Курек Ігор Геннадійович

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Вчене звання: доцент.

Телефон роб.: +380372550244

E-mail: i.kurek@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:

 1. Механіка
 2. Механіка і молекулярна фізика
 3. Фізика
 4. Основи фізики конденсованого стану
 5. Охорона праці в галузі

Наукові інтереси: Енергетичні стани домішок перехідних елементів групи заліза у напівпровідниках А2В6.

Кандидатська дисертація
Спеціальність Фізика напівпровідників і діелектриків (01.04.10)
Тема Енергетична структура домішок 3d-елементів в напівпровідниках типу А2В6.
Науковий керівник Мельничук Степан Васильович.
Дата офіційного захисту 30 березня 1990 року.
Установа де проведено захист Спеціалізована Рада Чернівецького державного університету.

Основні публікації:
 1. Курек І.Г. Механіка: Конспект лекцій / Укл. Курек І.Г. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2022. – 224с.” (за рекомендацією Вченої ради ЧНУ)

 2. Self-converging and multiplex optical traps / OV Angelsky, EI Kurek, IG Kurek, AP Maksimyak, PP Maksimyak // Optical Trapping and Optical Micromanipulation XVI. Proceedings Volume 11083, 1108337 (2019).

 3. Про інверсію знаку деформації в шарах In. / Раранський М.Д., Олійнич-Лисюк А.В., Курек І.Г., Тащук Р.Ю, Тащук О.Ю. // ІІ Міжнародна конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики» (ФМІЕ-2020), Київ 25-27 травня 2020 року. – С. 49.

 4. Tashchuk R.Yu., Raransky N.D., OliinychLysiuk A.V., Kurek I.G., Tashchuk О.Yu. Change of mechanism of thermoplastic deformation in Indium nanolayers // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2020). Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 26 – 29 August 2020, Lviv. – P.24.

 5. Conversion of Auxetics Into an Ordinary Crystal in the Process Plastic Deformation of the Indium Nanolayers / Raransky N.D., OliinychLysiuk A.V., Kurek I.G., Tashchuk O.Yu., Tashchuk R.Yu., Lysiuk O.V. // Materials of the International Meeting “Clusters and nanostructured materials (CNM-6)” – Uzhgorod, Ukraine, 2020 – P.167-169.

 6. Peculiarities of dislocations behavior in quasi isotropic 2D layers in the process of thermocycling Lysiuk O.V., Kurek I.G., Oliynich-Lysyuk A.V., Raransky M.D. // Abstract book. XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Ivanо Frankivsk, May 20-25, 2019. – Р.250.

 7. Thermoplastic Properties of Quasi-Isotropic Indium Layers / Raransky M.D., Tashchuk R.Yu., Kurek I.G., Oliynich-Lysyuk A.V. // Abstract book. XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Ivanо Frankivsk, May 20-25, 2019. – Р.257.

 8. Дослідження зміни типу ауксетичності берилію при зовнішніх силових вплиавах Курек Є.І., Курек І.Г., Олійнич-Лисюк А.В., Тащук О.Ю., М.Д. Раранський // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми передавання, обробки та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах». – Чернівці, 3-5 листопада 2016 р. – С. 243-244.

 9. Features of Thermoplastic Deformations in Quasi-Anisotropic 2D Layers of Indium / M.D. Raransky, A.V. OliinychLysiuk, I.G. Kurek, O.O.Tkach, R.Yu.Tashchuk, O.V.Lysiuk // Металлофизика и новейшие технологии. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – 2020, 42(7), pp. 1015-1027. 
  CiteScore 2019 – 0.7; SJR 2019 – 0.275; SNIP 2019 – 0.502

 10. Механіка і молекулярна фізика: Фізичний практикум для студентів інженерних спеціальностей / Укладачі: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич-Лисюк А. В., Федорцова І. В. – Чернівці, 2022 – 72 с.

 11. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика) / Укладачі: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В., Ткач О. О. – Чернівці, 2022. – 100 с.

 12. Задачі з фізики та методика їх розв’язування / Укладачі: Курек І. Г., Курек Є. І, Олійнич–Лисюк А. В., Струк Я. М. – Чернівці, 2022. – 172с.

 13. Охорона праці в галузі: методичні рекомендації до виконання практичних робіт / Укладачі: Курек І. Г., Курек Є. І. – Чернівці: ЧНУ, 2022. – 52 с.

 14. Механіка: Фізичний практикум: Методичні вказівки для студентів денної форми навчання. Видання друге, виправлене і доповнене / Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Ткач О. О., Федорцова І. В. – Чернівці, 2021. – 72 с.

 15. Задачі з механіки та методика їх розв’язування. Методичний посібник. Укл.: Курек І.Г., Курек Є.І., Ткач О.О., Олійнич-Лисюк А. В. – Чернівці, 2021 – 120 с.

 16. Обчислення похибок прямих та опосередкованих вимірювань. Методичний посібник. Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич-Лисюк А. В., Струк Я. М.– Чернівці, 2021. – 48 с.

 17. Молекулярна фізика: Фізичний практикум: Методичний посібник для студентів денної форми навчання / Укладачі: Курек І. Г., Курек Є. І., Струк Я. М., Федорцова І. В. – Чернівці: 2022. – 80 с.

Scopus (ID: 55884851800)

Web of Science Core Collection (ResearcherID: M-7570-2018)