Курек Ігор Геннадійович

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Вчене звання: доцент.

Телефон роб.: +380372550244

E-mail: i.kurek@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:

 1. Механіка
 2. Механіка і молекулярна фізика
 3. Фізика
 4. Основи фізики конденсованого стану
 5. Охорона праці в галузі

Наукові інтереси: Енергетичні стани домішок перехідних елементів групи заліза у напівпровідниках А2В6.

Кандидатська дисертація
Спеціальність Фізика напівпровідників і діелектриків (01.04.10)
Тема Енергетична структура домішок 3d-елементів в напівпровідниках типу А2В6.
Науковий керівник Мельничук Степан Васильович.
Дата офіційного захисту 30 березня 1990 року.
Установа де проведено захист Спеціалізована Рада Чернівецького державного університету.

Основні публікації:
 1. Курек І.Г. Механіка: Конспект лекцій / Укл. Курек І.Г. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2017. – 224с.” (за рекомендацією методради ЧНУ)
 2. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика) / Каз емірський Т.А., Курек І.Г., Олійнич-Лисюк А.В., Ткач О.О. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 100с. (за рекомендацією методради ЧНУ)
 3. Задачі з фізики та методика їх розв’язування/ укл.: Курек І.Г., Олійнич-Лисюк А.В. – Чернівці: Рута, 2009.– 172с.” (за рекомендацією методради ЧНУ)
 4. Механіка і молекулярна фізика: фізичний практикум для студентів інженерних спеціальностей / Укл. І.Г. Курек, Г.В. Кушнірюк, І.В. Федорцова. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 72с.
 5. Вплив слабких магнітних полів на механічні властивості берилію / Є.І. Курек, І.Г. Курек, А.В. Олійнич-Лисюк, М.Д. Раранський // Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. – т.37, №11. – С.1001-1009 
 6. Дослідження зміни типу ауксетичності берилію при зовнішніх силових вплиавах Курек Є.І., Курек І.Г., Олійнич-Лисюк А.В., Тащук О.Ю., М.Д. Раранський // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ, ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ». – Чернівці, 3-5 листопада 2016 р. – С. 243-244.
 7. Ефекти “магнітної пам’яті” у високочистому берилії / Є.І.Курек, І.Г.Курек, А.В. Олійнич-Лисюк, М.Д. Раранський, О. Ю Тащук // Фізико-хімічна механіка матеріалів (ФХММ). – 2016. – Т52, №3. – С.85-89. (DOI: 10.1007/s11003-016-9969-2)
 8. Peculiarities of dislocations behavior in quasi isotropic 2D layers in the process of thermocycling Lysiuk OV, Kurek I.G., Oliynich-Lysyuk A.V., Raransky M.D. // Abstract book. XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Ivanо Frankivsk, May 20-25, 2019. – Р.250.
 9. Thermoplastic Properties of Quasi-Isotropic Indium Layers / Raransky M.D., Tashchuk R.Yu., Kurek I.G., Oliynich-Lysyuk A.V. // Abstract book. XVII International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Ivanо Frankivsk, May 20-25, 2019. – Р.257.
 10. Self-converging and multiplex optical traps / OV Angelsky, EI Kurek, IG Kurek, AP Maksimyak, PP Maksimyak // Optical Trapping and Optical Micromanipulation XVI. Proceedings Volume 11083, 1108337 (2019).

Scopus (ID: 55884851800)

 1. Self-converging and multiplex optical traps / OV Angelsky, EI Kurek, IG Kurek, AP Maksimyak, PP Maksimyak // Optical Trapping and Optical Micromanipulation XVI. Proceedings Volume 11083, 1108337 (2019).

Web of Science Core Collection (ResearcherID: M-7570-2018)

 1. Ефекти “магнітної пам’яті” у високочистому берилії / Є.І.Курек, І.Г.Курек, А.В. Олійнич-Лисюк, М.Д. Раранський, О. Ю Тащук // Фізико-хімічна механіка матеріалів (ФХММ). – 2016. – Т52, №3. – С.85-89. (Magnetic-memory effects in high-purity beryllium / Kurek, E.I., Kurek, I.H., Oliinych-Lysyuk, A.V., Rarans’kyi, M.D., Tashchuk, O.Y. // Materials Science. – 2016,52(3), pp. 390-395) DOI: 10.1007/s11003-016-9969-2