Лабораторія порошкової Х-променевої дифрактометрії

назад

Лабораторія обладнана Х-променевими установками ДРОН-2М (комп’ютеризована); АРОС та ДРОН-4. Тут виконується широкий спектр загальних робіт з курсів “Методи структурної діагностики кристалічних структур” та “Структурний аналіз та основи динамічної теорії розсіяння Х-хвиль”.

Лабораторія призначена для:

  • Проведення лабораторних робіт
  • Проведення експериментальних досліджень при виконанні студентами магістерських робіт
  • Проведення експериментальних досліджень аспірантами при написанні дисертацій

Перелік лабораторних робіт:

  • Обернені задачі. Моделювання кривих дифракційного відбивання (КДВ)
  • Вимірювання періоду гратки. Метод Бонда
  • Вимірювання періоду гратки. Метод Дебая-Шеррера
  • Секційна топографія
Перелік обладнання лабораторії