними установками для проведення лабораторних робіт.

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 104 «Фізика та астрономія»:

 1. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом підняття рідини в капілярах
 2. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом горизонтального капіляра
 3. Визначення залежності коефіцієнта поверхневого натягу рідини від температури та від поверхнево–активних речовин методом відриву кільця
 4. Визначення сталої Больцмана
 5. Вимірювання вологості повітря психрометричним методом і визначення сталої психрометра
 6. Визначення критичної температури
 7. Визначення теплоємності металів методом охолодження
 8. Визначення відношення теплоємностей газу методом Клемана–Дезорма
 9. Визначення відношення питомих теплоємностей газу за швидкістю поширення звуку в газі
 10. Визначення коефіцієнта тепловіддачі при конвекції
 11. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини віскозиметром Оствальда – Пінкевича
 12. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря
 13. Визначення коефіцієнта теплопровідності металів
 14. Визначення питомої теплоти плавлення льоду
 15. Визначення питомої теплоти і температури плавлення твердих кристалічних тіл методом зняття кривої охолодження
 16. Визначення швидкості випаровування рідини та зміни її ентропії при випаровуванні
 17. Ознайомлення зі статистичними закономірностями на механічних моделях
 18. Градуювання термопари
 19. Визначення модуля Юнга

https://drive.google.com/file/d/1nm4cAGnMkGGVwxHz93TultZMjoS_qM-m/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 105 “Прикладнафізика та наноматеріали”:

 1. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом підняття рідини в капілярах
 2. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом горизонтального капіляра
 3. Визначення залежності коефіцієнта поверхневого натягу рідини від температури та від поверхнево–активних речовин методом відриву кільця
 4. Визначення сталої Больцмана
 5. Вимірювання вологості повітря психрометричним методом і визначення сталої психрометра
 6. Визначення критичної температури
 7. Визначення теплоємності металів методом охолодження
 8. Визначення відношення теплоємностей газу методом Клемана–Дезорма
 9. Визначення відношення питомих теплоємностей газу за швидкістю поширення звуку в газі
 10. Визначення коефіцієнта тепловіддачі при конвекції
 11. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини віскозиметром Оствальда – Пінкевича
 12. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря
 13. Визначення коефіцієнта теплопровідності металів
 14. Визначення питомої теплоти плавлення льоду
 15. Визначення питомої теплоти і температури плавлення твердих кристалічних тіл методом зняття кривої охолодження
 16. Визначення швидкості випаровування рідини та зміни її ентропії при випаровуванні
 17. Ознайомлення зі статистичними закономірностями на механічних моделях
 18. Градуювання термопари
 19. Визначення модуля Юнга

https://drive.google.com/file/d/1nm4cAGnMkGGVwxHz93TultZMjoS_qM-m/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 152Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка:

 1. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом горизонтального капіляра
 2. Визначення сталої Больцмана
 3. Вимірювання вологості повітря психрометричним методом і визначення сталої психрометра
 4. Визначення критичної температури
 5. Визначення відношення теплоємностей газу методом Клемана–Дезорма
 6. Визначення відношення питомих теплоємностей газу за швидкістю поширення звуку в газі
 7. Визначення швидкості випаровування рідини та зміни її ентропії при випаровуванні
 8. Визначення модуля Юнга

https://drive.google.com/file/d/1xLxMfBGAuGAupS7yqQ1uYKn0_RED_ry5/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 153Мікро- та наносистемна техніка:

 1. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом горизонтального капіляра
 2. Визначення сталої Больцмана
 3. Вимірювання вологості повітря психрометричним методом і визначення сталої психрометра
 4. Визначення критичної температури
 5. Визначення відношення теплоємностей газу методом Клемана–Дезорма
 6. Визначення відношення питомих теплоємностей газу за швидкістю поширення звуку в газі
 7. Визначення швидкості випаровування рідини та зміни її ентропії при випаровуванні
 8. Визначення модуля Юнга

https://drive.google.com/file/d/1xLxMfBGAuGAupS7yqQ1uYKn0_RED_ry5/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 Видавництво та поліграфія:

