Cпеціальності

Спеціальність: 186 “Видавництво і поліграфія”

(Спеціалізація: Комп’ютерні та електронні технології мультимедійних видань)

Студенти спеціальності: 186 «Видавництво і поліграфія»напряму , отримують необхідні знання для додрукарської підготовки поліграфічних видань, дизайну, проектування та розробки мультимедійних засобів і ін. Фахівці з видавничо-поліграфічної справи володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній. Сферою їх діяльності є як традиційна так і оперативна поліграфія.

В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь в розробці індивідуальних корпоративних стилів та реалізації промоційних кампаній,  дизайні електронних видань та Інтернет порталів, мультимедійних презентацій тощо.

Усі отримані теоретичні знання засвоюються на практичних та лабораторних заняттях з використанням найсучаснішого апаратного та програмного забезпечення.

Обравши спеціальність «Видавництво та поліграфія», студенти отримують необхідні знання і будуть вміти:

 • Програмувати, використовуючи алгоритмічні мови Pascal, Flash, тощо;
 • Проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки інформації;
 • Проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;
 • Розробляти інтелектуальні інформаційні системи видавництв та друкарень;
 • Розробляти та створювати електронні видання різного типу.

Бакалавр  зі спеціальності: 186 «Видавництво і поліграфія» – фахівці видавничо-поліграфічного виробництва з проектування структури, змісту та оформлення видань чи іншого продукту видавничо-поліграфічного виробництва, визначення основних технічних параметрів видання чи пакування, розробки технологічного забезпечення процесів виготовлення видавничо-поліграфічної продукції.

Диплом бакалавра зі спеціальності: 186 «Видавництво і поліграфія» дає можливість продовжити навчання за цією ж спеціальністю за ОКР Магістр.

Інформаційний пакет програми підготовки за ОКР Бакалавр за ОКР Магістр зі спеціальності: 186 «Видавництво і поліграфія» (скачати)

Програма підготовки за ОКР Магістр зі спеціальності: 186 «Видавництво і поліграфія»

(Спеціалізація: Комп’ютерні та електронні технології мультимедійних видань)

Спеціальність 186 «Видавництво і поліграфія» (магістр) – проектування структури та супроводження електронних мультимедійних видань (Web-технології, 3D – моделювання, проектування систем захисту електронної документації).

Електронні видання стали окремим видом видавничої діяльності. Вони завоювали популярність в усьому світі, бо мають певні переваги над друкованими і у виготовленні, і в розповсюдженні (через Internet, через тиражування на цифрових носіях, у вигляді електронних книжок), дозволяють оперативно публікувати інформацію і швидко надавати її читачеві.

Випускники спеціальності працюють у видавництвах, дизайн-студіях, рекламних агенціях, бібліотеках, навчальних та наукових організаціях, де використовують сучасні інформаційні технології та розробляють нові комп’ютерні технології для електронного мультимедійного видавництва.

Випускники спеціальності можуть працювати на посадах інженера-технолога електронного виробництва, WEB-майстра, інженера-технолога видавничо-поліграфічної галузі, інженера-технолога дизайн-студії, графічного бюро, комп’ютерної видавничої дільниці, працівника науково-дослідних установ і підрозділів.

Професійні профілі випускників

Фахівець у відповідності з отриманою фундаментальною та спеціальною підготовкою здатний забезпечити фахове виконання наступних робіт:

 • застосовувати схемотехнічні методи при проектуванні та експлуатації комп’ютерних видавничих систем;
 • програмувати, використовуючи алгоритмічні мови Pascal, середовища розробки Delphi, СУБД SQL і т. д.
 • проектувати та експлуатувати комп’ютерні видавничі системи;
 • проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації;
 • проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;
 • розробляти інтелектуальні інформаційні системи видавництв та друкарень;
 • проектування та обслуговування автоматизованих систем обробки текстової та графічної інформації;
 • комплектування та експлуатацію комп’ютерних видавничих систем;
 • функціонування мультимедійних комплексів видавничо-поліграфічних систем;
 • оперативну відеообробку інформації та створення ексклюзивної комп’ютерної реклами;
 • проектування та експлуатацію експертних систем автоматизованого реферування та перекладу текстів;
 • ремонт та обслуговування обладнання оперативної поліграфії (копіри, різографи, принтери і т.д.);
 • комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції;
 • інсталяцію та підтримку системного і прикладного забезпечення комп’ютерних видавничих систем;
 • забезпечення оперативної поліграфії з використанням локальних та глобальних мереж.

Програма підготовки за ОКР Магістр зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

(Спеціалізація: Оптичні інформаційні та комп’ютерні технології)

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітній рівень – магістр – інтернет-технології, фізичні основи комп’ютеризованих оптико-електронних систем, оптико-електронні прилади (ОЕП), оптичні інформаційно-вимірювальні системи, комп’ютерні технології в оптико-електронних системах, а також з контролю та управління технологічними процесами на підприємствах різних галузей.

Студенти отримують знання з оптики, фотоніки та квантової електроніки, які необхідні для побудови оптичних та оптоелектронних приладів і систем, практичного застосування лазерних оптоелектронних систем, сучасного використання нанофотоніки і біофотоніки. У процесі навчання студенти освоюють оптимальні методи досліджень та вимірювань з вибором технічних засобів та обробкою результатів, розробляють методики та організовують вимірювання, діагностику, дослідження з використанням методів фотонної інженерії, інтерферометрії, лазерної спектроскопії, освоюють проектування та розробку схем та конструкцій оптико-електронних, фотонних та лазерних приладів і систем із встановленням технічних вимог на окремі блоки та вузли, вчаться забезпечувати розв’язання інформаційних задач за допомогою сучасного програмного забезпечення та апаратних засобів, розробляти технологічні процеси в області лазерної індустрійної, мікротехнологічної, фотонної медичної інженерії, розробляти методики складання, юстування та контролю оптико-електронних, фотонних та лазерних блоків і вузлів. Фахівці володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній у фотоніці та лазерних технологіях. Об’єктами діяльності магістра є технології проектування, виготовлення та застосування оптичних та оптоелектронних приладів та систем, моделювання технологічних процесів з використанням фотонного інструментарію, розробка методів та технологій в індустрійній, мікро-, інформаційно-діагностичній та медичній інженерії на базі сучасних засобів програмного забезпечення.

Магістр за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальністю 01.04.05 “Оптика, лазерна фізика”