Лабораторія Х-променевої дифрактометрії та багатохвильової дифрактометрії

назад

Лабораторія обладнана  Х-променевими установками УРТ (комп’ютеризована), ДРОН-1, АРОС та УРС. Тут виконується широкий спектр загальних робіт з курсів “Методи структурної діагностики кристалічних структур” та “Структурний аналіз та основи динамічної теорії розсіяння Х-хвиль”.

Лабораторія призначена для:

  • Проведення лабораторних робіт
  • Проведення експериментальних досліджень при виконанні студентами магістерських робіт
  • Проведення експериментальних досліджень аспірантами при написанні дисертацій

Перелік лабораторних робіт:

  • Визначення величини деформації з побудови Вільямсона-Холла
  • Орієнтація кристалів
  • Секційна топографія
  • Обернені задачі. Моделювання кривих дифракційного відбивання (КДВ)
  • Вимірювання періоду гратки. Метод Дебая-Шеррера
Перелік обладнання лабораторії