 1. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом горизонтального капіляра
 2. Визначення сталої Больцмана
 3. Вимірювання вологості повітря психрометричним методом і визначення сталої психрометра
 4. Визначення критичної температури
 5. Визначення відношення теплоємностей газу методом Клемана–Дезорма
 6. Визначення відношення питомих теплоємностей газу за швидкістю поширення звуку в газі
 7. Визначення швидкості випаровування рідини та зміни її ентропії при випаровуванні
 8. Визначення модуля Юнга

https://drive.google.com/file/d/1xLxMfBGAuGAupS7yqQ1uYKn0_RED_ry5/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 192Будівництво та цивільна інженерія:

 1. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом підняття рідини в капілярах
 2. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом горизонтального капіляра
 3. Визначення залежності коефіцієнта поверхневого натягу рідини від температури та від поверхнево–активних речовин методом відриву кільця
 4. Визначення сталої Больцмана
 5. Вимірювання вологості повітря психрометричним методом і визначення сталої психрометра
 6. Визначення критичної температури
 7. Визначення теплоємності металів методом охолодження
 8. Визначення відношення питомих теплоємностей газу за швидкістю поширення звуку в газі
 9. Визначення коефіцієнта тепловіддачі при конвекції
 10. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини віскозиметром Оствальда – Пінкевича
 11. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря
 12. Визначення коефіцієнта теплопровідності металів
 13. Визначення питомої теплоти плавлення льоду
 14. Визначення питомої теплоти і температури плавлення твердих кристалічних тіл методом зняття кривої охолодження
 15. Визначення швидкості випаровування рідини та зміни її ентропії при випаровуванні
 16. Ознайомлення зі статистичними закономірностями на механічних моделях
 17. Градуювання термопари
 18. Визначення модуля Юнга

https://drive.google.com/file/d/1nm4cAGnMkGGVwxHz93TultZMjoS_qM-m/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів комп’ютерних спеціальностей :

 1. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом підняття рідини в капілярах
 2. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом горизонтального капіляра
 3. Визначення залежності коефіцієнта поверхневого натягу рідини від температури та від поверхнево–активних речовин методом відриву кільця
 4. Визначення сталої Больцмана
 5. Вимірювання вологості повітря психрометричним методом і визначення сталої психрометра
 6. Визначення критичної температури
 7. Визначення теплоємності металів методом охолодження
 8. Визначення коефіцієнта тепловіддачі при конвекції
 9. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини віскозиметром Оствальда – Пінкевича
 10. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря
 11. Визначення коефіцієнта теплопровідності металів
 12. Визначення питомої теплоти плавлення льоду
 13. Визначення питомої теплоти і температури плавлення твердих кристалічних тіл методом зняття кривої охолодження
 14. Градуювання термопари
 15. Визначення модуля Юнга

https://drive.google.com/file/d/1nm4cAGnMkGGVwxHz93TultZMjoS_qM-m/view?usp=sharing

Перелік лабораторних робіт для студентів спеціальності 101 Екологія, 102 «Хімія»:

 1.  Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом підняття рідини в капілярах
 2. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом горизонтального капіляра
 3. Визначення залежності коефіцієнта поверхневого натягу рідини від температури та від поверхнево–активних речовин методом відриву кільця
 4. Визначення сталої Больцмана
 5. Вимірювання вологості повітря психрометричним методом і визначення сталої психрометра
 6. Визначення критичної температури
 7. Визначення теплоємності металів методом охолодження
 8. Визначення відношення теплоємностей газу методом Клемана–Дезорма
 9. Визначення відношення питомих теплоємностей газу за швидкістю поширення звуку в газі
 10. Визначення коефіцієнта тепловіддачі при конвекції
 11. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини віскозиметром Оствальда – Пінкевича
 12. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя та середньої довжини вільного пробігу молекул повітря
 13. Визначення коефіцієнта теплопровідності металів
 14. Визначення питомої теплоти плавлення льоду
 15. Визначення питомої теплоти і температури плавлення твердих кристалічних тіл методом зняття кривої охолодження
 16. Визначення швидкості випаровування рідини та зміни її ентропії при випаровуванні
 17. Ознайомлення зі статистичними закономірностями на механічних моделях
 18. Градуювання термопари
 19. Визначення модуля Юнга

https://drive.google.com/file/d/1nm4cAGnMkGGVwxHz93TultZMjoS_qM-m/view?usp=sharing

Перелік обладнання лабораторії