Студентська наукова конференція

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111назад

26 квітня на кафедрі інформаційних технологій та комп’ютерної фізики проходило засідання профільної підсекції щорічної студентської наукової конференції, на якій студенти представили результати своїх наукових досліджень:

Маркін Олександр, студент 6 курсу освітньої програми «Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання», тема роботи «Дослідження властивостей станів електрона у двокаскадній відкритій наноструктурі у підході S-матриці», науковий керівник – проф. Сеті Ю.О.

Піддубний Олександр, студент 5 курсу освітньої програми «Фізика. Інформатика», тема роботи «Особливості і значення розв’язування задач на загальний розгляд фізичних явищ чи процесів у шкільному курсі фізики», науковий керівник – доц. Струк Я.М.

Росоха Оксана, студентка 6 курсу освітньої програми «Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання», тема роботи «Властивості спектра фононних мод у тришаровій комбінованій наноструктурі GaN/AlN/AlGaN», науковий керівник – доц. Войцехівська О.М.

Трисирука Ярослав, студент 6 курсу освітньої програми «Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання», тема роботи «Спектральні властивості двокаскадного основного елемента нанофотодетектора далекого інфрачервоного діапазону», науковий керівник – проф. Ткач М.В.

Штефанеса Ірина, студентка 6 курсу освітньої програми «Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання», тема роботи «Властивості електронних станів у окремому каскаді з асиметричною подвійною ямою активної зони», науковий керівник – проф. Сеті Ю.О.

Коваль Юрій, студент 5 курсу освітньої програми «Фізика. Інформатика», тема роботи «Реалізація методу проблемного навчання при вивченні властивостей рідини в шкільному курсі фізики», науковий керівник – доп. Струк Я.М.

За результатами оцінки доповідей студентів конкурсними комісіями кафедри та НН інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Маркін Олександр був рекомендований для представлення своєї роботи на підсумковому засіданні студентської наукової конференції (https://www.chnu.edu.ua/novyny/aktualni-novyny/studentska-naukova-konferentsiia-2023/), яке відбулося 27 квітня у Червоній залі університету, й увійшов до складу переможців цієї конференції.

Вітаємо студентів та їх наукових керівників з вдалою презентацією наукових здобутків та бажаємо подальших успіхів на теренах науки!