Наукова робота кафедри

Наукова проблематика кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи

1. Оптика та спектроскопія розсіюючих об’єктів

 • Дослідження розсіяння та поглинання оптичного випромінювання в різних середовищах (біомедичні об’єкти, шорсткі поверхні, колоїдні розчини, фотоматеріали, лакофарбові покриття) в широкому спектральному діапазоні, від 0,2 до 15 мкм.
 • Розробка оптичних методів експериментального визначення основних оптичних і спектроскопічних параметрів вказаних об’єктів, а також методів діагностики паталогічних станів біомедичних тканин та органів людини.
 • Фотолюмінесцентні методи діагностики біооб’єктів.
 • Встановлення механізмів енергоінформаційної взаємодії складних біосистем розсіюючих середовищ.
 • Комп’ютерне моделювання оптичних характеристик і властивостей фотографічних матеріалів і лакофарбових шарів.
 • Оптична метрологія.
 • Фур’є-спектроскопія.

2. Спектрополяриметрія оптично неоднорідних структур

 • Дослідження явищ лінійного та колового дихроїзму в біомедичних структурах в ультрафіолетовій та видимій областях спектру.
 • Стокс–поляриметрія розсіюючих об’єктів органічного та неорганічного походження.
 • Лазерна поляриметрія фазово-неоднорідних об’єктів і середовищ.
 • Розробка методів спектрополяриметричної та лазерної поляриметричної діагностики патологічних змін в тканинах людського організму.

3. Оптичні властивості кристалічних структур та конденсованих середовищ

 • Оптична бістабільність та мультистабільність різного типу кристалів, нелінійні оптичні явища в конденсованих середовищах.
 • Оптичні та поляризаційні властивості шаруватих напівпровідників.
 • Оптоелектронні властивості іоннотравлених поверхонь кристалів.